reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Zwolnienia i ulgi > Innovation Box w Polsce

Innovation Box w Polsce

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono preferencyjne rozwiązanie w podatkach dochodowych nowy instrument wsparcia znany również jako „Patent Box”, „IP Box”, „Intellectual Property”, „Knowledge Development Box”, który ma za zadanie wspierać innowacyjność polskich przedsiębiorców., Można dzięki niemu uzyskać pomoc nie tylko na etapie tworzenia nowych rozwiązań, ale także na etapie ich komercjalizacji.

Przepisy wprowadzające ulgę IP Box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Zastosowanie Innovation Box

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, także zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Dalsze rozważania będą zilustrowane przepisami dodanymi do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT).

Zgodnie z art. 24d ust. 2 ustawy o CIT wskazany został zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej, który obejmuje dochód uzyskany m.in. z :

 • patentu;
 • prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 • wyłącznych praw, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 • autorskich praw do programów komputerowych.

W świetle art. 24d ust. 7 ustawy o CIT dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2, dochód ten z pozarolniczej działalności gospodarczej  może zostać uzyskany z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej;
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • odszkodowania za naruszenie praw w postępowaniu spornym, w tym sądowym lub arbitrażowym.

Z prawa do ulgi można będzie korzystać do czasu wygaśnięcia ochrony patentowej, czy innych praw ochronnych gwarantujących wyłączność autorowi, czyli w praktyce np. nawet do 20 lat dla patentu.

Wysokość ulgi IP Box od 1 stycznia 2019 roku

Przyjęte w ustawie rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Warunki korzystania z ulgi

Uzasadnienie projektu ustawy – zawarte w druku sejmowym nr 2860 - wskazuje, że: „Podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej (…) W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację”. Dodatkowo warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Wytyczne OECD

Wyznacznikiem dla zakresu IP Box są wytyczne OECD w ramach projektu BEPS. Jedną z kluczowym kwestii jest tzw. wymóg znaczącej aktywności, który stwierdza, że możliwość skorzystania z IP Box będzie uzależniona od zakresu działań B+R prowadzonych przez podatników.

Powyższy wymóg ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z reżimu podatkowego, w sytuacji, gdy własność intelektualna nie została wytworzona przez podatnika ubiegającego się
o IP Box, lecz znaczący udział w jej wytworzeniu brały podmioty powiązane.

Kalkulacja podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania, która podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego, stanowi dochód kwalifikowany, odpowiadający kwocie obliczonej jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz wskaźnika obliczonego według poniższego wzoru:

x = (a+b) x 1,3 / a+b+c+d

Poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

 1. działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
 2. nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego,
 3. nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego,
 4. nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Małgorzata Wójcik, Konsultant podatkowy w ECDP sp. z o.o.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama