| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Czy odsetki wypłacane na rzecz obligatariuszy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Czy odsetki wypłacane na rzecz obligatariuszy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Emisja obligacji jest bardzo popularnym sposobem na dofinansowanie przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie kapitału obcego. Dofinansowanie przedsiębiorstwa przy pomocy emisji obligacji stanowi doskonałą alternatywę dla zaciągania pożyczek oraz kredytów bankowych. Sprzedaż obligacji, podobnie jak zaciągnięcie pożyczki czy też kredytu wiąże się jednak z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, które najczęściej przybiera formę odsetek. W przypadku emisji obligacji odsetki te, co do zasady, emitent będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kwestie kosztów uzyskania przychodów należy analizować w oparciu o art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie uznaje się jednakże tych wydatków, które zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Zgodnie z powyższym, naliczone, a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. A contrario – za koszty uzyskania przychodów mogą zostać uznawane zapłacone odsetki, pod warunkiem spełnienia ogólnych przesłanek warunkujących możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

W tym miejscu należy wskazać, że obligacje stanowią papiery wartościowe inkorporujące wierzytelność, w których emitent, stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, przede wszystkim do wykupu tych obligacji.

Obligacje mogą być oprocentowane w postaci odsetek (tzw. obligacje kuponowe) lub z dyskontem (tzw. obligacje zerokuponowe lub dyskontowe). W przypadku obligacji oprocentowanych w postaci odsetek, ich emitent, oprócz obowiązku wykupu obligacji, jest zobowiązany do okresowych świadczeń pieniężnych tj. płatności odsetkowych (tzw. kuponów odsetkowych), na rzecz obligatariusza.

Pomimo, iż obligacje pod pewnymi względami przypominają pożyczkę lub kredyt (sens obu tych instytucji jest zbliżony), to nie należy ich utożsamiać, są to bowiem dwa odrębne typy stosunków prawnych. 

Analizując zatem kwestie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od obligacji, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 23 ustawy o PDOP.

Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta. Z powyższej regulacji wynika, że ponoszone przez emitenta koszty wykupu obligacji w części dotyczącej należności głównej nie stanowią kosztów podatkowych. Wyłączenie nie obejmuje natomiast wydatków na zapłatę należności ubocznych, stanowiących wynagrodzenie z tytułu korzystania przez określony czas z kapitału podmiotu, który objął obligacje - w tym odsetek wypłacanych obligatariuszowi.

Tym samym, kwota odsetek wypłacanych na rzecz obligatariusza, będzie mogła stanowić dla emitenta koszt uzyskania przychodów po spełnieniu ogólnych przesłanek zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16.11.2015 r., znak: ITPB3/4510-488/15/JG). Przykładowo, wypłacane odsetki będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów emitenta w przypadku gdy emisja obligacji ma na celu sfinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

W tym miejscu należy wskazać, że emisja obligacji jest jedną z form pozyskiwania finansowania dłużnego. Tym samym, w odniesieniu do kosztów związanych z odsetkami wypłacanymi na rzecz obligatariusza, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące finansowania dłużnego zawarte w art. 15c ustawy o PDOP.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »