reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór i wyjaśnienia MF

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór i wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało 19 września 2019 r. informację (w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania), dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ponadto MF opublikowało przykładowy wzór oświadczenia.

Informacja ta stanowi aktualizację i rozszerzenie komunikatu opublikowanego 18 lipca 2019 r. na portalu www.podatki.gov.pl.

Aktualizacja obejmuje rozszerzenie zestawu omawianych pytań między innymi o informacje w zakresie możliwości podpisywania oświadczenia. Zawiera także przykładowy niewiążący wzór oświadczenia.

Poniżej publikujemy w całości tą informację.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - najczęściej zadawane pytania

I. Zakres niniejszej informacji

Niniejsza informacja dotyczy sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”) – dalej „oświadczenie”.

Informacja nie ma zastosowania do oświadczenia, składanego na podstawie przepisów, obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, oraz art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

* * *

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

II. Pytania i odpowiedzi

1. Kto jest obowiązany do składania oświadczenia?
Do składania oświadczenia obowiązane są podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2. Jaki jest termin na składanie oświadczenia?
Oświadczenie składane jest w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku ustawy o CIT) lub podatkowego (w przypadku ustawy o PIT).

3. Komu należy składać oświadczenie?
Oświadczenie należy składać do właściwego dla podmiotu powiązanego urzędu skarbowego.

4. Jaka jest dopuszczalna forma oświadczenia?
Oświadczenie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Nie jest dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej.

5. Jaki jest zakres oświadczenia?
W oświadczeniu podmiot powiązany potwierdza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych oraz że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
Jeżeli podatnik w roku podatkowym lub obrotowym dokonywał płatności lub zawierał umowy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT (lub w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT), w oświadczeniu potwierdza on również, że warunki w zakresie tych płatności lub umów odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

6. Jakiego okresu dotyczy oświadczenie?
Oświadczenie składane jest w odniesieniu do transakcji kontrolowanych:

  • zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. lub 
  • objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

Podmioty powiązane, stosujące do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. przepisy obowiązujące w tym właśnie roku podatkowym (tj., art. 9a oraz art. 11 ustawy o CIT) zobowiązane będą do złożenia oświadczenia na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.). Oświadczenie zgodne z art. 11m ustawy o CIT powinno zostać złożone przez takie podmioty po raz pierwszy za rok podatkowy zaczynający się po 31 grudnia 2018 r.

7. Czy istnieje oficjalny wzór oświadczenia?
Nie. Niemniej, dla ułatwienia podmiotom powiązanym złożenia oświadczenia, Ministerstwo Finansów opublikowało przykładowy, niewiążący wzór oświadczenia stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

8. W jaki sposób należy złożyć oświadczenie?
Oświadczenie należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP. Następnie, należy wybrać pole „Inne pismo” z listy rozwijanej. Podpisane oświadczenie powinno zostać przesłane jako załącznik do pisma ogólnego.
Skorzystanie z usługi „Wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego” możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem konta na platformie ePUAP. Rekomendujemy, żeby było to konto podmiotu, dla którego składane jest oświadczenie. Konto podmiotu może założyć jego dowolny pracownik, posiadający Profil Zaufany i posiadający prawo do działania w imieniu podmiotu.
Jednocześnie informujemy, że za funkcjonowanie platformy ePUAP odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt z pomocą techniczną platformy.

9. Gdzie dostępna jest usługa wysłania pisma ogólnego?

Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest w szczególności pod następującymi adresami:

10. Kto jest zobowiązany do podpisania oświadczenia?
Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia.

11. W jakiej sytuacji oświadczenie powinna podpisać więcej niż jedna osoba?
W sytuacji, o której mowa w art. 11m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 23y ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (tj. w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki), wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

12. Jakim podpisem należy podpisać oświadczenie?
Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego - podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

13. W jaki sposób należy podpisać oświadczenie, kiedy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby?
W celu opatrzenia oświadczenia podpisem więcej niż jednej osoby, rekomendujemy skorzystanie z usługi „Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego” – tzw. podpisywarki, dostępnej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpiszdokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/uslugaonline/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xFormsOrigin=EXTERNAL

Usługa ta umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych (także przez wiele osób) za pomocą podpisu zaufanego. Za pomocą usługi możliwe będzie opatrzenie oświadczenia podpisem zaufanym, jak również sprawdzenie czy dokument został podpisany przez inne osoby oraz czy złożone podpisy są prawidłowe. W celu skorzystania z usługi, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat usługi oraz sposobu podpisywania dokumentów „podpisywarką” znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany.

Jednocześnie informujemy, że za funkcjonowanie rozwiązania „podpisywarka” odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z funkcjonowaniem narzędzia, prosimy o kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dane-kontaktowe). Jeżeli dokument nie będzie podpisywany podpisem zaufanym, do złożenia podpisów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi umożliwiających złożenie innego rodzaju podpisu elektronicznego.

14. Czy jest możliwe podpisanie oświadczenia za pomocą podpisywarki przez wiele osób w sposób mieszany (tj. podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym i podpisem osobistym)?
Podpisywarka umożliwia jedynie złożenie na dokumencie podpisu zaufanego (lub wielu podpisów zaufanych). Jeżeli w procesie podpisywania jedna z osób chciałaby użyć podpisu kwalifikowanego, może wykorzystać do tego celu oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego. Wówczas, w oprogramowaniu należy wybrać: 
- format podpisu XAdES-BES,
- opcję dodawania kolejnego podpisu.

Możliwe jest również podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu osobistego przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, wydawanego od marca 2019 r. Istnieje techniczna możliwość złożenia wszystkich trzech rodzajów podpisów na jednym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z podpisywaniem oświadczenia w sposób mieszany, prosimy o kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dane-kontaktowe).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama