REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga B+R także dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych – korzystne zmiany od 2018 r.

Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Ulga B+R także dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych – korzystne zmiany od 2018 r.
Ulga B+R także dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych – korzystne zmiany od 2018 r.

REKLAMA

REKLAMA

Na mocy ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, z początkiem 2018 r. wprowadzono kolejne modyfikacje w funkcjonowaniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: B+R).

Nowelizacja ta jest korzystna dla podatników, czyniąc z ulgi B+R jeszcze bardziej atrakcyjny mechanizm wspierający inwestycję w innowacje i rozwój. Na podstawie ustawy zmieniającej rozszerzony został bowiem katalog kosztów kwalifikowanych (m.in. o wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło). Ponadto zwiększeniu uległy procentowe limity wyznaczające maksymalny zakres, w jakim poniesiony wydatek przekłada się na wysokość ulgi B+R (w odniesieniu do większości kosztów poziom ten wynosi 100%, zatem cały wydatek może być kosztem kwalifikowanym).

Autopromocja

Szczególnie preferencje w ramach nowelizacji przewidziano dla podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (dalej: SSE). Dotychczas były one całkowicie pozbawione prawa do korzystania z ulgi B+R. W zmienionym stanie prawnym tacy przedsiębiorcy będą bowiem mogli (po spełnieniu określonych warunków) skorzystać z ulgi B+R na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Stan prawny obowiązujący do końca 2017 r.

Dotychczasowe regulacje dotyczące zakazu łączenia ulgi B+R z prowadzeniem działalności na terenie SSE były bardzo restrykcyjne. Zgodnie bowiem z poprzednim brzmieniem art. 18d ust. 6 ustawy o CIT, prawo do korzystania z ulgi B+R nie przysługiwało podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konstrukcja przepisu nie pozostawiała wątpliwości. Ulga B+R nie była dostępna dla podmiotu, który uzyskał zezwolenie strefowe i faktycznie prowadził działalność określoną w tym zezwoleniu na terenie jednej z SSE. Restrykcje znajdowały zastosowanie bez względu na to, czy działalność strefowa była wydzielona organizacyjnie w ramach danego podmiotu. Co więcej, bez znaczenia pozostawało, czy efekty prac B+R były faktycznie wykorzystywane do działalności określonej w zezwoleniu.

Rozwiązanie to uznano za dyskryminujące dla podmiotów strefowych. Włączenie przedsiębiorców działających na SSE do grupy podmiotów uprawnionych do korzystania z ulgi B+R było jednym z postulatów podnoszonych przy okazji opracowywania „Białej Księgi Innowacji”.

Szerzej na ten temat: Zakaz korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podmioty działające w SSE na podstawie zezwolenia

 

Stan prawny obowiązujący od początku 2018 r.

Zgodne z nowym brzmieniem art. 18d ust. 6 ustawy o CIT podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Zatem ulga B+R jest, co do zasady, dostępna dla podmiotów prowadzących działalność na terenie strefy. Jedynym zastrzeżeniem – które jednak może zasadniczo wpływać na wysokość ulgi – jest to, aby „koszty kwalifikowane” w rozumieniu przepisów o uldze B+R nie obejmowały wydatków stanowiących podstawę do kalkulacji poziomu dostępnej pomocy publicznej, w formie zezwolenia strefowego (notabene, wydatki te na gruncie przepisów o pomocy publicznej w SSE również określa się „kosztami kwalifikowanymi”).

Dla wyznaczenia zakresu ograniczenia należy odwołać się do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 465; ze zmianami; dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych może przybrać formę pomocy z tytułu:

  1. kosztów nowej inwestycji;
  2. tworzenia nowych miejsc pracy.

ad. 1)  koszty nowej inwestycji

W przypadku nowej inwestycji, wielkość pomocy w formie zwolnienia z opodatkowania oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą. Koszty nowej inwestycji, stosownie do § 6 Rozporządzenia, mogą obejmować m.in. nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii.

Wskazane przykładowe kategorie kosztów nowej inwestycji pokrywają się z kosztami kwalifikowanymi obliczanymi dla celów ulgi B+R, jakie zostały określone w art. 18d ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten wskazuje, że podstawę do kalkulacji ulgi B+R stanowią dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R (z pewnymi wyłączeniami).

Pewne wątpliwości może budzić okoliczność, iż na potrzeby kalkulacji kosztów nowej inwestycji przyjmuje się poniesione wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zaś w przypadku ulgi B+R dokonane odpisy amortyzacyjne. Wydaje się jednak, że w tym wypadku intencją ustawodawcy było aby te dwie kategorie traktować jak równoważne. Innymi słowy, jeżeli określony składnik majątku stanowił podstawę do kalkulacji wielkości zwolnienia strefowego, to dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne nie mogą wpływać na wielkość ulgi B+R. Niemniej, w takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby ulgę B+R obliczać na podstawie innych wydatków jakie ponosi przedsiębiorca – np. kosztów wynagrodzeń i składek osób wykonujących czynności B+R.

ad. 2) tworzenie nowych miejsc pracy

W odniesieniu do kalkulacji zwolnienia strefowego w oparciu o koszty utworzenia nowych miejsc pracy, Rozporządzenie wskazuje, że jego wielkość ustala się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Koszty pracy obejmują płace brutto pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku wyboru przez przedsiębiorcę kalkulacji wysokości zwolnienia na podstawie dwuletnich kosztów nowych miejsc pracy, ponoszone wydatki mogą pokrywać się z kosztami kwalifikowanymi określonymi w art. 18d ust. 2 pkt 1) ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, że podstawę do kalkulacji ulgi B+R stanowią należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Również i w tym przypadku, wprowadzone przepisy są dość niejednoznaczne. Przykładowo, wątpliwości może rodzić to, czy z ulgi B+R liczonej od kosztów wynagrodzeń będą mogły skorzystać podmioty strefowe, które co prawda oparły wielkość zwolnienia podatkowego o koszty nowych miejsc pracy, lecz upłynął już dwuletni okres ich kalkulacji.


Podsumowanie

Choć nowelizację niewątpliwie należy uznać za korzystną dla przedsiębiorców strefowych, to sama konstrukcja zmienionego art. 18d ust. 6 ustawy o CIT w powiązaniu z brzmieniem Rozporządzenia może budzić praktyczne wątpliwości – z których niewielka tylko część została zasygnalizowana w niniejszym artykule.

Niestety, nie jest także możliwe proste wskazanie, który sposób kalkulacji wielkości zwolnienia strefowego (w oparciu o nakłady na inwestycje czy też dwuletnie koszty pracy) jest korzystniejszy, biorąc pod uwagę możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi B+R. Na maksymalną wielkość zwolnienia strefowego wpływ ma bowiem także szereg innych czynników (np. lokalizacja inwestycji, wielkość przedsiębiorcy, klasyfikacja projektu jako tzw. „duży projekt inwestycyjny”, itp.).

Końcowo, należy też podnieść, że opisane powyżej rozwiązania mogą w niedługim czasie okazać się nieaktualne, a to z uwagi na fakt wprowadzenia rewolucji w funkcjonowaniu SSE – czyli tzw. Polską Strefą Inwestycji, obejmującą swym zasięgiem całe terytorium kraju. Choć główne założenia kalkulacji kosztów kwalifikowanych w ramach tego mechanizmu wsparcia pozostaną takie same (czyli koszty nowej inwestycji lub dwuletnie koszty pracy) to nie można wykluczyć, iż pewne regulacje szczególne będą wymagać kolejnej nowelizacji przepisów o uldze B+R. Można mieć nadzieję, że tym razem okażą się one bardziej klarowne i łatwiejsze do stosowania.

-

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA