Kategorie

Cash pooling w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Cash pooling w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ShutterStock
Cash pooling, określany jako system zarządzania płynnością finansową, jest instrumentem pozwalającym podmiotom powiązanym, działającym np. w strukturze grupy kapitałowej, na bardziej efektywne dysponowanie środkami finansowymi będącymi w ich posiadaniu.

Polega on na wzajemnym bilansowaniu nadwyżek i niedoborów poprzez dokonywanie koncentracji sald z rachunków poszczególnych członków. Może to nastąpić w formie wirtualnej (brak rzeczywistego transferu środków) lub fizycznej (środki są transferowane między rachunkami).

Zarządzaniem środkami w ramach takiej struktury zajmuje się tzw. pool leader (lider), który dokonuje niezbędnych działań. Często w roli tej występują banki, posiadające usługi cash poolingu w swojej ofercie. Jedną z głównych zalet omawianej metody, poza poprawieniem płynności finansowej, jest także możliwość zwiększenia wydajności finansowania własnego, a co za tym idzie - ograniczenia kosztów finansowania zewnętrznego np. w postaci odsetek od udostępnionej przez bank linii kredytowej.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Reklama

Umowy cash poolingu na gruncie prawa cywilnego zaliczane są do kategorii umów nienazwanych. Brak legalnej definicji oraz szczególnych uregulowań prawnych, a także różnorodność zawieranych umów niejednokrotnie prowadziły w przeszłości do kontrowersji na gruncie polskich przepisów podatkowych.

Wątpliwości nadal budzi kwestia charakteru rozliczeń dokonywanych w ramach stosowania omawianej metody. Zwykle bowiem dochodzi do dynamicznych (często codziennych) przeniesień środków między rachunkami członków struktury oraz lidera. Jak wspomniano we wstępie, celem cash poolingu jest bilansowanie nadwyżek i niedoborów na tych rachunkach. Zatem w przypadku występowania niedoboru, będzie on pokryty z nadwyżki wygenerowanej przez inny podmiot i odwrotnie. Co za tym idzie, niektóre podmioty osiągają korzyść w formie zbilansowania niedoborów, inne zaś poniosą „koszt” tej operacji z wytworzonej na ich rachunku nadwyżki. Problem może sprawiać właściwa kwalifikacja tak wykonywanych działań na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP).

Słuszne wydaje się tutaj stanowisko przedstawione przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2018 roku, nr 0114-KDIP2-2.4010.313.2018.2.AS. W piśmie tym organ zaaprobował twierdzenie wnioskodawcy, zgodnie z którym transfery środków dokonywane pomiędzy uczestnikami cash poolingu należy uznać za neutralne podatkowo na gruncie ustawy o PDOP.

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest ugruntowany w stanowiskach organów podatkowych i sądów administracyjnych pogląd o definitywnym charakterze przychodów i kosztów ich uzyskania. Nie można natomiast za definitywne uznać przeniesień środków między członkami struktury cash poolingu, ponieważ nie powodują one trwałego przyrostu ani uszczuplenia w ich majątku, gdyż transfery te mają charakter tymczasowy, dokonywane są bowiem jedynie w celu zwiększenia płynności finansowej podmiotów w ramach grupy.

Reklama

Należy zwrócić uwagę, iż rozważania odnoszące się do definitywności przysporzeń należy odnieść jedynie do cash poolingu rzeczywistego gdzie dochodzi do rzeczywistych przepływów pieniężnych, bowiem w odniesieniu do odmiany wirtualnej umowy cash poolingu, nie dochodzi w ogóle do transferu środków. Cash pooling wirtualny gwarantuje więc neutralność podatkową w tym zakresie. Za przychody i koszty ich uzyskania realizowane w ramach umów cash poolingu – niezależnie od jego rodzaju, należy natomiast uznać odsetki powstałe w wyniku rozliczeń mających na celu bilansowanie występujących nadwyżek lub niedoborów. To odsetki stanowią bowiem realne i trwałe przysporzenia/uszczuplenia w majątku uczestnika struktury cash poolingu. Na podobnym stanowisku stanął też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 września 2018 roku, nr 0114-KDIP2-2.4010.302.2018.2.SO, akceptując stanowisko wnioskodawcy.

Istotnym zagadnieniem jest także podleganie odsetek powstałych w toku realizowania umów cash poolingu regulacjom dotyczącym wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów  kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o PDOP). Regulacja ta została wprowadzona do ustawy o PDOP nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, całkowicie modyfikując dotychczasowe brzmienie art. 15c. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością dostosowania krajowych przepisów podatkowych do wymogów tzw. dyrektywy ATAD.

Do kwestii objęcia wspomnianą regulacją odsetek wynikających z umów cash poolingu odniósł się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 28 sierpnia 2018 roku, nr 0114-KDIP2-2.4010.395.2018.1.AG. W piśmie tym organ uznał za zasadne stosowanie przepisów art. 15c ustawy o PDOP do rzeczonych odsetek. W uzasadnieniu przywołany został bardzo szeroki zakres pojęcia finansowania zewnętrznego na gruncie dyrektywy ATAD, zgodnie z którym za koszty finansowania zewnętrznego uznać należy wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomicznie równoważne odsetkom i wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem finansowania, zgodnie z definicją w prawie krajowym, a także fakt występowania w zawartej przez wnioskodawcę umowie wydatków w formie m.in. odsetek, ponoszonych na poczet wynagrodzenia za otrzymanie i korzystanie z udostępnionych środków finansowych.

Różnorodność zawieranych umów cash poolingu wymaga więc każdorazowo zidentyfikowania  skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez pryzmat konkretnych postanowień danej umowy. Ich szczegółowa analiza może prowadzić do rozpoznawania różnorakich skutków podatkowych w tym m.in. wskazanych w niniejszym artykule.

Bartosz Suławko, Młodszy konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.