REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody z pracy na Słowacji – jaki podatek?

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Dochody z pracy na Słowacji - PIT
Dochody z pracy na Słowacji - PIT

REKLAMA

REKLAMA

Nasi rodacy pracujący na Słowacji muszą wiedzieć wg jakiego prawa podatkowego (polskiego, czy słowackiego) rozliczą swoje dochody. Problem ten wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy z PwC.

Rezydencja podatkowa – Polska, czy Słowacja? 

W przypadku Polaka podejmującego zatrudnienie na terytorium Słowacji, kluczową kwestią będzie ustalenie jego statusu podatkowego.

Autopromocja

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).  

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę na Słowacji np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona, zasadniczo, traktowana jako polski rezydent podatkowy.

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach. Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby na Słowację swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

Natomiast zgodnie z przepisami wewnętrznymi Słowacji, jeżeli dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania lub przebywa tam 183 dni lub dłużej w danym roku, będzie uznawana za rezydenta podatkowego tego kraju. Pozostałe osoby będą uznawane za nierezydentów.  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podobnie jak w Polsce, rezydent podatkowy Słowacji podlega opodatkowaniu od całości ogólnoświatowych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Natomiast nierezydent podatkowy tego kraju podlega tam opodatkowaniu wyłącznie w odniesieniu do dochodów z pracy wykonywanej na Słowacji i innych dochodów pochodzących ze źródeł słowackich.

Jeżeli na podstawie przepisów wewnętrznych zarówno Polska, jak i Słowacja, uznałyby, że dana osoba jest rezydentem podatkowym w obu tych krajach równocześnie, zastosowanie znajdą przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Słowacją, które pomogą definitywnie ustalić, w którym kraju dana osoba będzie rezydentem podatkowym.

W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie 18 sierpnia 1994 r.

PIT na Słowacji

Podstawa opodatkowania na Słowacji jest ustalana jako całkowity przychód ze stosunku pracy, powiększony o uzyskane premie i przyznane świadczenia w naturze, a pomniejszony o odliczenia od podatku. Obliczony w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu 19% stawką liniową.

Poza wynagrodzeniem pieniężnym, przychód ze stosunku pracy powiększa wartość dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikom, takich jak premie, czy świadczenia w naturze (np. użytkowanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, zakwaterowanie itp.). 

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Co odliczymy od podatku?

Słowaccy podatnicy mają do dyspozycji przy założeniu, że spełnione zostaną wynikające z przepisów podatkowych warunki, podatnicy na Słowacji mają prawo do określonych odliczeń i ulg podatkowych.

Wśród nich można wymienić m.in. odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pokrywanych przez pracownika oraz odliczenie dodatkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie oraz na specjalne fundusze oszczędnościowe – do wysokości 398,33 EUR na rok.

Podatnicy na Słowacji mają również prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wolną od opodatkowania. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 22,5-krotności kwoty minimum socjalnego (ustalanego na dzień 1 stycznia każdego roku). Odliczenie w takiej wysokości przysługuje tylko tym podatnikom, których dochody nie przekraczają kwoty 15 387 EUR.

W przypadku podatników, którzy osiągają wyższe dochody, kwota wolna jest progresywnie redukowana do zera (i tak podatnicy, których dochody są wyższe niż 31 490 EUR nie mają już prawa do odliczenia z tego tytułu).

Przedmiotowe odliczenie powinno zostać uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatkowym przygotowywanym przez podatnika lub w rozliczeniu rocznym podatnika dokonywanym przez pracodawcę. Warto zaznaczyć, że termin na przygotowanie stosownych rozliczeń mija z końcem marca kolejnego roku).

Rezydenci podatkowi Słowacji mają prawo do obniżenia podstawy o dodatkową kwotę wolną od podatku z tytułu pozostających na ich utrzymaniu małżonków. Odliczenie przysługuje w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy 22,5-krotności kwoty minimum socjalnego a dochodem współmałżonka. 

Kolejną słowacką preferencją podatkową jest możliwość obniżenia swoich zobowiązań podatkowych o kwotę ulg na dzieci - w kwocie 20 EUR miesięcznie w roku 2011 r. na każde pozostające na ich utrzymaniu dziecko. Należy jednak zastrzec, że ulgi są dostępne dla tych podatników, których dochód wynosi przynajmniej sześciokrotność wynagrodzenia minimalnego.

Jak przebiega rozliczenie PIT na Słowacji?

Termin złożenia zeznania podatkowego na Słowacji z tytułu uzyskiwanych tam dochodów, podlegających opodatkowaniu, upływa 31 marca następnego roku. W sytuacji, gdy podatnik  nie ma żadnego innego dochodu (poza dochodem zwolnionym z opodatkowania albo dochodem rozliczonym bezpośrednio przez pracodawcę) obowiązek ten go nie dotyczy.

Warto podkreślić, że w systemie słowackim, inaczej niż w Polsce, dochody ze stosunku pracy uzyskane do 31 stycznia kolejnego roku i dotyczące pracy wykonywanej w poprzednim roku, muszą być dodane do podstawy opodatkowania poprzedniego roku podatkowego.

Słowaccy podatnicy mogą wystąpić do słowackich władz skarbowych z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Wniosek o przedłużenie terminu powinien zostać złożony najpóźniej 15 dni przed upływem terminu na złożenie zeznania podatkowego.

W ramach tej możliwości, termin  ulega  przedłużeniu maksymalnie do 30 czerwca lub jeżeli dana osoba uzyskała dochody ze źródeł zagranicznych, do 30 września.

Należy jednak zauważyć, że możliwość przedłużenia terminu na złożenie zeznania podatkowego jest uzależniona wyłącznie od uznania słowackich władz skarbowych. 

Praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych na Słowacji

Podobnie jak w Polsce, również w Słowacji od wynagrodzeń odprowadzane są zaliczki na podatek. Przy czym, w przypadku tych osób, które są wynagradzane bezpośrednio przez podmioty słowackie, zaliczki pobierane są przez płatników w postaci podmiotów wypłacających wynagrodzenie.


Z kolei osoby, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę z podmiotem zagranicznym, który nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na Słowacji, są osobiście odpowiedzialne za obliczanie i opłacanie zaliczek na podatek według pewnych zasad.

Podatników tych obciąża obowiązek poinformowania ,słowackich władz skarbowych, że uzyskuje dochody z zagranicy bez pośrednictwa płatnika. Należy to uczynić do końca miesiąca, w którym podatnik po raz pierwszy uzyskał przychód.

Pobranie zaliczek odbywa się w ten sposób, że od uzyskanych faktycznie kwot, podatnik powinien obliczać zaliczki na podatek i przekazywać je na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany. Stosuje się tu zasady obliczania wysokości zaliczek obowiązujące  dotyczących dotyczących w odniesieniu do zaliczek na podatek pobieranych przez słowackich płatników.


Słowaccy rezydenci podatkowi powinni rozliczać swoje dochody począwszy od pierwszego dnia, w którym rozpoczną wykonywanie pracy na terytorium Słowacji. Natomiast słowaccy nierezydenci podatkowi są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dopiero, gdy ich obecność na terytorium Słowacji przekroczy limit 183 dni.

Jednak, jeżeli już na początku oddelegowania jest oczywiste, że ich obecność na terytorium Słowacji będzie dłuższa niż 183 dni, się ciąży na nich obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym i rozpoczęcia opłacania zaliczki na podatek już od początku oddelegowania na Słowację.

Zasadniczo podatnik będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek od dochodów innych niż dochody ze stosunku pracy albo od tych dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczek na podatek według następujących zasad (z wyjątkiem sytuacji, w której - na wniosek podatnika - władze skarbowe zgodzą się na inny sposób rozliczania dochodów):

- jeżeli roczne zobowiązanie podatkowe podatnika za ubiegły rok przekroczyło 16 596,96 EUR, w terminie do końca następnego miesiąca podatnik powinien opłacać zaliczkę na podatek w kwocie odpowiadającej 1/12 zobowiązania podatkowego za poprzedni rok; 

- jeżeli roczne zobowiązanie podatkowe podatnika za ubiegły rok mieściło się w przedziale 1 659,70 EUR – 16 596,96 EUR, w terminach do 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 marca podatnik powinien opłacać zaliczkę na podatek w kwocie odpowiadającej 1/4 zobowiązania podatkowego za poprzedni rok; 

- jeżeli roczne zobowiązanie podatkowe podatnika za ubiegły rok było niższe niż 1 659,70 EUR, nie będzie on zobowiązany do opłacania zaliczek za ten rok. 

Jeżeli przychody ze stosunku pracy stanowią ponad 50% dochodu podlegającego opodatkowaniu danej osoby, nie ma ona obowiązku opłacania zaliczek na podatek od dochodów innych, niż dochody ze stosunku pracy. 

Joanna Narkiewicz-Tarłowska jest starszym menedżerem, doradcą podatkowym w Zespole ds. Podatków Pracowniczych w PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA