reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Składki ZUS od nagród pracowników jako koszt

Składki ZUS od nagród pracowników jako koszt

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 grudnia 2008 r. (nr IPPB3/423-1081/08-6/DG)

Stan faktyczny

(...) Zgodnie z § 28 zakładowych warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń pieniężnych dla pracowników Centrali Spółki X S.A. - wprowadzonych na podstawie art. 44 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników X z 24 listopada 1997 r., o którym mowa w naszym wniosku o wydanie interpretacji, w przypadku przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy części zysku X S.A. na nagrody dla pracowników, tworzy się fundusz nagród z zysku. Prawo do nagrody z ww. funduszu za dany rok kalendarzowy przysługuje każdemu pracownikowi, zatrudnionemu w tym roku w Centrali Spółki X S.A. Jest to dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia Wspólników i nie można utożsamiać go z prawem wspólnika do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego. W myśl art. 193 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku. W księgach rachunkowych powyższą wypłatę nagród dla pracowników wraz z narzutami ujęliśmy na koncie kosztowym 76113479 (nagrody dla pracowników z zysku roku poprzedniego) oraz na koncie 82000000 (podział wyniku finansowego). Ponadto nagrody te zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w kosztach rodzajowych w pozycji: wynagrodzenia. (...)

Stanowisko organu podatkowego

(...) Wprawdzie art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.do.p. stwierdza, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie ma on zastosowania do stanu faktycznego spółki przedstawionego w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z 15 grudnia 2008 r.

Aby można było zastosować wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w pkt 40 muszą być spełnione wszystkie wymienione przesłanki związane z wypłatą premii i nagród z zysku. Po pierwsze, składnikiem wynagrodzenia, od którego nalicza się powyższe składki jest nagroda lub premia; po drugie, nagroda lub premia jest wypłacana w gotówce lub w papierach wartościowych i po trzecie, źródłem wypłaty składników wynagrodzenia jest dochód pracodawcy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przychylając się do stanowiska spółki, należy stwierdzić, że w jej przypadku nie zostały spełnione przede wszystkim warunki drugi i trzeci. Wynagrodzenia z tytułu nagrody z zysku zostały wypłacone na podstawie polecenia przelewu na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników, czyli w formie rozliczeń bezgotówkowych. (...).

Przychylając się do stanowiska spółki zawartego we wniosku należy uznać je za prawidłowe. Wydatki w postaci składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu wypłaty nagród dla pracowników finansowane i uiszczane przez spółkę jako płatnika stanowią koszt uzyskania przychodów. W przedmiotowej sytuacji nie ma zatem zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 40.

(...)

reklama

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama