| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Jak przygotować oświadczenie o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów

Jak przygotować oświadczenie o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów

Dnia 18 lipca 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisach tj. w art. 11m ustawy o CIT oraz w art. 23y ustawy o PIT.

W opublikowanym wyjaśnieniu, Ministerstwo przedstawia najważniejsze kwestie związane ze składaniem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatników.

Jakiego okresu dotyczy oświadczenie?

Oświadczenie składane jest w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z opublikowanym wyjaśnieniem przez Ministerstwo oświadczenie składane na postawie art. 11m ustawy o CIT lub art. 23y ustawy o PIT dotyczy także transakcji kontrolowanych (objętych obowiązkiem dokumentacyjnym) zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 stycznia 2017 r. jeżeli podmiot powiązany wybrał stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

Forma oświadczenia

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT oraz w art. 23y ustawy o PIT należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Sposób składania oświadczenia

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Gdzie dostępna jest usługa wysłania pisma ogólnego?

Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest w szczególności pod następującymi adresami:

Elementy oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z wyjaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo powinno zawierać następujące elementy:

1) Dane podmiotu składającego oświadczenie:

  • pełna nazwa / imię i nazwisko - dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
  • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
  • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

2) Okres za jaki lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona;

3) Oświadczenie, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;

4) Oświadczenie, iż ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT oraz w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Kto jest zobowiązany do podpisania oświadczenia?

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego). Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Sposób podpisywania oświadczenia w przypadku kiedy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby

Zgodnie z art. 11m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 23y ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT  tj. oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji składa i podpisuje, każda z uprawnionych osób do reprezentacji w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki.

Ministerstwo w wyjaśnieniach wskazuje, iż w niniejszym przypadku wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Instrukcja opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym z wykorzystaniem konta podmiotu na ePUAP dostępna jest do pobrania pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/a551ea53-b95e-4594-9a43-717ba8970c99/instrukcja%2520podwojnego%2520podpisywania.pdf?MOD=AJPERES

Jak założyć konto podmiotu na platformie ePUAP?

Ministerstwo w opublikowanych wyjaśnieniach podaje adres, gdzie każdy może zapoznać się z informacją w jaki sposób założyć konto podmiotu powiązanego na platformie ePUAP.

Poniżej link: https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/529ac444-6510-4bf3-997e-48b750ae0df3/Zak%C5%82adanie+konta+organizacji_v3.pdf?MOD=AJPERES

Ministerstwo Finansów opublikowało również przykładową treść oświadczenia składanego na podstawie art. 11m ustawy o CIT oraz art. 23y ustawy o PIT. Przykładowy wzór dla składnego oświadczenia zawarty został w wyjaśnieniach w pkt VI opisującym wymagane elementy oświadczania.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-na-podstawie-przepisow-obowiazujacych-od-1-stycznia-2019-r/

Patrycja Szewczyk, Senior Associate

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak przygotować oświadczenie o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów
Jak przygotować oświadczenie o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów

Darowizny, spadki, testamenty12.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »