reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Pismo do urzędu skarbowego można wysłać także faxem

Pismo do urzędu skarbowego można wysłać także faxem

Posłużenie się faksem w celu wniesienia podania powoduje, że do organu podatkowego wpływa kopia pisma. Takie podanie dotknięte jest brakiem formalnym, nie zawiera bowiem własnoręcznego podpisu osoby wnoszącej podanie. Obowiązkiem organu podatkowego jest w takiej sytuacji wezwanie wnoszącego podanie do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej).

Takie stanowisko zajął Minister Rozwoju i Finansów (z jego upoważnienia odpowiadał Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) w odpowiedzi z 4 stycznia 2018 r. na zapytanie poselskie nr 6404.

W tym zapytaniu posłowie Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski zapytali Ministra czy złożenie pisma do organu administracji skarbowej faksem przez podatnika jest traktowane, jakby to pismo nie było złożone? Czy fiskus musi zaakceptować taką formę wysyłania dokumentów i poinformować podatnika o ewentualnym obowiązku uzupełnienia braków?

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Posłowie powołali się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2017 r. (sygn. II FSK 2811/15), w którym Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, że wysłanie przez podatnika pisma (podania, odwołania itd.) z wykorzystaniem do tego urządzeń, których nie ma w przepisach (np. faxu), nie zwalnia go z terminu złożenia pisma. Takie podanie należy potraktować jak podanie pisemne, tylko że z brakami formalnymi.

Jak stwierdził NSA w ww. wyroku:

"Nie można bowiem z uwagi na pisemną formę odwołania wniesionego faksem uznać, że nie jest ono w ogóle podaniem bo tej formy (sposobu) wniesienia nie dopuszcza art. 168 § 1 ord. pod. Jest to odwołanie ale z brakiem formalnym. Oznacza to, że użyte w art. 169 § 1 ord. pod. określenie "podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa" należy rozumieć szeroko, a więc obejmujące także sposób wniesienia podania nieprzewidziany w art. 168 § 1 ord. pod. Z art. 228 § 1 pkt 1-3 ord. pod. wynika, że "organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia:

1) niedopuszczalność odwołania;

2) uchybienie terminowi do wniesienia odwołania;

3) pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia jeżeli nie spełnia warunków wynikających z art. 222."

W przepisie tym nie mieści się sytuacja, w której strona nie uzupełniłaby braku formalnego podania, albo wniosła go w formie nieprzewidzianej w art. 168 § 1 ord. pod. W przypadku bowiem, gdyby strona nie uzupełniła braków formalnych podania w zakreślonym terminie to organ odwoławczy byłby obwiązany wydać postanowienie z art. 169 § 4 w związku z art. 235 ord. pod. Przepis art. 169 § 4 ord. pod. staje się odpowiedni w sprawach nieuregulowanych w art. 220-234 ord. pod. w postępowaniu przed organami odwoławczymi. Zatem i z tych powodów zarzut skargi kasacyjnej naruszenia art. 228 § 1 pkt 2 ord. pod. jest chybiony."

Zatem w takim przypadku fiskus jest zobowiązany wezwać podatnika do uzupełnienia w ciągu 7 dni braków, a nie oznajmiać, że pismo się nie pojawiło i doszło do przekroczenia terminu składania pisma. Obecnie art. 168 par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że podania, wnioski, odwołania, wyjaśnienia mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, przy użyciu środków elektronicznych, przez portal podatkowy. Ten przepis natomiast nie odnotowuje faksu, aczkolwiek taką formę komunikacji dopuszczał tylko do czerwca 2010 r.

W odpowiedzi na to zapytanie Podsekretarz Stanu w MF Paweł Gruza zgodził się z tezami z ww. wyroku NSA.

Minister Gruza przypomniał, że jednym ze sposobów wnoszenia podań, wymienionych w art. 168 § 1Ordynacji podatkowej, jest wniesienia podania pisemnie. Podanie wniesione na piśmie powinno być - co do zasady - podpisane przez wnoszącego. Wymaga tego wyraźnie art. 168 § 3 Ordynacji podatkowej. Minister zauważył, że formę pisemną ma właściwie każde podanie, poza wniesionym ustnie czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Charakteru pisemnego nie sposób odmówić także podaniu wysłanemu faksem.

W ocenie Ministra nie zmienia tego fakt, że art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej, przed zmianą dokonaną z dniem 17 czerwca 2010 r., wskazywał wprost na możliwość wnoszenia podań m. in za pomocą telefaksu. Tego typu zmiany przepisu nie można traktować jako niedopuszczalności wnoszenia podań faksem, skoro tak wniesione podanie jest w istocie podaniem pisemnym.

Minister jednocześnie zaznaczył, że o zachowaniu terminu wniesienia pisma przesłanego za pomocą faksu decydowała i nadal decyduje nie data jego nadania, a data wpływu pisma do organu podatkowego.

Odpowiadając wprost na pytania posłów Minister stwierdził, że podań wniesionych faksem - jako podań pisemnych - w żadnym wypadku nie można traktować jako niebyłych. Tym niemniej zauważyć w takim przypadku należy brak własnoręcznego podpisu osoby, od której to podanie pochodzi. Zdaniem Ministra posłużenie się faksem w celu wniesienia podania powoduje, że do organu podatkowego wpływa kopia pisma. Takie podanie dotknięte jest brakiem formalnym, nie zawiera bowiem własnoręcznego podpisu osoby wnoszącej podanie. Obowiązkiem organu podatkowego jest w takiej sytuacji wezwanie 2 wnoszącego podanie do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama