| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Wynagrodzenie prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o. – koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o. – koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie prezesa jednoosobowej spółki z o.o., pełniącego funkcję na podstawie powołania uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów. Taką wykładnię potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2018 r.

Możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków dotyczących członka zarządu uzależniona jest od łączącego go ze spółką stosunku (pracy lub innego). W przypadku, gdy członek zarządu nie jest pracownikiem spółki, konieczność ponoszenia przez spółkę wydatków na jego rzecz powinna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów, uchwał lub statutu spółki, określających prawa członków jego władz statutowych.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.200.2018.1.BJ.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o. powołanej przez dwóch wspólników na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki był zarząd jednoosobowy. Od dnia 15 września 2000 roku na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników powołano na stanowisko prezesa podatnika, który funkcję pełnił na podstawie umowy o pracę. W 2003 roku podatnik przystąpił do spółki, jako trzeci wspólnik. W dniu 24 lipca 2017 roku, dwóch wspólników zbyło całkowicie swoje udziały na rzecz spółki. Spółka nabyła udziały celem umorzenia z czystego zysku. Z dniem 24 lipca 2017 roku został rozwiązany stosunek pracy pomiędzy podatnikiem a spółką, na podstawie którego podatnik, jako prezes zarządu, świadczył pracę na rzecz spółki. Od dnia 25 lipca 2017 roku podatnik jest jedynym wspólnikiem spółki i jedynym członkiem zarządu w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Funkcję prezesa zarządu sprawuje na podstawie powołania.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Na tym tle zapytano organ podatkowy, czy wynagrodzenia wypłacane prezesowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu jednoosobowej spółki z o.o., których wartość ustalana jest na podstawie uchwał podejmowanych na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników, podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych spółki.

W ocenie spółki, w przypadku, gdy spółka wypłaca wynagrodzenie na podstawie powołania za pełnienie funkcji w organach spółki, to co do zasady takie wynagrodzenie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych spółki na podstawie art. 15 ustawy o CIT. Natomiast w myśl art. 16 ust. l pkt 38a ustawy o CIT nie mogą stanowić kosztów podatkowych wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnienia tych funkcji. Przepis ten dotyczy świadczeń uzyskiwanych przez członków zarządu jako udziałowców, nie zaś z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Ustawodawca nie wyłączył możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaty wynagrodzeń dla członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji na podstawie powołania.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Prowadzenie spraw spółki dotyczy sfery wewnętrznej funkcjonowania spółki (podejmowania decyzji organizacyjnych i gospodarczych w spółce), natomiast reprezentacja odnosi się do relacji zewnętrznych (składania oświadczeń woli wobec innych niż spółka uczestników obrotu prawnego). Zarząd jest więc organem wykonawczym, tym samym w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT. Wobec tego, wynagrodzenie prezesa spółki, pełniącego funkcję na podstawie powołania uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników – stanowi koszt uzyskania przychodów.

Wybór przepisów

Ustawa o CIT

Art. 16 ust. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji;

Patrycja Łukasiewicz

Źrodło: taxonline.pl 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »