reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Kiedy prezes nie zapłaci PIT od korzystania samochodu służbowego

Kiedy prezes nie zapłaci PIT od korzystania samochodu służbowego

Przejazdy Prezesa Zarządu samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym – o ile nie służą one osobistym celom Prezesa lecz odbywają się w ramach realizacji powierzonej funkcji – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu Prezesa w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 28 lipca 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-94/15/BD).

Samochód służbowy prezesa zarządu - rozliczenie PIT

Prezes Zarządu, który pełni funkcję na podstawie powołania Zgromadzenia Wspólników, korzysta z samochodu służbowego w drodze do pracy, a także z pracy z do domu. Jednym z jego podstawowych obowiązków w związku z użytkowaniem przez niego z samochodu służbowego jest sprawowanie pieczy nad powierzonym mu samochodem służbowym, w tym bezpieczne parkowanie go niedaleko miejsca zamieszkania.

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej kwestii zawarła z Prezesem Zarządu umowę przechowywania samochodu służbowego, w której to zostały ujęte zasady dbałości o powierzone mienie i na tej podstawie będzie sprawował on pieczę nad służbowym pojazdem.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Ów pojazd nie może być parkowany pod siedzibą Spółki/Wnioskodawcy poza godzinami pracy, ponieważ Spółka nie jest właścicielem parkingu, który mieści się wokół budynku swojej siedziby. Co więcej, zgodnie z podjętą uchwałą organów Spółki, Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za kontakt z klientami Spółki, co obrazuje wysoka mobilność pracy i bycie w gotowości do jej do jej natychmiastowego podjęcia.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przejazd samochodem służbowym z pracy do domu i z domu do pracy pociąga za sobą powstanie po stronie Prezesa Zarządu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności mając na uwadze art. 12 ust. 1 ustawy.

Zdaniem Spółki przejazd Prezesa Zarządu z domu do pracy i z pracy do domu pojazdem służbowym nie niesie za sobą powstania przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, ze względu na fakt, że stanowi on realizację obowiązków służbowych. Do podstawowych obowiązków służbowych związanych z korzystaniem z samochodu służbowego należy bowiem sprawowanie pieczy nad pojazdem poza godzinami pracy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze Spółką.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Co jest istotne, przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zaś zgodnie z pkt 2 powyższego artykułu źródłami przychodów są przychody z działalności wykonywanej osobiście. 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się w pkt 7 – przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że  skoro Prezes Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie uchwały i brak jest zawartego ze Spółką stosunku pracy, to ewentualne powstanie przychodu po stronie Prezesa winno być kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o PIT, a zatem do działalności wykonywanej osobiście a nie jak błędnie twierdzi Spółka do przychodu ze stosunku pracy, uregulowanego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednakże, zdaniem organu podatkowego, skutki podatkowe wynikające z korzystania przez Prezesa Zarządu z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania swoich obowiązków, należy rozpatrywać w taki sam sposób jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Inna jest jedynie kwalifikacja do źródła przychodu, gdyby istotnie przychód taki powstał.

Według Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, zwłaszcza dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) – pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Wynika zatem, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogicznie realizacja obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu na podstawie powołania, nie może powodować, że po jego stronie powstanie dodatkowy przychód z działalności wykonywanej osobiście.  

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama