reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Darowizny na walkę z COVID-19 oraz oświatę korzystne podatkowo

Darowizny na walkę z COVID-19 oraz oświatę korzystne podatkowo

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) zawierają szczególne rozwiązania dotyczące rozliczania określonego typu darowizn, zarówno w PIT jak i CIT.

Zasady te zostały zawarte w dodawanych do obecnych regulacji art. 52n ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1387 z późn. zm., dalej jako ustawa o PIT) oraz art. 38g ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm., dalej jako ustawa o CIT).
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania darowizny przekazane od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o COVID (ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 poz. 374), a zatem przekazanych na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Co istotne, darowizny te muszą zostać przekazane konkretnym podmiotom, a mianowicie:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Sama możliwość odliczenia darowizny nie jest wielką nowością dla podatników. Dotychczas dotyczyło to jednak wyłącznie darowizn na tzw. cele pożytku publicznego, dla organizacji wskazanych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obecnej sytuacji rozszerzono zatem katalog darowizn podlegających odliczeniu. Kwestią, która czyni te darowizny atrakcyjnymi jest natomiast sposób w jaki tego odliczenia można dokonać. Jak wynika z nowych regulacji, w przypadku darowizn przekazanych:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od 1.06.2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Co istotne, zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową 4.0 (ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, druk sejmowy nr 382 - opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 1086), do powyższych zasad zostały wprowadzone pewne zmiany.

Po pierwsze, katalog beneficjentów darowizn podlegających odliczeniu został rozszerzony o domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po drugie, rozszerzony został katalog darowizn podlegających odliczeniu. Zgodnie z dodanymi art. 52x ustawy o PIT oraz 38p ustawy o CIT, podatnik jest uprawniony do odliczenia także darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

 • organom prowadzącym placówki oświatowe;
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

W ust. 2 wskazanych artykułów ustawodawca zawarł definicję placówki oświatowej na potrzeby omawianej regulacji, za którą uważane są:

 • podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (m.in. szkoły, przedszkola, centra kształcenia zawodowego)
 • uczelnie w rozumieniu ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z wymogiem zawartym w ust. 3, możliwość odliczenia występuje gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż 3 lata. Zasady odliczenia darowizny (w tym możliwość odliczenia nawet 200% jej wartości) są analogiczne jest w przypadku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19.

Co istotne, w myśl dodawanych art. 52z ustawy o PIT oraz 38r ustawy o CIT, koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem powyższych darowizn w okresie 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r., mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,  o ile nie zostały dotychczas zaliczone do tej kategorii (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne).

Bartosz Suławko, Kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama