Kategorie

Dochody z pracy w Słowenii – jaki podatek?

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Joanna Stolarek
Doradca podatkowy
Praca w Słowenii - podatek z dochodów
Jeżeli Polak podejmuje pracę na terytorium Słowenii, to aby prawidłowo opodatkować dochody z tej pracy trzeba ustalić jego rezydencję podatkową.

Na podstawie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu ośrodek interesów życiowych.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Słowenii np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona traktowana jako polski rezydent podatkowy.

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach.

Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Słowenii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

Z kolei za rezydenta podatkowego Słowenii będzie uznana osoba fizyczna, bez względu na narodowość jeśli:

Reklama

- ma formalne powiązanie z miejscem zamieszkania w Słowenii (tj. ma stałe miejsce zamieszkania w Słowenii, jest pracownikiem słoweńskiej służby publicznej pracującym za granicą lub jest słoweńskim rezydentem zatrudnionym w instytucji Unii Europejskiej) lub

- posiada aktualne miejsce zamieszkania w Słowenii (tj. najczęściej przebywa w Słowenii lub ma centrum interesów personalnych i ekonomicznych lub jego pobyt w Słowenii przekroczył 183 dni w danym roku podatkowym).

W przypadku, gdy Polak, będący polskim rezydentem podatkowym zostanie również uznany za rezydenta podatkowego Słowenii, powstały w konsekwencji konflikt podwójnej rezydencji zostanie rozstrzygnięty na podstawie konwencji zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

PIT w Słowenii

W przypadku podjęcia pracy przez Polaka u słoweńskiego pracodawcy, ten ostatni ma obowiązek w ciągu ośmiu dni od rozpoczęcia pracy zgłosić ten fakt w urzędzie do spraw zatrudnienia.

W tym celu należy przedstawić kopię dokumentu, poświadczającego narodowość pracownika, oraz kopię umowy o pracę stwierdzającej, że będzie ona wykonywana na terenie Słowenii.

Pracownik zostanie wówczas objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, inwalidzkim i ewentualnie macierzyńskim.

Polak, który zamierza podjąć pracę w Słowenii ma obowiązek zarejestrowania się w tamtejszym systemie podatkowym. Podstawę opodatkowania stanowi dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi.

Reklama

Podobnie jak w Polsce, system słoweński przewiduje wpłacania zaliczek na podatek przez cały rok. W sytuacji, gdy pracodawca ma swoją siedzibę w Słowenii, uiszcza on stosowne kwoty w imieniu pracownika. Płatnicy są zobowiązani do zapłacenia podatku w ciągu 6 dni od wypłaty wynagrodzenia.  

Warto dodać, że dochód uzyskiwany przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym podlega w Słowenii opodatkowaniu PIT. Rok podatkowy w Słowenii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rezydenci podatkowi tego kraju są przy tym zobowiązani zadeklarować i opodatkować w Słowenii cały światowy dochód.

Z kolei nierezydenci rozliczają się z fiskusem słoweńskim tylko od dochodów mających źródło w Słowenii. Od 1 stycznia 2007 r. walutą obowiązującą w Słowenii jest euro.

W prawie słoweńskim rozróżnia się sześć kategorii dochodów:

- dochód ze stosunku pracy,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej czy profesjonalnej,

- dochód z rolnictwa lub leśnictwa,

- dochód z własności (najem, należności licencyjne, odsetki i dywidendy),

- dochód z tytułu posiadania praw własności i dochody kapitałowe,

- inny dochód światowy (np. nagrody, podarunki, stypendia itp).

Skala PIT w Słowenii w roku 2011

Podstawa obliczenia podatku (w euro)

Podatek wynosi

Do 7.634,40

16%

Ponad 7.634,40 do 15.268,77

1.221,50 euro + 27% nadwyżki ponad 7.634,40 euro

Ponad 15.268,77

3.282,78 euro + 41% nadwyżki ponad 15.268,77 euro

Należy podkreślić, że do dochodu ze stosunku pracy włącza się cały dochód osiągnięty przez daną osobę fizyczną, związany z jej przeszłym i obecnym stosunkiem pracy w Słowenii.

Opodatkowaniu podlegają więc np.: roczne wynagrodzenie za pracę, dodatki do płacy i inne dochody za świadczone usługi. W Słowenii podatek zapłacimy również od dodatku za rozłąkę; nagród, odpraw, dodatków solidarnościowych.

Opodatkowaniu podlegają ponadto dodatki zapewnione pracownikowi i jego rodzinie, prawa autorskie oraz dochód z patentów.

Natomiast wydatki poniesione przez pracownika, a następnie zwrócone mu przez pracodawcę nie są włączane do podstawy opodatkowania, do limitu określonego przez regulacje ustawodawcy słoweńskiego.

Co ważne, w Słowenii każda osoba fizyczna traktowana jest jako samodzielny podatnik. Nie ma możliwości wspólnego rozliczania małżonków czy członków rodziny.


Zeznania roczne w Słowenii

Jak już wspomniano, słoweński PIT jest pobierany w ciągu roku podatkowego poprzez system zaliczek na podatek z finalnym rozliczeniem w roku następnym. Projekt zeznania podatkowego osoby fizycznej jest przygotowywany przez władze skarbowe Słowenii i przesyłany do podatników, którzy osiągnęli dochód do opodatkowania.

Projekt jest wysyłany do 31 maja następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. Po jego otrzymaniu podatnik ma 15 dni, aby złożyć ewentualne odwołanie do urzędu skarbowego w zakresie zawartych w projekcie danych.

Jeśli zaś podatnik nie ma zastrzeżeń do przysłanej przez urząd skarbowy informacji o kwocie podatku rocznego do zapłaty, powinien dokonać wpłaty podatku należnego (stanowiącego różnicę między finalną kwotą podatku do zapłacenia, a kwotą zaliczek wpłaconych w ciągu roku) w ciągu 45 dni, liczonych od dnia, kiedy informacja o podatku została wysłana przez urząd skarbowy.

Jeśli kwota zaliczek przewyższa kwotę podatku należnego wówczas powstaje nadpłata, podlegająca zwrotowi również w terminie 45 dni.

Jeśli podatnik nie otrzymał projektu zeznania podatkowego od władz skarbowych, wówczas jest zobowiązany samodzielnie przygotować i wysłać swoje zeznanie podatkowe do 30 czerwca następującego po zakończeniu danego roku podatkowego.

Podatek oblicza także urząd skarbowy i jest on zobowiązany przekazać podatnikowi pisemnie kwotę podatku do zapłacenia w terminie do 31 października następującego po zakończeniu danego roku podatkowego.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia z urzędu skarbowego, podatnik ma obowiązek zapłaty podatku rocznego w terminie 30 dni od dnia wysłania przez organ podatkowy informacji o wysokości podatku Jeśli kwota zaliczek wpłaconych przewyższa kwotę podatku należnego wówczas powstaje nadpłata, którą słoweński urząd skarbowy zwraca także w terminie 30 dni podatnikowi.

Dochody z pracy na Słowacji - jaki podatek?

Dochody z pracy w Portugalii - gdzie zapłacić podatek?

Z jakich ulg skorzystamy w Słowenii

W Słowenii obowiązuje szeroki katalog ulg i zwolnień podatkowych, jednak skorzystać z niego mogą tylko rezydenci podatkowi tego kraju.

W 2011 r. w Słowenii obowiązuje przede wszystkim generalna ulga, w postaci kwoty wolnej od podatku w wysokości od 3 143, 57 EUR do 6 205,68 EUR.

Rezydenci podatkowi Słowenii mogą również zastosować ulgę dla osób niepełnosprawnych, ulgę dla seniorów, oraz ulgę związaną z wychowywaniem małoletnich dzieci. 

Od dochodu do opodatkowania odlicza się również składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (w części dotyczącej pracownika).

Jednocześnie, trzeba pamiętać, że dochód obywatela polskiego za pracę wykonywaną przez niego na terytorium Słowenii będzie zwolniony ze składek do słoweńskiego systemu ubezpieczeniowego jedynie w sytuacji, gdy będzie on posiadał certyfikat E101 lub E102 wydany na czas jego pracy na terytorium Słowenii przez polskie władze ubezpieczeniowe.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie Polakowi wypłaca pracodawca słoweński, od składników dochodu z tytułu umowy o pracę odprowadza się do słoweńskiego systemu ubezpieczeniowego składki na ubezpieczenie społeczne - zarówno część pracownika, jak i część pracodawcy.

Natomiast, jeśli Polak wykonuje swoje obowiązki w Słowenii na podstawie polskiej umowy o pracę, będzie na nim ciążył obowiązek odprowadzania składek na słoweńskie ubezpieczenie społeczne.

Joanna Stolarek jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w dziale prawno-podatkowym PwC.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.