| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Kiedy kara umowna z tytułu rozwiązania umowy jest kosztem

Kiedy kara umowna z tytułu rozwiązania umowy jest kosztem

Ponoszone przez spółkę w związku z rozwiązywaniem umów najmu, koszty kar umownych i odszkodowań mogą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów spółki, jeżeli poniesienie tych wydatków było racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, tj. miało na celu zminimalizowanie strat. Działania podejmowane przez podatników w celu zmniejszenia strat i eliminowania nieopłacalnych przedsięwzięć stanowią działania zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Tak stwierdzono w ustnym uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lutego 2013 r., (sygn. III SA/Wa 2105/12).

Rozwiązanie niekorzystnej umowy

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła działalność w zakresie handlu detalicznego. W jej ramach zawierała liczne umowy najmu lokali użytkowych. W toku prowadzonej przez spółkę działalności zdarzało się, że umowy najmu w konkretnych lokalizacjach były przedterminowo rozwiązywane.

Większość zawieranych przez spółkę umów nie przewidywała możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. W rezultacie prowadzonych negocjacji i zawieranych porozumień z wynajmującym, zazwyczaj w formie ugody cywilnoprawnej, spółka zobowiązywała się wówczas do zapłaty kary umownej lub odszkodowania dla wynajmującego. Każdy przypadek rozwiązania umowy przez spółkę zawsze był poprzedzony analizą ekonomiczno-finansową.

Kara umowna zapłacona za nieterminowe wykonanie umowy jako koszt uzyskania przychodów

Na tle powyższego, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy wydatki ponoszone przez nią z tytułu kar umownych może zaliczyć do kosztów podatkowych, oraz - w jakim momencie powinna to uczynić.

Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że okoliczności sprawy wskazują, że mamy do czynienia z kosztem podatkowym, który powinien być rozliczany jednorazowo w dacie poniesienia, stanowi on bowiem koszt pośredni. 

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W opinii organu, w przedmiotowej sprawie nie można uznać, że wydatki na kary umowne stanowią koszt podatkowy ze względu na brak związku przyczynowo-skutkowego między wydatkiem a osiąganym przychodem.

Definicja kosztów uzyskania przychodów

Organ wskazał, że samo działanie polegające na ograniczeniu uszczuplenia majątku spółki, czy też osiąganie  niższych zysków, niż pierwotne zakładano, nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, iż mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Dyrektor podkreślił, że nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego spółka wniosła skargę do WSA, który ją uwzględnił i uchylił zaskarżoną interpretację.

Kara umowna poniesiona w celu zmniejszenia strat stanowi koszt uzyskania przychodów

Zagadnienie kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w celu minimalizowania strat ponoszonych przez podatników wciąż budzi wątpliwości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »