REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody z pracy w Austrii – jak i gdzie płacić PIT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Dochody z pracy w Austrii
Dochody z pracy w Austrii

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli Polak pracuje na terytorium Austrii, to w pierwszej kolejności trzeba ustalić jakiego państwa jest aktualnie rezydentem podatkowym.

Rezydencja podatkowa

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Autopromocja

Oznacza to, że, że, jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Austrii, np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona zasadniczo traktowana jako polski rezydent podatkowy. 

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce swoich dochodów uzyskiwanych w innych państwach.

Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Austrii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

Z kolei zgodnie z wewnętrznym prawem Austrii, dana osoba będzie uznawana za tamtejszego rezydenta podatkowego (a w konsekwencji - za osobę zobowiązaną do opodatkowywania w tym kraju swoich ogólnoświatowych dochodów) w sytuacji, w której będzie miała miejsce stałego zamieszkania w Austrii bądź, jeżeli jej pobyt w Austrii przekroczy sześć miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo, rezydentami podatkowymi Austrii stają się obywatele krajów Unii Europejskiej albo krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których 90 proc. dochodów pochodzi ze źródeł austriackich.

Jak rozwiązać konflikt rezydencji?

Biorąc pod uwagę powyższe, przesłanki uznania danej osoby za rezydenta podatkowego Polski i Austrii są podobne, w pewnym zakresie nawet się pokrywają. Tym samym może dojść do konfliktu rezydencji. Jak temu zaradzić?

Zaistnienie takiej sytuacji staje się punktem wyjścia do zastosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Austrią. Stosunki polsko-austriackie w tym zakresie normuje umowa z 13 stycznia 2004 r., podpisana w Wiedniu.

Przepisy umowy wskazują, że w razie potrzeby ustalenia miejsca zamieszkania takiej osoby należy kierować się  następującymi warunkami:

- stałym miejscem zamieszkania,

- ściślejszymi powiązaniami osobistymi i gospodarczymi,

- faktem zwykłego przebywania,

- obywatelstwem

Jeżeli jednak, na skutek specyficznej sytuacji osobistej danej osoby, ustalenie jej rezydencji podatkowej zgodnie z powyższymi warunkami nie byłoby możliwe, władze skarbowe Polski i Austrii powinny rozstrzygnąć sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Zasadą jest, że dochody uzyskiwane przez Polaka pracującego w Austrii będą podlegały opodatkowaniu w Austrii. Umowa polsko-austriacka przewiduje jednak możliwość zwolnienia dochodów uzyskiwanych za pracę w Austrii w sytuacji, w której polski rezydent podatkowy byłby zatrudniony przez polską spółkę (i koszty jego wynagrodzenia nie byłyby ponoszone przez spółkę austriacką)oraz przebywałby w Austrii przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Autopromocja

Polecamy: Jak ustalić podatek od dochodów z pracy za granicą

PIT w Austrii

Jeśli okaże się, że musimy opodatkować nasze dochody na terenie Austrii, warto poznać podstawowe założenia rządzące podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu w Austrii jest jego wynagrodzenie podstawowe, a także wartość świadczeń dodatkowych otrzymywanych w naturze lub w gotówce, pochodzących od pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę, że wewnętrzne prawo austriackie przewiduje specyficzny sposób ustalania wartości niektórych świadczeń w naturze. Przykładowo, jeśli pracodawca zapewnienia pracownikom zakwaterowanie, przychód z tego tytułu ustala się jako 75% wartości miesięcznego czynszu. Jednak już w sytuacji, w której pracodawca zwraca pracownikowi koszty wynajmu mieszkania, cała kwota zwrotu podlega opodatkowaniu.

Austriaccy pracownicy mogą również korzystać z ulg podatkowych dotyczących innych drobnych świadczeń przyznawanych przez pracodawcę. Mogą one być mianowicie zwolnione z PIT w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych.

Jako przykład można wymienić przyznanie pracownikowi akcji spółki pracodawcy – w tym przypadku do kwoty 1 460 EUR rocznie ma zastosowanie zwolnienie podatkowe. Podobnie rzecz się ma z   wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę za pracę w nadgodzinach – zwolnienie jest ustalane w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

W Austrii pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w formie 13 i 14 pensji, należne za pracę w wakacje i święta. Korzysta ono z preferenji podatkowej, polegającej na tym, że do kwoty odpowiadającej dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika jest opodatkowywane według zryczałtowanej stawki w wysokości 6 %. Nadmienić należy przy tym, że kwota 620 EUR jest w ogóle wolna od opodatkowania.

Skala PIT w Austrii

Dochód (w euro)

Stawka PIT (w proc.)

do 11 000

0

do 25 000

36,50

do 60 000

43,2143

powyżej 60 000

50


Obliczenie podatku austriackiego

Dochód (w euro)

Podatek dochodowy (w euro)

od 11 000 do 25 000

(Dochód – 11 000) x 5 110

14 000

od 25 000 do 60 000

(Dochód – 25 000) x 15 125

35 000

powyżej 60 000

(Dochód – 60 000) x 50 proc. + 20 235

Dodatkowo, przy obliczaniu ostatecznego zobowiązania podatkowego w Austrii pracownik jest uprawniony do pomniejszania podatku o następujące odliczenia:

Rodzaj odliczenia od podatku

Za dany rok (w euro)

Każdy pracownik

54

Dojazdy pracownika

291

Jedyna osoba zarabiająca w rodzinie 1):

- bez dzieci

- z jednym dzieckiem

- z dwójką dzieci

- z więcej niż dwójką dzieci – za każde dodatkowe dziecko

364

494

669

220

1) Roczny limit dochodu niezarabiającego partnera (małżonka lub konkubenta) nie może przekroczyć 2200 euro na rok lub 6000 euro na rok w przypadku rodzin posiadających przynajmniej 1 dziecko.

Zobacz także: Rozliczamy podatkowo swoje dochody z pracy za granicą - PORADNIK

Zobacz także: Kiedy trzeba mieć certyfikat rezydencji?

Z jakich ulg i odliczeń podatkowych skorzystamy w Austrii?

Na wstępie warto zaznaczyć, że każda osoba mieszkająca na stałe w Austrii lub zwyczajowo przebywająca  na jej terytorium, jest traktowana jak rezydent podatkowy, i to niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

Odrębne regulacje stosuje się do obywateli Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są uznawani za austriackich rezydentów, jeśli uzyskują co najmniej 90% dochodów na terytorium Austrii lub ich dochód niepodlegający austriackiemu podatkowi nie przekracza 10 tys. EUR

Pod względem systemu podatkowego Austria  jest państwem przyjaznym dla cudzoziemców. Objawia się to w ten sposób, że prawo przewiduje specjalne ulgi podatkowe dla cudzoziemców. Mają one zastosowanie w  stosunku do osób , osoba które  nie były austriackimi rezydentami w ciągu  ostatnich 10 lat, lecz decydują się na podjęcie przez pewien czas pracy w Austrii na rzecz austriackiego pracodawcy w imieniu podmiotu (pracodawcy) zagranicznego przez okres nie przekraczający 5 lat.

Reguła ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidywany okres tymczasowego zatrudnienia jest dłuższy,. Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest pozostawanie rezydentem podatkowym swojego kraju.

Poszczególne regulacje dotyczące wymienionej preferencji dotyczą między innymi wypłacanych pracownikowi-obcokrajowcowi dodatków i świadczeń. Są one zwolnione z podatku do pewnego limitu. Jako przykład można wymienić:

- dodatek za przeniesienie do innego kraju – zwolniony z opodatkowania do 1/15 kwoty rocznej pensji brutto,

- dodatek za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego – zwolniony z opodatkowania do 2200 euro miesięcznie,

- dodatek za podróże do kraju macierzystego w celu utrzymania gospodarstwa domowego – zwolniony z opodatkowania do 3372 euro rocznie

- dodatek za opłatę czesnego w prywatnej szkole w Austrii – zwolniony z opodatkowania do kwoty 110 euro miesięcznie za każdego dziecko.

Jeśli obcokrajowiec podejmujący prace w Austrii poniesie inne wydatki, np. z tytułu wykonywania obowiązków służbowych a także inne wydatki o charakterze nadzwyczajnym ma prawo  uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Należy jednak zaznaczyć, że ta ulga nie ma zastosowania, jeśli łączna kwota wymienionych dodatków przekroczy 35%. dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Praktyczne aspekty austriackich rozliczeń PIT

W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników,  których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie.

Należy wspomnieć, że nierezydenci uzyskujący dochody ze stosunku pracy, mają w Austrii obowiązek składania zeznań podatkowych,jeśli ich dochód z austriackich źródeł przekracza 2 tys. EUR i nie były od niego pobierane zaliczki na podatek. Dochód ten podlega opodatkowywaniu według progresywnych stawek podatkowych.

Stanowiąca ogólną zasadę austriackiego systemu podatkowego ulga w postaci zerowej stawki podatkowej dla dochodu nie przekraczającego 11 tys. EUR nie ma tutaj zastosowania. Wydatki poniesione przez podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy są związane z opodatkowywanymi dochodami. Natomiast z indywidualnych ulgi podatkowych mogą korzystać wyłącznie pracownicy.

Na zakończenie wspomnieć należy, że dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w Austrii przez zagranicznego pracodawcę podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 20 %.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska jest starszym menedżerem, doradcą podatkowym w PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  REKLAMA