| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Zwolnienia i ulgi > IP Box czyli dla kogo preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym

IP Box czyli dla kogo preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym

W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze interpretacje indywidualne związane z preferencyjnym opodatkowaniem tzw. Innovation box, w zakresie oprogramowań m.in. do przetwarzania danych.

Zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w art. 24d ust.4 ustawy o CIT. Zatem dla zastosowania opodatkowania preferencyjnego podatnik winien jest określić:

 • dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które osiągnął w danym roku podatkowym,
 • wskaźnika, który zostanie zastosowany do przemnożenia dochodu.

Wzór na obliczenie wskaźnika:

gdzie:
a - prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego zgodnie z przepisami ustawy CIT,
c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy CIT,
d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jak wynika ze wzoru korzystniejszą sytuacją będzie, kiedy podatnik będzie prowadził prace we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym.

W przypadku gdy wartość wskaźnika wynosi więcej niż 1 uznaje się, iż wynosi ona 1.

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Istotnym jest, iż zgodnie z ustawą CIT i PIT dochód należy ustalać odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W przypadku kiedy podatnik nie jest w stanie określić odrębnie dochodu dla każdego poszczególnego prawa, w takim przypadku może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej dla tego samego produktu lub usługi lub grup produktów lub usług, w których było wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Czy stosujemy preferencyjne opodatkowanie w trakcie roku podatkowego?

W rozumieniu przepisów ustawy CIT i PIT podatnik, który zdecydował się na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodu, jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego według zasad ogólnych.

Podatnicy korzystający z opodatkowania preferencyjnego są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). Oznacza to, że w trakcie roku podatkowego rozliczają się według zasad ogólnych, czyli stosując np. stawkę 19%,a po zakończeniu roku podatkowego określają dochód i obliczają podatek dochodowy według zasad IP box. Powstała podczas sporządzania zeznania rocznego nadpłata podatku dochodowego podlega zaliczeniu na poczet kolejnych zaliczek na podatek dochodowy, lub może zostać zwrócona na konto podatnika na podstawie jego wniosku.

Stawka podatkowa dla opodatkowania obliczonego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5%.

Podatnicy mają prawo do rozliczania straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku podatkowym od dochodu osiągniętego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualne.

Obowiązki ewidencyjne podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanego IP

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 24e ustawy o CIT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji pozwalającej na skorzystanie z opodatkowania IP box. Podatnicy są zobowiązania do:

 • wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ewidencji rachunkowej, którą prowadzą,
 • prowadzenia ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób, który zapewnia określenie kwalifikowanego dochodu,
 • w przypadku wykorzystywania więcej niż jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, i nie jest możliwe w prowadzonej ewidencji wyodrębnienie kosztów dla każdego z tych praw, podatnik jest zobowiązany do zapewnienia zapisów pozwalających na ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • w przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów dla każdego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a podatnik wprowadza je w więcej niż jednym produkcie lub usłudze, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniających ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub usług, lub grup produktów czy usług.

Podatnik jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych powyżej przez odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej, zatem w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowej możliwe jest wyodrębnienie kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej poprzez wprowadzenie ksiąg kont pomocniczych. Podatnik przed rozpoczęciem korzystania z preferencji podatkowej winien wprowadzić w polityce rachunkowości odpowiednie zapisy pozwalające na wyodrębnienie kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Stosowanie przepisów w stosunku do programów komputerowych a wydane interpretacje indywidualne

W dniu 4 lipca 2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO) w której zapytanie zostało złożone przez Wnioskodawcę, który tworzy i rozwija autorskie oprogramowanie komputerowe. Projekty dotyczą migracji danych i wymagają stworzenia autorskiego oprogramowanie wspomagającego te procesy. Wnioskodawca nie nabywał żadnych prac B+R od innych podmiotów, osiąga dochody jedynie ze sprzedaży praw autorskich do oprogramowanie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprogramowanie zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Prace programistyczne Wnioskodawcy mają na celu wyeliminowanie naukowej lub technicznej niepewności i dążą do dokonania postępu poprzez:

 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach zasobów w ramach migracji danych. Takie konflikty są przez oprogramowanie, które jest tworzone przez Wnioskodawcę, wykrywane w ramach projektu migracji danych pomiędzy systemami,
 • w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci poprzez przeniesienie pewnych części systemów logicznych do innych systemów zarówno w sferze oprogramowania, jak i danych oraz sprzętu. W projektach migracyjnych występuje właśnie proces reorganizacji systemu w przedsiębiorstwie poprzez przeniesienie pewnych części systemów logicznych do innych systemów zarówno w sferze oprogramowania, jak i danych oraz sprzętu,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki tworzone na bieżąco. Prace w realizowanych projektach związane są także w dużej mierze z poprawą wydajności i do tego wykorzystywane są nowe algorytmy

Wydana interpretacja indywidualne podkreśla, iż stanowisko Wnioskodawcy, chcącego skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jest prawidłowe, bowiem w przedstawionym stanie faktycznym

 • prace polegające na tworzeniu nowego oprogramowania mają twórczy charakter. Twórczy charakter działalności BR odznacza się tym, że realizowane prace mają na celu tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży po stronie Wnioskodawcy,
 • prace wykonywane w ramach projektów „migracyjnych”, polegające na tworzeniu nowego oprogramowania, stanowią prace rozwojowe,
 • prace nad oprogramowaniem mają systematyczny charakter.

W dniu 8 lipca 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR) potwierdzającą stanowisko, iż w przypadku kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie oprogramowania służącego do przetwarzania dużych ilości danych i na podstawie zawartej umowy sprzedaje prawa do wytworzonego oprogramowania w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT na usługi R&D (badawczo-rozwojowe), na rzecz firmy ma możliwość stosowania preferencyjnego opodatkowania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »