| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Kiedy prezes nie zapłaci PIT od korzystania samochodu służbowego

Kiedy prezes nie zapłaci PIT od korzystania samochodu służbowego

Przejazdy Prezesa Zarządu samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym – o ile nie służą one osobistym celom Prezesa lecz odbywają się w ramach realizacji powierzonej funkcji – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu Prezesa w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 28 lipca 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-94/15/BD).

Samochód służbowy prezesa zarządu - rozliczenie PIT

Prezes Zarządu, który pełni funkcję na podstawie powołania Zgromadzenia Wspólników, korzysta z samochodu służbowego w drodze do pracy, a także z pracy z do domu. Jednym z jego podstawowych obowiązków w związku z użytkowaniem przez niego z samochodu służbowego jest sprawowanie pieczy nad powierzonym mu samochodem służbowym, w tym bezpieczne parkowanie go niedaleko miejsca zamieszkania.

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej kwestii zawarła z Prezesem Zarządu umowę przechowywania samochodu służbowego, w której to zostały ujęte zasady dbałości o powierzone mienie i na tej podstawie będzie sprawował on pieczę nad służbowym pojazdem.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Ów pojazd nie może być parkowany pod siedzibą Spółki/Wnioskodawcy poza godzinami pracy, ponieważ Spółka nie jest właścicielem parkingu, który mieści się wokół budynku swojej siedziby. Co więcej, zgodnie z podjętą uchwałą organów Spółki, Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za kontakt z klientami Spółki, co obrazuje wysoka mobilność pracy i bycie w gotowości do jej do jej natychmiastowego podjęcia.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przejazd samochodem służbowym z pracy do domu i z domu do pracy pociąga za sobą powstanie po stronie Prezesa Zarządu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności mając na uwadze art. 12 ust. 1 ustawy.

Zdaniem Spółki przejazd Prezesa Zarządu z domu do pracy i z pracy do domu pojazdem służbowym nie niesie za sobą powstania przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, ze względu na fakt, że stanowi on realizację obowiązków służbowych. Do podstawowych obowiązków służbowych związanych z korzystaniem z samochodu służbowego należy bowiem sprawowanie pieczy nad pojazdem poza godzinami pracy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze Spółką.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Co jest istotne, przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zaś zgodnie z pkt 2 powyższego artykułu źródłami przychodów są przychody z działalności wykonywanej osobiście. 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się w pkt 7 – przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że  skoro Prezes Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie uchwały i brak jest zawartego ze Spółką stosunku pracy, to ewentualne powstanie przychodu po stronie Prezesa winno być kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o PIT, a zatem do działalności wykonywanej osobiście a nie jak błędnie twierdzi Spółka do przychodu ze stosunku pracy, uregulowanego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednakże, zdaniem organu podatkowego, skutki podatkowe wynikające z korzystania przez Prezesa Zarządu z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania swoich obowiązków, należy rozpatrywać w taki sam sposób jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Inna jest jedynie kwalifikacja do źródła przychodu, gdyby istotnie przychód taki powstał.

Według Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, zwłaszcza dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) – pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Wynika zatem, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogicznie realizacja obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu na podstawie powołania, nie może powodować, że po jego stronie powstanie dodatkowy przychód z działalności wykonywanej osobiście.  

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »