| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Dochody z pracy na Węgrzech – jak opodatkować?

Dochody z pracy na Węgrzech – jak opodatkować?

Jak zwykle w przypadku Polaka podejmującego pracę za granicą (w tym przypadku na terytorium Węgier), najważniejszą wstępną kwestią będzie ustalenie jego statusu podatkowego.

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osoby, przebywające w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku, bądź też posiadające tu ośrodek interesów życiowych. 

Oznacza to, że jeżeli dana osoba, podejmując pracę na Węgrzech, np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, dla celów rozliczeń z fiskusem będzie ona traktowana jako polski rezydent podatkowy.

Wiąże się z tym obowiązek deklarowania i opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w innych państwach. Jednakże w sytuacji, w której ta sama osoba  przeniosłaby na Węgry swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego w Polsce.

Natomiast zgodnie z węgierskimi przepisami podatkowymi, za rezydenta podatkowego tego kraju uważa się osobę fizyczną, która spełnia jeden z następujących warunków:

- posiada obywatelstwo węgierskie (chyba, że posiada również obywatelstwo innego kraju i nie ma na terytorium Węgier ani stałego miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego przebywania);

- posiada obywatelstwo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozwolenie na pobyt stały wydane przez władze węgierskie oraz przebywa na terytorium Węgier ponad 183 dni w roku kalendarzowym (liczy się każdy rozpoczęty dzień pobytu);

- posiada obywatelstwo państwa spoza EOG i na stałe osiedliła się na Węgrzech.

Ponadto, jeżeli żaden z wymienionych kryteriów nie jest spełniony, osoba fizyczna może zostać uznana za rezydenta podatkowego Węgier, jeżeli spełnia któryś z poniższych warunków w podanym porządku:

- posiada stałe miejsce zamieszkania (tj. miejsce, gdzie osoba fizyczna osiedliła się lub faktycznie mieszka) tylko na terytorium Węgier,

- ma centrum interesów życiowych (tj. bliższe więzi gospodarcze lub społeczne) na Węgrzech, jeżeli nie posiada w żadnym kraju stałego miejsca zamieszkania lub posiada je w kilku krajach,

- zwykle przebywa na terytorium Węgier (tj. jej pobyt na Węgrzech przekracza 183 dni w roku kalendarzowym), jeżeli nie posiada w żadnym kraju stałego miejsca zamieszkania lub posiada je w kilku krajach oraz nie można określić jednoznacznie ośrodka jej życiowych interesów.

Jeżeli w danym roku podatkowym osoba jest uznana za rezydenta podatkowego zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, należy zastosować odpowiednie regulacje zawarte w polsko – węgierskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli dana osoba ostatecznie powinna zostać uznana za nierezydenta podatkowego na Węgrzech na podstawie postanowień konwencji, powinna ona przedstawić węgierskim władzom podatkowym certyfikat rezydencji wydany przez właściwy urząd skarbowy w Polsce.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Pracownicy oddelegowani 

Dochody osiągane z tytułu pracy wykonywanej przez osobę oddelegowaną na terytorium Węgier  będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu w tym kraju chyba, że łącznie zostaną spełnione trzy przesłanki wynikające z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Węgrami.

Dochody nie będą opodatkowane na Węgrzech, jeśli:

- okres lub okresy pobytu pracownika na Węgrzech nie przekroczą łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego,

- jego wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania bądź siedziby na Węgrzech i

- wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada na terytorium Węgier. 

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione,  wynagrodzenie osoby oddelegowanej do pracy na Węgrzech będzie podlegać opodatkowaniu jedynie w Polsce.

Gdyby jednak którykolwiek z nich nie został spełniony - np. w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przez polską spółkę, a następnie polska spółka obciąża spółkę zagraniczną kosztami zatrudnienia pracownika oddelegowanego - wówczas dochód będzie podlegać opodatkowaniu zarówno na Węgrzech jak i w Polsce (ze względu na polską rezydencję podatkową).

W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami polsko-węgierskiej konwencji, zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją Zgodnie z nią dochód uzyskany za pracę na Węgrzech zostanie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednak przy obliczaniu zobowiązania podatkowego w Polsce należy wziąć pod uwagę wysokość dochodu zwolnionego.

Należy podkreślić, że dochód węgierski będzie miał wpływ na stawkę podatkową, która zostanie zastosowana do wyliczenia podatku należnego od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeśli taki dochód osoba ta posiada).

PIT na Węgrzech

Opodatkowaniu na Węgrzech podlegają: dochód ogólny, w tym dochody z pracy najemnej/samodzielnej i inne; dochód z działalności wykonywanej osobiście; zyski kapitałowe z majątku ruchomego i nieruchomego; dochód z kapitału, w tym dywidend, odsetek oraz zyski kapitałowe z akcji; świadczenia w naturze; dochód z otrzymania akcji, opcji oraz podobnych praw; pozostałe (np. drobne wpływy i dochód z najmu nieruchomości).

Od 1 stycznia 2011 r. większość kategorii przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu 16% stawką podatkową. Podstawę opodatkowania stanowi suma rocznego przychodu brutto pomnożona przez współczynnik 1,27.

Oznacza to, że przychód brutto jest powiększany o stawkę procentową składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (27%) zgodnie z obowiązującym prawem (nawet jeżeli osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym na Węgrzech).

Natomiast w przypadku, gdy składki pracodawcy są płacone przez osobę fizyczną współczynnik ten nie ma zastosowania.

Od 2012 roku współczynnik ten ma zostać obniżony o połowę (tj. do 13,5%), a od 2013 roku planuje się jego zniesienie. 

Przychód brutto pracownika obejmuje wszystkie pieniężne składniki wynagrodzenia oraz większość wydatków prywatnych pokrywanych przez pracodawcę. Natomiast świadczenie z tytułu zapewnienia pracownikowi zakwaterowania przez spółkę węgierską lub polską może być zwolnione z opodatkowania, jeżeli określone warunki zostaną spełnione.

Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z generalną zasadą świadczenia w naturze są traktowane jak część wynagrodzenia opodatkowanego 16% stawką podatkową.

Natomiast niektóre z nich (np. bony wakacyjne, bony żywnościowe i inne wymienione w ustawie podatkowej) są opodatkowane według specjalnych stawek podatkowych i ubezpieczeniowych.

Szczególne zasady dotyczą użytkowania samochodów do celów służbowych, Jeżeli koszty użytkowania samochodu służbowego są pokrywane przez węgierskiego pracodawcę lub jeżeli pracownik używa własny samochód do celów służbowych i uzyskuje zwrot kosztów z tym związanych od pracodawcy, wówczas płaci specjalny podatek samochodowy.

Od 2011 roku podatnik wychowujący jedno lub dwójkę dzieci może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę 62 500 HUF (ok. 880 PLN) na dziecko co miesiąc, a jeżeli wychowuje trójkę lub więcej dzieci – kwotę 206 250 HUF (ok. 3 tys. PLN) na dziecko co miesiąc.

Odliczenie to przysługuje wszystkim osobom fizycznym uprawnionym do świadczeń rodzinnych na podstawie regulacji obowiązujących w państwach członkowskich EOG.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK