| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu spółki z o.o.

Opodatkowanie PIT wynagrodzeń członków zarządu spółki z o.o.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają, jakiego rodzaju stosunek prawny ma wiązać członka zarządu ze spółką. Praktyka obrotu gospodarczego wykształciła trzy podstawowe formy prawne, w ramach których członek zarządu może realizować nałożone na niego zadania, tj.: - stosunek powołania, - umowa o pracę oraz - umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze.

Stosunek powołania

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, które należą do składu zarządu, niezależnie od sposobu ich powoływania. Wątpliwości odnośnie brzmienia tej regulacji ostatecznie rozstrzygnął wyrok NSA z dnia 5 lipca 1999 r. (I SA/Ka 2233/97).

W orzeczeniu NSA uznał, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez członków zarządu spółki z o. o. należy zaliczyć wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia, tj. bez nawiązania odrębnego stosunku zatrudnienia. W pozostałych przypadkach przychody członków zarządu będą opodatkowane według zasad właściwych dla danego stosunku prawnego (np. stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego). Przychody członka zarządu otrzymywane jedynie na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przychód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Stosunek powołania nie stanowi podstawy do ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego, tak więc jedynym obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu będzie podatek dochodowy. W przypadku, gdy członek zarządu otrzymuje od spółki jedynie świadczenia niepieniężne, spółka winna – przed przekazaniem świadczenia – pobrać od członka zarządu kwotę należnej zaliczki.
Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności wypłacone członkowi zarządu za czas podróży (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT).

Zobacz ujednolicony tekst: USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stosunek pracy

W przypadku zawarcia z członkiem zarządu umowy o pracę, skutki prawne łączącego strony stosunku prawnego są ustalane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
Członkowie zarządu wykonujący swoje obowiązki na podstawie stosunku pracy i otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie będą opodatkowani na identycznych zasadach jak inni pracownicy spółki. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Polecamy: Podatek od spadków i darowizn


Podobnie jak w przypadku powołania, przychód członka zarządu wykonującego swoje obowiązki na podstawie stosunku pracy podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W odróżnieniu natomiast od stosunku powołania, również zaliczki na podatek dochodowy są przez spółkę pobierane przy zastosowaniu tej skali.
Dochodem pracownika są uzyskane w danym miesiącu przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez spółkę składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

W opisywanym przypadku zwolnieniu z opodatkowania podlegają diety i inne należności za czas podróży służbowej.

Może się zdarzyć, że członkowi zarządu wykonującemu swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę wspólnicy w formie uchwały przyznają dodatkowe wynagrodzenie, np. z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu. Wydaje się, że tego rodzaju świadczenie nie będzie stanowiło wynagrodzenia ze stosunku pracy, lecz będzie opodatkowane na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku powołania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »