Kategorie

Usługi świadczone poza terytorium Polski - rozliczenie CIT

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Usługi świadczone poza terytorium Polski - rozliczenie CIT
Obecnie nie ma wykształconej linii orzeczniczej w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) należności za usługi świadczone na rzecz polskich podatników poza krajem przez nierezydentów. Prezentowane są dwa poglądy w tej sprawie.

Zgodnie z pierwszym podejściem do powstania obowiązku opodatkowania podatkiem u źródła dochodu nierezydenta wystarczy fakt, że usługa została świadczona na rzecz polskiego podatnika.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1577/14) uchylił korzystny dla podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie dotyczącej obowiązku spółki jako płatnika podatku pobieranego u źródła. Jest to kolejna tego typu sprawa rozpatrywana przez NSA. Podobnie orzekł w wyrokach z 16 grudnia 2015 r.: sygn. akt II FSK 2872/13, sygn. akt II FSK 2955/13, sygn. akt II FSK 3179/13.

Restrykcyjne stanowisko

Reklama

W sprawie rozpatrywanej 19 maja br. przez Naczelny Sąd Administracyjny polska spółka świadczyła usługi remontowe i serwisowe poza granicami kraju. W ramach prowadzonej działalności spółka wynajmowała narzędzia oraz inne elementy zaplecza technicznego od podmiotów posiadających siedzibę na terytorium państw, w których spółka świadczy usługę. W związku z tym wystąpiła z zapytaniem o istnienie zobowiązania poboru oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku u źródła od należności wypłacanych na rzecz wynajmujących z tytułu najmu narzędzi oraz elementów zaplecza technicznego i sanitarnego wykorzystywanych wyłącznie poza granicami Polski.

Spółka stanęła na stanowisku, że w związku z tym, iż dochód nie został osiągnięty na terytorium Polski, nie ma ona obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła. W omawianej sprawie dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie przychylił się do stanowiska spółki, uznając, że skoro świadczenie było świadczone na rzecz polskiego rezydenta, to dochód został osiągnięty na terytorium Polski. W związku z tym podatnik miał obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek pobrany u źródła. Decyzja organu podatkowego została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przychylił się do stanowiska podatnika i uchylił decyzję organu podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł jednak kasację od wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej uznał, że stanowisko fiskusa jest prawidłowe.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Reklama

Zdaniem składu orzekającego spółka miała obowiązek pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Kwestią sporną w omawianej sprawie jest interpretacja art. 3 ust. 2 ustawy CIT. Zdaniem składu orzekającego do interpretacji tego artykułu, w myśl art. 84 Konstytucji RP, należy się posłużyć jedynie wykładnią językową. Dokonując językowej wykładni art. 3 ust. 2 ustawy CIT, można wyprowadzić tylko jeden warunek opodatkowania przychodów nierezydentów w Polsce, a mianowicie uzyskanie przez nich dochodów na terytorium Polski. Zgodnie z tym stanowiskiem powiązanie określonej kategorii podmiotów z krajowym systemem prawa podatkowego powinno zostać wyrażone expressis verbis w treści przepisów. Tylko ustawodawca może ograniczać zasięg opodatkowania, w związku z tym jeśli dane ograniczenie nie zostało wyrażone wprost w przepisach, a więc tak jak ma to miejsce w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, ani podatnicy, ani organy podatkowe i sądy nie mają prawa wykraczać poza językowy sens przepisu.

Zdaniem sądu przeprowadzenie wykładni językowej przepisu prowadzi do wniosku, że obowiązek zapłaty podatku u źródła powstaje w sytuacji, gdy nierezydent uzyska dochód od spółki będącej polskim rezydentem podatkowym. Sam fakt dokonania wypłaty przez polską spółkę wynagrodzenia na rzecz nierezydenta obliguje polską spółkę do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku u źródła.

Alternatywa

W opozycji do tak restrykcyjnego podejścia stoi podejście wyrażone przez NSA w wyrokach z 4 marca 2015 r., sygn. akt II  FSK 333/13, oraz z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2520/13 i II FSK 2812/13. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy CIT podatnicy, jeśli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. W orzecznictwie przyjęło się, że termin „od dochodu, który osiągają na terytorium RP” powinien być definiowany szeroko, tj. dochody świadczone na obszarze kraju, dochody ze zbycia rzeczy, odsetki, opłaty licencyjne, dywidendy itp.

Zgodnie z tym stanowiskiem, pomimo tak szeroko pojmowanej definicji, istnieją argumenty, że czynność będąca przedmiotem sporu w powyższym przykładzie nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła. W sytuacji gdy nierezydent świadczy usługę rezydentowi, który przedmiot usługi wykorzystuje poza terytorium RP, powinien zaistnieć dodatkowo łącznik terytorialny. Zgodnie z doktryną prawa podatkowego pojęcie terytorium, z którym wiąże się dochód podatkowy, to miejsce faktycznego podjęcia czynności skutkującej powstaniem dochodu, innymi słowy miejsce, gdzie przedmiot świadczonej usługi bądź dostawy towaru został wykorzystany. Przy takiej interpretacji dużo istotniejsze wydaje się miejsce, w którym faktycznie doszło do czynności skutkującej powstaniem dochodu, niż de facto miejsce, skąd zostało wypłacone wynagrodzenie.

Zgodnie z mniej restrykcyjnym dla podatników stanowiskiem w sprawie opodatkowania dochodu nierezydentów sam fakt wypłaty należności przez polskiego rezydenta podatkowego nie jest wystarczającym powodem do opodatkowania dochodu nierezydentów w Polsce. W celu opodatkowania tego dochodu na terytorium Polski potrzebne są dodatkowe argumenty.


W orzecznictwie można znaleźć stanowisko, że takim argumentem jest chociażby stwierdzenie, iż rezultat świadczonej usługi lub powiększenie przychodu następuje u usługodawcy na terytorium Polski. Nie jest zatem wystarczający łącznik osobowy, tj. gdy sam efekt świadczonej usługi przez nierezydenta będzie się odnosił do rezydenta polskiego, który zlecał, opłacał i wykorzystał do własnej działalności świadczoną usługę, ale potrzebny jest również łącznik terytorialny, tj. powstanie u nierezydenta przychodu na terytorium Polski.

Mniej restrykcyjne dla podatników stanowisko w sprawie opodatkowania dochodu nierezydentów wskazuje, że sam fakt wypłaty należności przez polskiego rezydenta podatkowego nie jest wystarczającym powodem do opodatkowania dochodu nierezydentów w Polsce.

Michał Szczech,  prawnik w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.