| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Koszty > Czy można zaliczyć do kosztów składki z tytułu ubezpieczenia na życie

Czy można zaliczyć do kosztów składki z tytułu ubezpieczenia na życie

Pracodawca nie może zaliczyć do kosztów składek z tytułu ubezpieczenia pracownika na życie, jeżeli umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, nie wyklucza wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy lub wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą zawarła z T. umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, gdzie ubezpieczającym jest Wnioskodawczyni, a ubezpieczonymi są osoby fizyczne będące jej pracownikami. Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

W ramach polisy składki opłacane są przez Wnioskodawczynię, która zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy jest właścicielem danej polisy. Umowa ma charakter ochronno-inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa w części funduszowej jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do opłacania składek regularnych, które oznaczają kwotę należną z tytułu umowy za okresy miesięczne.

Ww. umowę indywidualnego ubezpieczenia zawarto w celu zapewnienia Ubezpieczonemu zgromadzenia określonej wysokości środków, jak również dla zapewnienia Ubezpieczonemu pełnej wysokości świadczenia (sumy ubezpieczenia) w przypadku przedwczesnej śmierci Ubezpieczonego.

Wnioskodawczyni może na swój wniosek otrzymywać świadczenia o charakterze inwestycyjnym, tj. wypłatę wartości dodatkowej polisy, wypłatę części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej, wypłatę części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej.

Żaden z pracowników objętych ww. ubezpieczeniem nie jest małżonkiem ani małoletnim dzieckiem Wnioskodawczyni.

Przedmiotowa umowa w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, nie wyklucza:

  • wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

  • możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

  • wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej uregulowania prawne, stwierdzić należy, że składki opłacone przez Wnioskodawczynię z tytułu zawartej na rzecz pracowników umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - pomimo iż ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) - nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ przedmiotowa umowa nie spełnia pozostałych przesłanek umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, zawartych w art. 23. ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. - jak wskazano w treści wniosku - umowa w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, nie wyklucza wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.330.2017.2.DR

Od redakcji:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 57 updof nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W związku z tym w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika kosztami podatkowymi dla tego pracodawcy mogą być jedynie składki, które opłaca on z tytułu umów ubezpieczenia dotyczących ryzyka z grup 1, 3 i 5 działu I oraz z grup 1 i 2 działu II (według klasyfikacji wymienionej w ww. załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), jeżeli umowy te spełniają jednocześnie oba z ww. warunków. Jeżeli któryś z nich nie jest spełniony, tak jak to miało miejsce w stanie faktycznym przedstawionym przez podatniczkę, składki z tytułu takiej umowy nie mogą być przez pracodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, co potwierdził Dyrektor KIS w zacytowanej interpretacji.

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »