Kategorie

IP Box - stawka 5% dopiero w zeznaniu za 2019 rok

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
IP Box - stawka 5% dopiero w 2020 roku
IP Box - stawka 5% dopiero w 2020 roku
W objaśnieniach dotyczących IP Box minister finansów napisał, że ze stawki 5 proc. będzie można skorzystać dopiero w zeznaniu za 2019 rok - a więc w 2020 roku. Objaśnił to, czego Sejm nie zapisał w ustawie.

Gdy projekt przepisów o uldze IP Box trafił do Sejmu, nic nie wskazywało na to, że nie będzie można z niej skorzystać w trakcie roku. Nikt nie mówił o tym, że po 5-proc. stawkę PIT lub CIT będzie można sięgnąć dopiero w przyszłorocznym zeznaniu.

Przeciwnie, w uzasadnieniu do projektu rząd zapewniał, że „podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej”.

– Sama ulga IP Box ma tyle pułapek, że paradoksalnie wstrzymanie się z końcową kalkulacją dochodu, do rozliczenia rocznego, może się okazać korzystne dla podatników – komentuje Jarosław Sekita, doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi (patrz niżej opinia).

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

5 proc. podatku

Ulga IP Box to sztandarowy projekt ubiegłego roku. Miała być wsparciem dla start-upów i firm z dużym doświadczeniem. To – jak uzasadniało Ministerstwo Finansów – „ważna inicjatywa, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach”.

Przewidziano ją nie tylko dla spółek z o.o. czy akcyjnych, ale nawet dla przedsiębiorców prowadzący biznes samodzielnie.

Ulga to preferencja dla dochodu np. z patentu, z rejestracji wzoru przemysłowego, produktu leczniczego, autorskiego prawa do programu komputerowego (wszystko to są tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej).

Z przepisów wynika wprost, że w takiej sytuacji stosuje się stawkę 5 proc. (art. 24d ust. 1 ustawy o CIT i art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT).

Co więcej, tam gdzie w ustawie o CIT napisano, że podatek wynosi 19 proc. lub 9 proc., wyraźnie dodano „z zastrzeżeniem art. 24d”. Zastrzeżenie oznacza odstępstwo od reguły. W tym wypadku odstępstwem jest 5-proc. stawka.

Podatnicy mieli więc pełne prawo przypuszczać, że korzystając z ulgi już od 1 stycznia 2019 r., będą wpłacać 5-proc. zaliczki (w świetle ordynacji podatkowej zaliczka jest podatkiem ).

Dopiero za rok

Po upływie ponad pół roku od wejścia w życie przepisów podatnicy dowiedzieli się, że nie mogą płacić zaliczek w tej wysokości. Dlaczego? Bo nie mogą skorzystać z ulgi IP Box w trakcie roku podatkowego – napisało Ministerstwo Finansów w objaśnieniach z 15 lipca br. (na str. 67 i str. 80).

Czytamy w nich, że podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP musi płacić w ciągu roku zaliczki na ogólnych zasadach, czyli – jeśli jest podatnikiem CIT – w wysokości 19 proc. lub 9 proc., a jeśli jest podatnikiem PIT – według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.) lub liniowej stawki 19 proc.

Objaśnienia podatkowe

Wydane na podstawie ordynacji podatkowej

Czego dotyczą

Kiedy wydane

IP Box

15 lipca 2019 r.

Ulgi na kasy online

11 lipca 2019 r.

Cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.)

14 czerwca 2019 r.

Informacji o schematach podatkowych (MDR)

31 stycznia 2019 r.

Mechanizmu podzielonej płatności

29 czerwca 2018 r.

Rozliczenia w zakresie VAT, CIT i PIT transakcji

realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

1 grudnia 2017 r.

Najczęściej zadawane pytania w zakresie odwróconego obciążenia VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

3 lipca 2017 r.

Stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych

17 marca 2017 r.

Bez odwołania się do ordynacji podatkowej

Czego dotyczą

Kiedy wydane

Obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie PIT w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach

18 stycznia 2019 r.

Likwidacji jednego z warunków uprawniających podatników do preferencyjnego opodatkowania dochodów przez małżonków i samotnych rodziców

18 stycznia 2019 r.

Przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych (wyjaśnienia)

16 marca 2018 r.

Opracowała Agnieszka Pokojska

Kiedy więc podatnik skorzysta ze stawki 5-proc.? Za rok, w zeznaniu za 2019 r. – objaśnia MF. Wtedy, zdaniem resortu, będzie można wykazać 14-proc. nadpłatę, którą fiskus zwróci lub zaliczy na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatnika.

Z którego przepisu to wynika? Wprost – z żadnego. MF wywodzi tę wykładnię z art. 24d ust. 11 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 30ca ust. 11 ustawy o PIT).

W przepisie tym jednak nie pada słowo o zaliczce ani o wysokości stawki podatkowej. Brzmi on dokładnie tak: „Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę)”.

Jest więc tylko mowa o tym, że dochód (ewentualną stratę) trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. To samo napisano w ubiegłym roku w uzasadnieniu do projektu nowelizacji: „w ust. 11 wskazane jest, iż podatnik będzie obowiązany do wykazania kwalifikowanego dochodu w zeznaniu rocznym”.

Zdaniem ekspertów, jeśli MF wyciąga teraz z tego przepisu tak daleko idący wniosek, to równie dobrze można by twierdzić, że w trakcie roku w ogóle nie trzeba płacić zaliczek na PIT i CIT od dochodu z IP.

– Jeśli uznać, że pojęcia „dochodu” i „dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej” nie są tożsame, to może od tych drugich nie należałoby w ogóle pobierać zaliczek, a jedynie rozliczać IP Box rocznie? – zastanawia się Grzegorz Kuś, radca prawny i doradca podatkowy z PwC. Dodaje, że z pewnością nie taki był zamiar MF (patrz opinia).

Tak jak w B+R

Skąd wzięła się wykładnia MF? Z podobieństwa ulgi IP Box do preferencji badawczo-rozwojowej (B+R) – odpowiada MF.

„Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ulgi B+R (…). Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym” – czytamy w objaśnieniach.


Również ewidencje

Podobnie jest z ewidencjami dla celów IP Box. Uchwalając przepisy o uldze, Sejm zapisał w ustawach o PIT i CIT tylko ogólne wskazówki dotyczące prowadzenia ewidencji dla celów tej ulgi. Co więcej, nie dał ministrowi upoważnienia do uregulowania szczegółów w rozporządzeniu, mimo że z reguły tak właśnie robi.

W styczniu br. minister uregulował w rozporządzeniu zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 70). W innym i to już kilkanaście lat temu wyjaśnił, jak prowadzić podatkową księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728).

Gdyby teraz chciał wydać rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji dla celów IP Box, nie mógłby tego zrobić, bo Sejm nie dał mu takiej delegacji. Zamiast tego więc minister wydał objaśnienia, w których poinstruował, że „podatnicy (…) powinni prowadzić ewidencję projektów badawczo-rozwojowych, która składałaby się z następujących elementów: opis projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia projektu, wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie, wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę”. Podano nawet przykładową kartę czasu pracy podatnika, ze wskazaniem, co gdzie zapisać.

Doradcy podatkowi uważają to za cenną pomoc dla podatników. Nikt jednak nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego minister podał szczegóły tej ewidencji w objaśnieniach, a o tym, jak prowadzić ewidencję sprzedaży czy przebiegu pojazdu, zdecydował Sejm w ustawie (o VAT).

Jaka różnica?

Problem ujawni się, gdy przyjdzie czas na kontrolowanie podatników korzystających z IP Box. Urzędnicy mogą czuć się związani ministerialnymi objaśnieniami, bo jeśli podatnik zastosowałby się do tego, co w nich napisano, to jest chroniony z mocy ordynacji podatkowej.

Podatnik nie ma obowiązku stosować się do objaśnień, zwłaszcza gdy są dla niego niekorzystne albo co gorsza sprzeczne z ustawą. Objaśnienia nie są ustawą ani rozporządzeniem. Nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. ©℗

To sztuczne zawyżanie podatku - opinia

Jarosław Sekita, doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi:
Art. 24d ust. 11 wprowadza zamieszanie. Zaliczki, z wyjątkiem form uproszczonych (ale to zupełnie inne rozwiązanie), podlegają zasadom pozwalającym na maksymalne zbliżenie kwoty zaliczek do zeznania rocznego. A mechanizm promowany przez Ministerstwo Finansów oznacza sztuczne, czasowe zawyżanie podatku i tworzenie nadpłat. Trudno to uzasadnić. Nie ukrywam, że jako doradca nie namawiam na spór z MF w tym zakresie. Sama ulga IP Box ma tyle pułapek, że paradoksalnie wstrzymanie się z końcową kalkulacją dochodu, o którym mowa w art. 24 d, do rozliczenia rocznego może się okazać korzystne dla podatników. ©℗

Bezpieczniej zastosować się do objaśnień - opinia

Grzegorz Kuś radca prawny, doradca podatkowy, PwC:
Wydaje się, że bezpieczniejszym podejściem będzie zastosowanie się w kwestii zaliczek do objaśnień. W praktyce podmiot, uzyskując w styczniu 2019 r. dochód kwalifikujący się do IP Box, skorzysta z preferencji ponad rok później, w formie zwrotu różnicy między stawką 19 proc. lub 9 proc. a 5 proc. W niektórych przypadkach może to być jedyny dochód takiego podmiotu, np. gdy start-up w całości sprzeda swoje kwalifikowane prawo. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wpłacanie zaliczek od dochodu IP Box w wysokości 5 proc. stawki, co dawałoby natychmiastową zachętę innowacyjnym podatnikom, w szczególności start-upom. Teoretycznie można też myśleć o trzecim rozwiązaniu, które z pewnością nie spotkałoby się z ciepłym przyjęciem władz skarbowych. Mianowicie, jeśli uznać, że pojęcia „dochodu” i „dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej” nie są tożsame, to może od tych drugich nie należałoby w ogóle pobierać zaliczek (art. 19 odnosi się do dochodu), a jedynie rozliczać IP Box rocznie?

Co do ewidencji, to w mojej ocenie objaśnienia należy traktować jako przykładowy wzór, jak należałoby dokumentować prowadzenie działalności B+R. Jednak z racji, że wymogi takie nie są stawiane wprost w ustawie, można przyjąć, że akceptowalne powinno być również każde inne udowodnienie w sposób dopuszczalny przez ordynację podatkową. Łatwo wyobrazić sobie sytuacje, w których sugerowane w objaśnieniach działania mogą być w praktyce niewykonalne bądź zupełnie nieweryfikowalne przez organy podatkowe. Przykładowo, gdy oprogramowanie komputerowe wytworzy wspólnie kilkuset programistów w ciągu trzech lat pracy, to może być problem z jednoznacznym imiennym przypisaniem każdemu kawałka kodu źródłowego. Bezsensowne wydaje się też robienie wykazu prac dla każdego rysunku technicznego wykonanego przez inżyniera, jeśli podstawą wynalazku będzie tylko jedno finalne rozwiązanie –
nowa technologia.
©℗

Katarzyna Jędrzejewska katarzyna.jedrzejewska@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.