reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Opodatkowanie stypendium wypłacanego przez gminę

Opodatkowanie stypendium wypłacanego przez gminę

Nasza gmina wypłaca stypendia dla uczniów osiągających sukcesy sportowe. Średnia wysokość takiego stypendium to ok. 150 zł. Stypendia są wypłacane na podstawie uchwały, w której został określony tryb ich przyznawania.

Każdy z uczniów otrzymujący stypendium składa stosowne oświadczenie według ustalonego wzoru. Jeden z uczniów w oświadczeniu zaznaczył, że równocześnie otrzymuje stypendium przyznane przez inną jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 200 zł miesięcznie. Łączna kwota stypendium otrzymywanego przez ucznia z dwóch urzędów wynosi 350 zł miesięcznie. Skoro uczeń otrzymuje już jedno stypendium, to czy z tytułu wypłacania drugiego stypendium uczniowi powinien być potrącony podatek?

Wypłacone uczniowi stypendium, przyznane przez dwie różne gminy na podstawie uchwał rad gmin, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych do łącznej wysokości 380 zł, pod warunkiem że uczeń przed pierwszą wypłatą złoży oświadczenie według wzoru PIT-2C, że poza stypendiami nie uzyskuje żadnych innych dochodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

l stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz

l stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10. Natomiast w art. 21 ust. 10 updof ustawodawca zastrzegł, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b.

Należy zaznaczyć, że podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium.

Płatnicy takich stypendiów mają obowiązek w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru PIT-8S i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (art. 35 ust. 10 updof). Informacji PIT-8S nie trzeba sporządzać, jeżeli podatnik złoży do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie, że nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika. Wówczas płatnik ma jednak obowiązek do końca lutego następnego roku sporządzić roczne obliczenie podatku PIT-40 dla osoby pobierającej stypendium (art. 37 updof). Zarówno informacja PIT-8S, jak i rozliczenie PIT-40 dotyczy tej części stypendiów, które finansowane są z budżetu państwa i do których stosuje się przepisy art. 21 ust. 1 pkt 40b i art. 21 ust. 10 updof.

Dlatego dla ucznia otrzymującego stypendium przyznane przez dwie gminy (do których ma zastosowanie zwolnienie według art. 21 ust. 1 pkt. 40b updof) w kwocie łącznej niższej niż 380 zł miesięcznie urząd gminy przyznający stypendium w kwocie 150 zł nie ma obowiązku potrącenia podatku, jeżeli uczeń złożył oświadczenie, że poza stypendiami nie uzyskuje żadnych innych dochodów.

Ewa Milewska

Podstawa prawna

l Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama