reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > ABC KPiR > Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir od 2020 roku

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir od 2020 roku

Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 31 stycznia 2019 r. nr 2544.

Zmiana treści przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia

Zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych oraz szczegółowego zakresu obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminów zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

W wykonaniu tej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał 26 sierpnia 2003 r. rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 728, z późniejszą zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2018 r. poz. 1779), zwane dalej „rozporządzeniem z 26 sierpnia 2003 r.”.

Przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U poz. 2244), nadała nowe brzmienie przepisu art. 24a ust. 7 ustawy o PIT. Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 ustawy o PIT, minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowego zakresu obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

W myśl § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283), jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.

Na podstawie art. 49 ww. ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy o PIT (tj. rozporządzenie w sprawie prowadzenie pkpir z 2003 roku) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 1 stycznia 2019 r.), i mogą być zmieniane.

Wobec powyższego konieczne stało się wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z zakresem upoważnienia zawartego w aktualnym od 1 stycznia 2019 r. brzmieniu art. 24a ust. 7 ustawy o PIT. 5 czerwca 2019 r. został przygotowany projekt nowego rozporządzenia, który od 25 czerwca 2019 r. jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

Jakie zmiany przyniesie nowe rozporządzenie

Omawiany projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., zawiera następujące zmiany:

  • zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia dostosowany do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 ustawy o PIT,
  • nowe rozporządzenie, uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, które to podmioty, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT obowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • nowe rozporządzenie znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.
    Analogiczne zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.).  Celem tej ustawy jest uproszczenie regulacji i procedur, które odciążą przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, w efekcie zwiększą skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. W pełni zasadnym jest zatem, by również podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów korzystały z podobnych uproszczeń, jak te przewidziane w powołanej ustawie
  • nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Projekt zakłada, że nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama