Kategorie

Czy wydatki na organizację spotkań biznesowych są kosztem uzyskania przychodów w CIT

Katarzyna Czapińska
Ekspert podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC

Wydatki ponoszone na organizację spotkań biznesowych w siedzibie spółki (takie jak napoje, drobny poczęstunek) uznawane są za koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT). Natomiast przeprowadzanie spotkań biznesowych poza siedzibą spółki w np. lokalach gastronomicznych lub restauracjach, zalicza się do kosztów reprezentacji zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o CIT

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 listopada 2010 r. ((I SA/Gl 648/10).

Reklama

W ramach prowadzonej działalności, spółka organizuje spotkania biznesowe z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, w trakcie których prowadzone są negocjacje handlowe. Spotkania takie, zwłaszcza, jeśli są czasochłonne, przeprowadzane są często poza siedzibą spółki, np. w restauracji. Zdarza się również, że spotkania z kontrahentem organizowane są w siedzibie spółki.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, pytając w nim, czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją takich spotkań?

Zdaniem spółki do dobrych obyczajów handlowych i przyjętych praktyk należy podjęcie zaproszonego kontrahenta obiadem lub innym posiłkiem na koszt zapraszającego. Spółka podkreśliła, że spotkania te nie mają charakteru wytwornego obiadu (kolacji czy lunchu), czy specjalnie zorganizowanej imprezy.

Ich wyłącznym celem jest omówienie bieżących spraw biznesowych, a nie chęć okazania przepychu czy wytworności. Posiłki zamawiane są z obowiązującego menu, a wydatki są dokumentowane fakturami VAT. Jeżeli chodzi o spotkania lub ich część, odbywające się w siedzibie spółki, w ich trakcie kontrahenci są podejmowani drobnym poczęstunkiem oraz napojami (kawa, herbata). Zdaniem spółki, wydatki na organizację spotkań można zaliczyć w koszty podatkowe, niezależnie od tego, gdzie mają one miejsce.

W koszty można wliczyć tylko drobny poczęstunek w siedzibie spółki

Organ wydał interpretację, w której uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Zauważył, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji.

Reklama

Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów.

Tym samym, zdaniem organu, spotkanie organizowane poza lokalem przedsiębiorstwa, jako spełniające przesłanki uznania je za reprezentację, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów dla spółki. Natomiast wydatki ponoszone przez spółkę na drobny poczęstunek serwowany w trakcie spotkań biznesowych z kontrahentami w jej siedzibie, mogą stanowić zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów. Spółka złożyła skargę do WSA.

Polecamy: Czy obiad z kontrahentem w restauracji to reprezentacja, czy koszt uzyskania przychodu

Sąd poparł argumentację organów podatkowych. Zdaniem sądu, przerzucanie akcentu na to, czy spotkania biznesowe poza siedzibą spółki mają charakter wystawny czy nie wykracza poza unormowania ustawowe (ustawodawca nie daje podatnikowi prawa do tak szerokiej interpretacji przepisu art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy, ponieważ wówczas wyłączenie to stałoby się „iluzoryczne”).

WSA podkreślił, że obowiązki podatkowe muszą wynikać wprost z przepisów, a nie z uznaniowego dokonywania kwalifikacji przez podatnika.

Powszechnie przyjęta praktyka biznesowa, a nie wystawność

Kwestia klasyfikacji poszczególnych wydatków jako kosztów reprezentacji budzi w praktyce wiele wątpliwości i jest często przedmiotem indywidualnych interpretacji. Wejście w życie od 1 stycznia 2007 r. nowych przepisów nie przyniosło oczekiwanej przez podatników zmiany podejścia organów podatkowych na bardziej biznesowe w zakresie wydatków związanych z organizacją spotkań biznesowych poza siedzibą spółki połączonych z konsumpcją.

Zgodnie z przepisami, nie należy traktować wszystkich wydatków na usługi gastronomiczne jako niebędących kosztami uzyskania przychodów. Nie będą one mogły być zaliczone do kosztów podatkowych wówczas, gdy będą miały charakter reprezentacyjny.

Zatem decydujące znaczenie będzie miał charakter spotkania, a nie typ poniesionych wydatków.

Sytuację komplikuje fakt, że w ustawy o CIT nie ma zdefiniowanego jednoznacznie pojęcia reprezentacji, a wymieniona tam lista wydatków ma charakter jedynie przykładowy.

Natomiast zgodnie z orzecznictwem, za typowe koszty reprezentacji uznaje się m.in. koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz koszty uczestnictwa podatnika w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, zakwaterowania, podróży.

Polecamy: serwis Koszty

Zaproszenie kontrahenta do restauracji w celu przeprowadzenia rozmów biznesowych w dzisiejszych realiach należy uznać raczej za ogólnie przyjęte biznesowe zachowanie, a nie za działanie naznaczone okazałością, czy mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Pogląd ten podzielił Dyrektor Izby Skarbowej, który stwierdził: „Zaproszenie kontrahenta na kawę, „zwykły” lunch, czy obiad do restauracji nie jest działaniem charakterze nadzwyczajnym. Jest to powszechnie spotykana praktyka” (indywidualna interpretacja z 27 sierpnia 2009, sygn. IPPB5/4240-24/09-2/AM).

Zatem, wydatki poniesione w związku z takim spotkaniem powinny być traktowane jako standardowy koszt ponoszony w celu uzyskania przychodu i stanowić koszt podatkowy na zasadach ogólnych.

Niestety takie podejście jest jedynie wyjątkiem od reguły, a organy podatkowe zgodnie stwierdzają, iż tego typu wydatki stanowią koszty reprezentacji i tym samym nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Również przedmiotowe orzeczenie WSA nie odbiega od tej przyjętej linii interpretacyjnej.

Źródło: www.taxonline.pl

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.