REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dochody z pracy w Austrii – jak i gdzie płacić PIT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Dochody z pracy w Austrii
Dochody z pracy w Austrii

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli Polak pracuje na terytorium Austrii, to w pierwszej kolejności trzeba ustalić jakiego państwa jest aktualnie rezydentem podatkowym.

Rezydencja podatkowa

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

REKLAMA

Autopromocja

Oznacza to, że, że, jeżeli dana osoba, podejmując pracę w Austrii, np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona zasadniczo traktowana jako polski rezydent podatkowy. 

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce swoich dochodów uzyskiwanych w innych państwach.

Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby do Austrii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

Z kolei zgodnie z wewnętrznym prawem Austrii, dana osoba będzie uznawana za tamtejszego rezydenta podatkowego (a w konsekwencji - za osobę zobowiązaną do opodatkowywania w tym kraju swoich ogólnoświatowych dochodów) w sytuacji, w której będzie miała miejsce stałego zamieszkania w Austrii bądź, jeżeli jej pobyt w Austrii przekroczy sześć miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo, rezydentami podatkowymi Austrii stają się obywatele krajów Unii Europejskiej albo krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których 90 proc. dochodów pochodzi ze źródeł austriackich.

Jak rozwiązać konflikt rezydencji?

Biorąc pod uwagę powyższe, przesłanki uznania danej osoby za rezydenta podatkowego Polski i Austrii są podobne, w pewnym zakresie nawet się pokrywają. Tym samym może dojść do konfliktu rezydencji. Jak temu zaradzić?

Zaistnienie takiej sytuacji staje się punktem wyjścia do zastosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Austrią. Stosunki polsko-austriackie w tym zakresie normuje umowa z 13 stycznia 2004 r., podpisana w Wiedniu.

Przepisy umowy wskazują, że w razie potrzeby ustalenia miejsca zamieszkania takiej osoby należy kierować się  następującymi warunkami:

- stałym miejscem zamieszkania,

- ściślejszymi powiązaniami osobistymi i gospodarczymi,

- faktem zwykłego przebywania,

- obywatelstwem

REKLAMA

Jeżeli jednak, na skutek specyficznej sytuacji osobistej danej osoby, ustalenie jej rezydencji podatkowej zgodnie z powyższymi warunkami nie byłoby możliwe, władze skarbowe Polski i Austrii powinny rozstrzygnąć sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Zasadą jest, że dochody uzyskiwane przez Polaka pracującego w Austrii będą podlegały opodatkowaniu w Austrii. Umowa polsko-austriacka przewiduje jednak możliwość zwolnienia dochodów uzyskiwanych za pracę w Austrii w sytuacji, w której polski rezydent podatkowy byłby zatrudniony przez polską spółkę (i koszty jego wynagrodzenia nie byłyby ponoszone przez spółkę austriacką)oraz przebywałby w Austrii przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Polecamy: Jak ustalić podatek od dochodów z pracy za granicą

PIT w Austrii

Jeśli okaże się, że musimy opodatkować nasze dochody na terenie Austrii, warto poznać podstawowe założenia rządzące podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu w Austrii jest jego wynagrodzenie podstawowe, a także wartość świadczeń dodatkowych otrzymywanych w naturze lub w gotówce, pochodzących od pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę, że wewnętrzne prawo austriackie przewiduje specyficzny sposób ustalania wartości niektórych świadczeń w naturze. Przykładowo, jeśli pracodawca zapewnienia pracownikom zakwaterowanie, przychód z tego tytułu ustala się jako 75% wartości miesięcznego czynszu. Jednak już w sytuacji, w której pracodawca zwraca pracownikowi koszty wynajmu mieszkania, cała kwota zwrotu podlega opodatkowaniu.

Austriaccy pracownicy mogą również korzystać z ulg podatkowych dotyczących innych drobnych świadczeń przyznawanych przez pracodawcę. Mogą one być mianowicie zwolnione z PIT w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych.

Jako przykład można wymienić przyznanie pracownikowi akcji spółki pracodawcy – w tym przypadku do kwoty 1 460 EUR rocznie ma zastosowanie zwolnienie podatkowe. Podobnie rzecz się ma z   wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę za pracę w nadgodzinach – zwolnienie jest ustalane w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

W Austrii pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w formie 13 i 14 pensji, należne za pracę w wakacje i święta. Korzysta ono z preferenji podatkowej, polegającej na tym, że do kwoty odpowiadającej dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika jest opodatkowywane według zryczałtowanej stawki w wysokości 6 %. Nadmienić należy przy tym, że kwota 620 EUR jest w ogóle wolna od opodatkowania.

Skala PIT w Austrii

Dochód (w euro)

Stawka PIT (w proc.)

do 11 000

0

do 25 000

36,50

do 60 000

43,2143

powyżej 60 000

50


Obliczenie podatku austriackiego

Dochód (w euro)

Podatek dochodowy (w euro)

od 11 000 do 25 000

(Dochód – 11 000) x 5 110

14 000

od 25 000 do 60 000

(Dochód – 25 000) x 15 125

35 000

powyżej 60 000

(Dochód – 60 000) x 50 proc. + 20 235

Dodatkowo, przy obliczaniu ostatecznego zobowiązania podatkowego w Austrii pracownik jest uprawniony do pomniejszania podatku o następujące odliczenia:

Rodzaj odliczenia od podatku

Za dany rok (w euro)

Każdy pracownik

54

Dojazdy pracownika

291

Jedyna osoba zarabiająca w rodzinie 1):

- bez dzieci

- z jednym dzieckiem

- z dwójką dzieci

- z więcej niż dwójką dzieci – za każde dodatkowe dziecko

364

494

669

220

1) Roczny limit dochodu niezarabiającego partnera (małżonka lub konkubenta) nie może przekroczyć 2200 euro na rok lub 6000 euro na rok w przypadku rodzin posiadających przynajmniej 1 dziecko.

Zobacz także: Rozliczamy podatkowo swoje dochody z pracy za granicą - PORADNIK

Zobacz także: Kiedy trzeba mieć certyfikat rezydencji?

Z jakich ulg i odliczeń podatkowych skorzystamy w Austrii?

Na wstępie warto zaznaczyć, że każda osoba mieszkająca na stałe w Austrii lub zwyczajowo przebywająca  na jej terytorium, jest traktowana jak rezydent podatkowy, i to niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

Odrębne regulacje stosuje się do obywateli Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są uznawani za austriackich rezydentów, jeśli uzyskują co najmniej 90% dochodów na terytorium Austrii lub ich dochód niepodlegający austriackiemu podatkowi nie przekracza 10 tys. EUR

Pod względem systemu podatkowego Austria  jest państwem przyjaznym dla cudzoziemców. Objawia się to w ten sposób, że prawo przewiduje specjalne ulgi podatkowe dla cudzoziemców. Mają one zastosowanie w  stosunku do osób , osoba które  nie były austriackimi rezydentami w ciągu  ostatnich 10 lat, lecz decydują się na podjęcie przez pewien czas pracy w Austrii na rzecz austriackiego pracodawcy w imieniu podmiotu (pracodawcy) zagranicznego przez okres nie przekraczający 5 lat.

Reguła ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidywany okres tymczasowego zatrudnienia jest dłuższy,. Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest pozostawanie rezydentem podatkowym swojego kraju.

Poszczególne regulacje dotyczące wymienionej preferencji dotyczą między innymi wypłacanych pracownikowi-obcokrajowcowi dodatków i świadczeń. Są one zwolnione z podatku do pewnego limitu. Jako przykład można wymienić:

- dodatek za przeniesienie do innego kraju – zwolniony z opodatkowania do 1/15 kwoty rocznej pensji brutto,

- dodatek za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego – zwolniony z opodatkowania do 2200 euro miesięcznie,

- dodatek za podróże do kraju macierzystego w celu utrzymania gospodarstwa domowego – zwolniony z opodatkowania do 3372 euro rocznie

- dodatek za opłatę czesnego w prywatnej szkole w Austrii – zwolniony z opodatkowania do kwoty 110 euro miesięcznie za każdego dziecko.

Jeśli obcokrajowiec podejmujący prace w Austrii poniesie inne wydatki, np. z tytułu wykonywania obowiązków służbowych a także inne wydatki o charakterze nadzwyczajnym ma prawo  uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Należy jednak zaznaczyć, że ta ulga nie ma zastosowania, jeśli łączna kwota wymienionych dodatków przekroczy 35%. dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Praktyczne aspekty austriackich rozliczeń PIT

W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników,  których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie.

Należy wspomnieć, że nierezydenci uzyskujący dochody ze stosunku pracy, mają w Austrii obowiązek składania zeznań podatkowych,jeśli ich dochód z austriackich źródeł przekracza 2 tys. EUR i nie były od niego pobierane zaliczki na podatek. Dochód ten podlega opodatkowywaniu według progresywnych stawek podatkowych.

Stanowiąca ogólną zasadę austriackiego systemu podatkowego ulga w postaci zerowej stawki podatkowej dla dochodu nie przekraczającego 11 tys. EUR nie ma tutaj zastosowania. Wydatki poniesione przez podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy są związane z opodatkowywanymi dochodami. Natomiast z indywidualnych ulgi podatkowych mogą korzystać wyłącznie pracownicy.

Na zakończenie wspomnieć należy, że dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w Austrii przez zagranicznego pracodawcę podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 20 %.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska jest starszym menedżerem, doradcą podatkowym w PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA