reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Informacja o cenach transferowych (TPR) - pytania i odpowiedzi

Informacja o cenach transferowych (TPR) - pytania i odpowiedzi

Informacja o cenach transferowych (TPR) zastąpiła dotychczasowe sprawozdania składane na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych obowiązków w zakresie raportowania, tj. nowej informacji o cenach transferowych TPR.

TPR, czyli zmiany w sprawozdawczości cen transferowych

W odniesieniu do  transakcji realizowanych w latach 2017-2018 podatnicy zobowiązani byli do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP.

W odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 r. ww. sprawozdanie zostało zastąpione informacją o cenach transferowych (TPR).

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

W związku z pandemią COVID-19 ww. termin został przedłużony o 3 miesiące / do 31 grudnia 2020 r.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników dotyczące TPR

Dla ułatwienia podatnikom wywiązywania się z nowego obowiązku raportowania, Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania TPR, pt. "TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF".

Uwaga!
Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Ważne!
Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych podczas postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu prezentacji danych w informacji TPR i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania w indywidualnej sprawie, gdyż określone postępowanie pozwala na pełne uwzględnienie specyfiki danego stanu faktycznego.

Oto fragment opracowania przygotowanego przez MF:

Czym jest raportowanie TPR?

Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z pod­-miotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. „rajach podatko­wych”).

Celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub staty­stycznych.

Zgodnie z art. 11t ust. 1 i 3 Ustawy, Informacja o cenach transferowych TPR obej­muje raportowanie:

- Transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz

- Transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku do-chodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1036, z późn. zm.) - dalej "Ustawy" (tzw. „transakcje krajowe”), oraz

- należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawie­ranych z tymi podmiotami, o których mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy.

Raportowanie TPR to obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji realizowanych od 2019 r., tj. transakcji rozpoczętych lub kontynuowa­nych w 2019 r. Podmioty zobowiązane składają Informację TPR w terminie dzie­więciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, wyłącznie w formie elektro­nicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Szczegółowy zakres Informacji TPR określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów:

- z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487),

- z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515).

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakre­sie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C(2) i od osób fizycznych TPR­-P(2) umieszczono na stronie BIP MF. Dokumenty oparte o te wzory mogą być składane na bramkę e-Deklaracji, w tym z wykorzystaniem formularzy interaktyw­nych TPR-C(2) i TPR-P(2), dostępnych na stronie podatki.gov.pl.

W celu zapewnienia jak największej pewności prawnej w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków w niniejszym dokumencie zebrane zostały odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Informacji TPR.

Niniejsze opracowanie dotyczy informacji TPR-C(2) i TPR-P(2) według wzorów obowiązujących za 2019 rok.

Informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i informacji o cenach transferowych składanej w oparciu o formularz TPR-C.

Mają one odpowiednie zastosowanie również do analogicznych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i informacji o cenach transferowych składanej w oparciu o for-mularz TPR-P.

Zobacz całość: TPR – najczęściej zadawane pytania (PDF, 1096 kB)

oprac. Adam Kuchta
na podstawie informacji MF

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama