REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić formularz ORD-OG (wniosek o wydanie interpretacji ogólnej)

Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG /Fot. Fotolia
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy zainteresowani złożeniem wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego muszą w tym celu wypełnić formularz ORD-OG. Prezentujemy wzór formularza oraz wyjaśniamy jak prawidłowo należy go wypełnić.

Wzór formularza ORD-OG

Aktualny wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r, poz. 15), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2016 r.

Autopromocja

Rozporządzenie określa:

- wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG(2) i załącznika ORD-OG/A(2)

- sposób wnoszenia opłaty - opłatę za wydanie interpretacji ogólnej uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ ORD-OG(2)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ ORD-OG/A(2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Podatnik VAT bez możliwości uzyskania interpretacji w sprawie nadużycia prawa

Organ właściwy dla złożenia wniosku

Wnioski o interpretacje ogólne można składać do pięciu izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Poznaniu, w Warszawie oraz w Łodzi. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od podatku, którego dotyczy wniosek.

A zatem wnioskodawcy składają wniosek do organu podatkowego (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy) zgodnie z właściwością rzeczową wniosku:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od osób fizycznych;

2) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od osób prawnych oraz podatku akcyzowego;

3) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług;

4) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;

5) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - organ właściwy dla wniosków dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie nie wymienionym w powyższych pkt 1-4.


Gdzie złożyć wniosek o wydanie interpretacji

Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego dyrektora izby skarbowej lub wysłać pocztą na adres Biura Krajowej Informacji.

Organ upoważniony

Właściwe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

Adres

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20,

87-100 Toruń

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a,

43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 65,

97-300 Piotrków Trybunalski

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6,

64-100 Leszno

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

ul. 1 Maja 10,

09-402 Płock

Opłata za wniosek

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłatę za wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

Numery kont bankowych:

Izba Skarbowa w Bydgoszczy - 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000

Izba Skarbowa w Katowicach - 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Izba Skarbowa w Łodzi - 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Izba Skarbowa w Poznaniu - 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000

Izba Skarbowa w Warszawie - 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Termin wydania interpretacji

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Zawartość interpretacji ogólnej

Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:

- opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego;

- wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

- przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

- wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Szczegółowe zasady wypełniania ORD-OG

Uwaga!

- Pamiętaj o zamieszczeniu numeru NIP lub PESEL na wniosku i na dowodzie wpłaty.

- Sprawdź czy właściwie wybrałeś organ podatkowy, do którego kierujesz wniosek i czy wybrałeś właściwy numer konta bankowego.

CZĘŚĆ A – MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

A.1. Organ, do którego kierowany jest wniosek

W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy, który właściwością rzeczową (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy) obejmuje wnioski dotyczące przepisów prawa podatkowego odpowiadające wnioskodawcy.

A.2. Cel złożenia wniosku

W poz. 9 należy wybrać czy celem wniosku jest złożenie, czy też uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku.

Nadpłata po zmianie interpretacji podatkowej - co z odsetkami

CZĘŚĆ B – DANE WNIOSKODAWCY

B.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 10, 11, 12 zamieszcza się dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca to:

1) osoba fizyczna – podaje: nazwisko, pierwsze imię,

2) podmiot niebędący osobą fizyczną – podaje pełną nazwę i numer REGON oraz KRS.

B.2. Adres siedziby/Adres zamieszkania

W poz. 13-22 podaje się miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

B.3. Adres do korespondencji

Część tę (poz. 23 do 32) wypełnia się w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby podany w części B.2.


CZĘŚĆ C – DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ

Poz. 33-45 wypełnia się tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

CZĘŚĆ D – SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł. W poz. 49 należy wskazać sposób zwrotu nienależnej opłaty.

Uwaga!

- Wypełniając druk opłaty nie zapomnij o numerze NIP lub PESEL.

- Wnosząc wpłatę na konto bankowe, wybierz konto organu, do którego kierujesz wniosek.

- Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

CZĘŚĆ E – PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIENIA ORAZ WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO WYMAGAJĄCYCH WYDANIA INTERPRETACJI OGÓLNEJ

Opis zagadnienia (poz. 51) powinien dotyczyć konkretnej sytuacji, w której przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dalszą część opisu należy przedstawić w załączniku ORD-OG/A.

W poz. 52 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł, paragraf, itd.) wraz z nazwą aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu.

Uwaga!

Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia w jednym podatku. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego zagadnienia, należy złożyć odrębne wnioski.

Kto wydaje interpretacje indywidualne od 2016 r.

CZĘŚĆ F – WSKAZANIE NIEJEDNOLITEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

W poz. 53 wnioskodawca wskazuje organy wydające, daty wydania oraz sygnatury postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, w których jego zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego.

Uwaga!

Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:

-  nie będzie zawierał wyczerpującego opisu zagadnienia oraz wskazania przepisów prawa podatkowego,

-  nie będzie zawierał wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego,

-  nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

CZĘŚĆ G – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ORD-OG/A

W poz. 54 wnioskodawca podaje liczbę dołączonych do wniosku załączników ORD-OG/A.

CZĘŚĆ H – PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ

W poz. 55 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictw dołączanych do wniosków ORD-OG jest prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Opłatę skarbową dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Uwaga!

Nie zapomnij o podpisie na wniosku (poz. 56). Przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego sprawdź, czy:

-   podałeś numer NIP lub PESEL na wniosku i na druku opłaty,

-  wybrałeś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek,

-   wybrałeś właściwe konto bankowe (jeżeli opłatę uiszczasz na konto),

-   przedstawiłeś wyczerpująco zagadnienie,

-   wskazałeś przepisy prawa podatkowego,

-   podpisałeś wniosek,

-   załączyłeś pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2016 r, poz. 15);

- ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);

- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA