REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przekazanie paczek PR-owych a rozliczenie podatku dochodowego z fiskusem

TAX-ES Kancelaria doradztwa podatkowego
Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla klientów biznesowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych.
doradca podatkowy w TAX-ES kancelaria doradztwa podatkowego
Przekazanie paczek PR-owych a rozliczenie podatku dochodowego z fiskusem
Przekazanie paczek PR-owych a rozliczenie podatku dochodowego z fiskusem

REKLAMA

Przekazanie prezentów kontrahentom wywołuje w podatkach dochodowych skutki zarówno u przedsiębiorcy, jak i u obdarowanego. Nie inaczej jest w przypadku tzw. paczek PR-owych.

Firmowy upominek a PIT

Firmy, które decydują się na wręczenie upominku, zastanawiają się, jak powiązać ten wydatek ze swoim przychodem. Z kolei obdarowani często nie są świadomi tego, że otrzymanie prezentu może wiązać się z powstaniem po ich stronie przychodu, który trzeba opodatkować.

Kiedy prezent może być kosztem?

Aby móc zakwalifikować do kosztów podatkowych wydatek poniesiony na zakup prezentów dla kontrahentów, przedsiębiorca musi wykazać, że poniesiony wydatek przynajmniej w sposób pośredni wpłynął na przychód wypracowany przez jego firmę, albo służył jego zachowaniu lub zabezpieczeniu (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Zasada ta nie obowiązuje jednak wtedy, kiedy z przepisów wprost wynika, że dany wydatek nie jest kosztem podatkowym. Tak dzieje się m.in. w przypadku wydatków związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorcy, które z uwagi na swoją wystawność mają już charakter reprezentacji a nie zwykłej reklamy. Artykuł 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT nie pozwala bowiem wprost na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na reprezentację.

Kiedy prezent jest przychodem?

Z kolei po stronie przyjmującego, przekazanie prezentu zawsze wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego.

Darowizna nie podlega PIT

Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w których nieodpłatne świadczenie w postaci przekazania prezentu nie łączy się w żaden sposób z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot przekazujący prezent, a służy tylko i wyłącznie realizacji osobistych potrzeb obdarowanego powodując powstanie po stronie takiej osoby realnej korzyści majątkowej. W takim bowiem przypadku skutki podatkowe występujące po stronie obdarowanego nie są regulowane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niewątpliwie jednak w dalszym ciągu obdarowany rozpoznaje obowiązek podatkowy, tylko że z innego tytułu.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Jak stanowi bowiem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prezent jako przychód z innych źródeł

Nieodpłatne świadczenie, którym w tym przypadku jest otrzymanie prezentu stanowi przychód z tzw. innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 [przypis: tj. nienależące do przychodów ze stosunku pracy, pracy wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej czy przychodów z kapitałów pieniężnych].

Natomiast w zależności od tego, co jest przedmiotem prezentu i jakie stosunki łączą firmę z osobą, która otrzymała prezent, przychód z tego tytułu może być dla danej osoby zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Nagrody związane ze sprzedażą premiową w PIT

W pewnych okolicznościach przekazywane prezenty można powiązać ze sprzedażą premiową. Wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jest zwolniona z podatku do kwoty 2.000 zł przez co ani otrzymującego (rozpoznanie przychodu), ani organizatora wydarzenia (wystawienie PIT-11) nie obciążają w takim przypadku obowiązki podatkowe.

Powyższe reguluje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który stanowi, że zwalnia się od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Co to jest sprzedaż premiowa w PIT?

Ustawa o PIT nie wprowadza definicji pojęcia "sprzedaż premiowa". Na podstawie stanowisk organów intepretujących można jednak uznać, że „sprzedaż premiową” cechuje:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Sprzedaż premiowa w interpretacjach indywidualnych

Jak czytamy w interpretacji interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.576.2020.1.HD: „(…) za premię uznać należy nagrodę za coś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagradzaną (internetowy Słownik języka polskiego). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik "premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii”.

Jak sądy rozumieją pojęcie „premia” w PIT?

Również w orzecznictwie sądowym można znaleźć potwierdzenie, że "premia" oznacza dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mające zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Powyższe potwierdził przykładowo WSA w Gdańsku w wyroku z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 159/18.

Zatem o ile osoby otrzymujące paczki PR-owe musiałyby spełnić jakiekolwiek dodatkowe warunki, typu uprzednie lub późniejsze dokonanie zakupów określonych towarów, bądź też dokonanie zakupów np. na określoną kwotę. Dodatkowo przykładowo pochwalenie się otrzymaną paczką w mediach społecznościowych z oznaczeniem sponsora – to takie świadczenie skorzystałoby ze zwolnienia wskazanego w ww. przepisie.

Prezenty jako akcja promocyjno-reklamowa w PIT

Przepisy ustawy o podatku PIT nie zawierają definicji nieodpłatnego świadczenia w związku z tym, w tym zakresie należy odwołać się do językowej wykładni tego pojęcia. Tym samym za nieodpłatne świadczenie uznaje się świadczenie, które nie wymaga opłaty. Zatem o nieodpłatnym świadczeniu mówimy, kiedy następuje zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednego podmiotu, kosztem majątku innego podmiotu. Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego.

Do tak rozumianych nieodpłatnych świadczeń zastosowanie może z kolei znaleźć art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, który stanowi, że zwalnia się od podatku wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

A zatem, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny;
 • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy;
 • świadczenie musi zaliczać się do "przychodów z innych źródeł" w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy;
 • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 200 zł, i
 • świadczenie nie może być dokonywane na rzecz pracownika lub osoby związanej ze świadczeniodawcą stosunkiem cywilnoprawnym.

Zwolnienie mogłoby zatem jak najbardziej mieć zastosowanie do wręczanych paczek, których przekazanie wiązałoby się z działaniami PR-owymi danego przedsiębiorcy. Ważne jest tylko, aby wartość paczki nie przekraczała 200 zł. W takim przypadku, przychód podatkowy powstający u osób je otrzymujących będzie mógł finalnie skorzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA