reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Dochody z pracy w Słowenii – jaki podatek?

Dochody z pracy w Słowenii – jaki podatek?

Jeżeli Polak podejmuje pracę na terytorium Słowenii, to aby prawidłowo opodatkować dochody z tej pracy trzeba ustalić jego rezydencję podatkową.

Na podstawie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu ośrodek interesów życiowych.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Słowenii np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona traktowana jako polski rezydent podatkowy.

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach.

Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Słowenii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

Z kolei za rezydenta podatkowego Słowenii będzie uznana osoba fizyczna, bez względu na narodowość jeśli:

- ma formalne powiązanie z miejscem zamieszkania w Słowenii (tj. ma stałe miejsce zamieszkania w Słowenii, jest pracownikiem słoweńskiej służby publicznej pracującym za granicą lub jest słoweńskim rezydentem zatrudnionym w instytucji Unii Europejskiej) lub

- posiada aktualne miejsce zamieszkania w Słowenii (tj. najczęściej przebywa w Słowenii lub ma centrum interesów personalnych i ekonomicznych lub jego pobyt w Słowenii przekroczył 183 dni w danym roku podatkowym).

W przypadku, gdy Polak, będący polskim rezydentem podatkowym zostanie również uznany za rezydenta podatkowego Słowenii, powstały w konsekwencji konflikt podwójnej rezydencji zostanie rozstrzygnięty na podstawie konwencji zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

PIT w Słowenii

W przypadku podjęcia pracy przez Polaka u słoweńskiego pracodawcy, ten ostatni ma obowiązek w ciągu ośmiu dni od rozpoczęcia pracy zgłosić ten fakt w urzędzie do spraw zatrudnienia.

W tym celu należy przedstawić kopię dokumentu, poświadczającego narodowość pracownika, oraz kopię umowy o pracę stwierdzającej, że będzie ona wykonywana na terenie Słowenii.

Pracownik zostanie wówczas objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, inwalidzkim i ewentualnie macierzyńskim.

Polak, który zamierza podjąć pracę w Słowenii ma obowiązek zarejestrowania się w tamtejszym systemie podatkowym. Podstawę opodatkowania stanowi dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi.

Podobnie jak w Polsce, system słoweński przewiduje wpłacania zaliczek na podatek przez cały rok. W sytuacji, gdy pracodawca ma swoją siedzibę w Słowenii, uiszcza on stosowne kwoty w imieniu pracownika. Płatnicy są zobowiązani do zapłacenia podatku w ciągu 6 dni od wypłaty wynagrodzenia.  

Warto dodać, że dochód uzyskiwany przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym podlega w Słowenii opodatkowaniu PIT. Rok podatkowy w Słowenii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rezydenci podatkowi tego kraju są przy tym zobowiązani zadeklarować i opodatkować w Słowenii cały światowy dochód.

Z kolei nierezydenci rozliczają się z fiskusem słoweńskim tylko od dochodów mających źródło w Słowenii. Od 1 stycznia 2007 r. walutą obowiązującą w Słowenii jest euro.

W prawie słoweńskim rozróżnia się sześć kategorii dochodów:

- dochód ze stosunku pracy,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej czy profesjonalnej,

- dochód z rolnictwa lub leśnictwa,

- dochód z własności (najem, należności licencyjne, odsetki i dywidendy),

- dochód z tytułu posiadania praw własności i dochody kapitałowe,

- inny dochód światowy (np. nagrody, podarunki, stypendia itp).

Skala PIT w Słowenii w roku 2011

Podstawa obliczenia podatku (w euro)

Podatek wynosi

Do 7.634,40

16%

Ponad 7.634,40 do 15.268,77

1.221,50 euro + 27% nadwyżki ponad 7.634,40 euro

Ponad 15.268,77

3.282,78 euro + 41% nadwyżki ponad 15.268,77 euro

Należy podkreślić, że do dochodu ze stosunku pracy włącza się cały dochód osiągnięty przez daną osobę fizyczną, związany z jej przeszłym i obecnym stosunkiem pracy w Słowenii.

Opodatkowaniu podlegają więc np.: roczne wynagrodzenie za pracę, dodatki do płacy i inne dochody za świadczone usługi. W Słowenii podatek zapłacimy również od dodatku za rozłąkę; nagród, odpraw, dodatków solidarnościowych.

Opodatkowaniu podlegają ponadto dodatki zapewnione pracownikowi i jego rodzinie, prawa autorskie oraz dochód z patentów.

Natomiast wydatki poniesione przez pracownika, a następnie zwrócone mu przez pracodawcę nie są włączane do podstawy opodatkowania, do limitu określonego przez regulacje ustawodawcy słoweńskiego.

Co ważne, w Słowenii każda osoba fizyczna traktowana jest jako samodzielny podatnik. Nie ma możliwości wspólnego rozliczania małżonków czy członków rodziny.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama