| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych

W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży nieruchomości, którą wykorzystywał dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może pojawić się wątpliwość jak prawidłowo należy rozliczyć podatkowo taką transakcję.

Sprzedaż nieruchomości – uchwała NSA

Warto mieć na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA ) z dnia 17 lutego 2014 r. , sygn. II FPS 8/13, w składzie 7 sędziów, w której czytamy, że: „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy”.

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Zatem NSA wyjaśnił, że w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej własnej nieruchomości o charakterze użytkowym, nie wpisanej jednak do ewidencji działalności gospodarczej – przychód ze zbycia takiej nieruchomości nie będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości

Do sprzedaży takiej nieruchomości zastosowanie znajdować będzie ogólna regulacja z art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym dochód uzyskany ze zbycia takiej nieruchomości zostanie zwolniony od podatku, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a także w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

NSA w ww. uchwale wskazał także, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” u.p.d.o.f., należy stwierdzić, że ustawodawca w sposób jasny (jednoznaczny) wskazuje, że niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek do uznania przychodu ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej:

1. sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza),

2. ujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).

Uznał, w ślad za literalnym brzmieniem przepisu, że podstawowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania przy sprzedaży takiego składnika majątkowego ma okoliczność czy podatnik wpisał nieruchomości do ewidencji środków trwałych, a nie to, czy była ona wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Zasady ogólne sprzedaży składników majątkowych  firmy

Natomiast sprzedaż nieruchomości, które były wykorzystywane w przedsiębiorstwie i zostały wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, jest opodatkowana tak jak inne składniki majątkowe firmy. Jest to zatem źródło przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik w takim przypadku musi określić przychody i koszty dotyczące transakcji i opodatkować sprzedaż zgodnie z zasadami opodatkowania jego działalności gospodarczej. W tym przypadku nie ma żadnych ulg. Jeśli przychód ze sprzedaży będzie wyższy od kosztów, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu.

Polecamy: Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Pamiętajmy, że uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego są wiążące – bezpośrednio (przede wszystkim uchwały konkretne) wiążą pytający skład orzekający WSA, z uwagi na art. 187 § 2 ustawy postępowanie przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) lub pośrednio – dla innych sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 269 § 1 p.p.s.a., jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi.

Źródło: Magdalena Podgórska

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zdjęcia

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych /Fot. Fotolia
Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych /Fot. Fotolia

Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »