reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PCC > PCC przy sprzedaży rzeczy, pożyczkach w rodzinie i zamianie mieszkań

PCC przy sprzedaży rzeczy, pożyczkach w rodzinie i zamianie mieszkań

Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. Pytania dotyczyły opodatkowania pcc pożyczek między członkami rodziny, sprzedaży rzeczy ruchomych i zamiany mieszkań.

PCC a pożyczki w rodzinie

Czy umowa pożyczki zawarta pomiędzy teściem a zięciem korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 9 pkt 10 lit. c ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z  28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się : małżonka, zstępnych (np.: dzieci, wnuki), wstępnych (np.: rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; przy czym za rodziców w rozumieniu tej ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych). Obecnie kwota wolna od tego podatku dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej wynosi 9.637 zł, z uwzględnieniem zasady kumulacji, określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle tego przepisu, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Z tego względu, na podstawie powyższych przepisów zwolnione są od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki do kwoty (wartości) 9.637 zł, zawarte między tymi osobami we wskazanym wyżej okresie (kumulacja dotyczy pożyczek od tej samej osoby).

Podstawa prawna:
- art. 9 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- art. 14 ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Czy umowa pożyczki kwoty 100.000 zł udzielona przez ojca synowi korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na mocy art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a (przepis ten wymienia małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy tj. kwotę 9.637 zł, pod warunkiem:
- złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
- udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym. W związku z powyższym umowa pożyczki kwoty 100.000 zł udzielona synowi przez ojca, po spełnieniu ww. warunków, objęta jest zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:
- art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- art. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców

Czy przysługuje zwolnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.) z tytułu pożyczki, w sytuacji gdy pożyczka była udzielona między rodzeństwem na kwotę 100.000 zł, a pożyczkobiorca otrzymał na rachunek bankowy 60.000 zł. Pozostała kwota, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, ma być przekazana w terminie miesiąca od dnia jej podpisania. Jaka kwota będzie objęta zwolnieniem od podatku?

Zwolnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje w przypadku zawarcia umowy pożyczki środków pieniężnych między osobami, o których mowa w art. 4a (przepis ten wymienia małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 z późn. zm), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy tj. kwotę 9.637 zł, pod warunkiem:
- złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
- udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

W analizowanym przypadku, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku biorący pożyczkę powinien złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności (zawarcia umowy) i wykazać całą kwotę wynikająca z zawartej umowy. W tej sytuacji zwolnieniem będzie objęta cała kwota pożyczki wynikająca z umowy, mimo iż jej część zostanie przekazana w terminie późniejszym, jednakże pod warunkiem, iż przekazanie pozostałej kwoty nastąpi także w sposób wskazany w art. 9 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem na rachunek płatniczy biorącego pożyczkę lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna:
- art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- art. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Sprzedaż rzeczy ruchomych - opodatkowanie PCC

Czy sprzedaż rzeczy ruchomej o wartości rynkowej wynoszącej 500 zł objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Tak. Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł.

Podstawa prawna:
- art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zamiana mieszkań a PCC

Czy korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowa zamiany lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, jeżeli stronami umowy są małżonkowie oraz brat męża?

Zgodnie z brzmieniem art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ze zwolnienia od podatku korzysta zawarcie umowy zamiany budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast do II grupy podatkowej w myśl art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy zalicza się m.in. małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków. Powyższa czynność nie podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż stronami umowy są osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej.

Podstawa prawna:
- art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- art. 14 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama