| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Obowiązek złożenia formularza CIT-TP

Obowiązek złożenia formularza CIT-TP

Dokonywanie wielomilionowych transakcji z podmiotami powiązanymi wiąże się z koniecznością właściwego ich udokumentowania. Obowiązek ten nakłada na podatników ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Kto i kiedy powinien składać formularz CIT-TP?

Kiedy należy składać formularz CIT-TP?

CIT-TP jest sprawozdaniem dotyczącym transakcji wykonywanych z udziałem podmiotów powiązanych, bądź też innych zdarzeń, które mają miejsce z udziałem podmiotów powiązanych, czy też takich, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W związku z powyższym podatnicy są obowiązani do złożenia formularza CIT-TP w następujących sytuacjach:

- w przypadku dokonania transakcji z podmiotami powiązanymi,

- w przypadku występowania innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi,

- w związku zapłatą należności dokonywaną bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Podmioty powiązane

Ustawodawca podaje dokładną definicję podmiotów powiązanych. Zgodnie z jej treścią, o powiązaniu podmiotów można mówić, gdy:

- podatnik mający siedzibę (zarząd) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale przedsiębiorstwa położonego za granicą, albo

- osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale podmiotu krajowego, albo

- te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie, bezpośrednio lub pośrednio, biorą udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiadają udział w kapitale podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego;

- między podmiotami lub osobami pełniącymi w nich funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten ma miejsce także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne w podmiotach, przy czym przez pojęcie powiązań rodzinnych, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia;

- przez pojęcie powiązań kapitałowych, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

Polecamy: Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Złożenie formularzu

Sprawozdanie CIT-TP zobowiązani są sporządzić i złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego podatnicy, na których ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych z takim zastrzeżeniem, iż obowiązek złożenia formularza CIT-TP dotyczy tych podatników, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 euro.

CIT-TP składa się wraz z deklaracją podatkową, na opublikowanym przez Ministerstwo Finansów formularzu. Termin na jego złożenie w roku 2018 kończy się z dniem 30 września.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »