| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Koszty > Czy można zaliczyć do kosztów składki z tytułu ubezpieczenia na życie

Czy można zaliczyć do kosztów składki z tytułu ubezpieczenia na życie

Pracodawca nie może zaliczyć do kosztów składek z tytułu ubezpieczenia pracownika na życie, jeżeli umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, nie wyklucza wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy lub wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą zawarła z T. umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, gdzie ubezpieczającym jest Wnioskodawczyni, a ubezpieczonymi są osoby fizyczne będące jej pracownikami. Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

W ramach polisy składki opłacane są przez Wnioskodawczynię, która zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy jest właścicielem danej polisy. Umowa ma charakter ochronno-inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa w części funduszowej jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do opłacania składek regularnych, które oznaczają kwotę należną z tytułu umowy za okresy miesięczne.

Ww. umowę indywidualnego ubezpieczenia zawarto w celu zapewnienia Ubezpieczonemu zgromadzenia określonej wysokości środków, jak również dla zapewnienia Ubezpieczonemu pełnej wysokości świadczenia (sumy ubezpieczenia) w przypadku przedwczesnej śmierci Ubezpieczonego.

Wnioskodawczyni może na swój wniosek otrzymywać świadczenia o charakterze inwestycyjnym, tj. wypłatę wartości dodatkowej polisy, wypłatę części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej, wypłatę części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej.

Żaden z pracowników objętych ww. ubezpieczeniem nie jest małżonkiem ani małoletnim dzieckiem Wnioskodawczyni.

Przedmiotowa umowa w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, nie wyklucza:

  • wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

  • możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

  • wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej uregulowania prawne, stwierdzić należy, że składki opłacone przez Wnioskodawczynię z tytułu zawartej na rzecz pracowników umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - pomimo iż ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) - nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ przedmiotowa umowa nie spełnia pozostałych przesłanek umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, zawartych w art. 23. ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. - jak wskazano w treści wniosku - umowa w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, nie wyklucza wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.330.2017.2.DR

Od redakcji:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 57 updof nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W związku z tym w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika kosztami podatkowymi dla tego pracodawcy mogą być jedynie składki, które opłaca on z tytułu umów ubezpieczenia dotyczących ryzyka z grup 1, 3 i 5 działu I oraz z grup 1 i 2 działu II (według klasyfikacji wymienionej w ww. załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), jeżeli umowy te spełniają jednocześnie oba z ww. warunków. Jeżeli któryś z nich nie jest spełniony, tak jak to miało miejsce w stanie faktycznym przedstawionym przez podatniczkę, składki z tytułu takiej umowy nie mogą być przez pracodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, co potwierdził Dyrektor KIS w zacytowanej interpretacji.

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »