| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania - skutki w PIT

Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania - skutki w PIT

Udostępnienie przez pracodawcę nieodpłatnie pracownikom nie będącym w podróży służbowej, lecz delegowanych do stałego miejsca pracy poza granicami kraju, kwatery, mieszkania służbowego może i powinno być kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie, po stronie pracownika.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2018 r., II FSK 799/18.

Sprawa dotyczyła spółki działającej w branży budownictwa przemysłowego. Spółka deleguje pracowników do pracy za granicę, głównie do Francji i Niemiec. Na czas delegowania do pracy za granicą, w drodze aneksu do umowy o pracę, zmianie ulegają miejsce wykonywania pracy oraz wynagrodzenie. Jako miejsce wykonywania pracy określana jest miejscowość poza granicami kraju, w której praca jest wykonywana. Wynagrodzenie zaś ustalane jest zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju przejściowego wykonywania zatrudnienia. Pracownicy nie wyjeżdżają więc do pracy za granicę w ramach podróży służbowej. Zgodnie z zapisami w regulaminie pracy i wynagradzania, pracownicy delegowani mają zapewnione zakwaterowanie podczas wykonywania pracy za granicą. W zależności od realizowanego projektu, koszty zakwaterowania ponosi sama spółka lub zagraniczny kontrahent. W zależności od liczby pracowników zaangażowanych przy realizacji usług na danej inwestycji, pracownicy są lokowani w jednym lub większej liczbie obiektów noclegowych.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy wartość finansowanych przez spółkę i udostępnianych bezpłatnie w czasie oddelegowania pracownikom noclegów, z których będą oni korzystać w związku z koniecznością świadczenia pracy w ramach oddelegowania przy realizacji usług na poszczególnych projektach (kontraktach), poza siedzibą spółki i poza miejscem swego zamieszkania, jest przychodem pracownika ze stosunku pracy i czy w rezultacie spółka powinna pobierać oraz odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek PIT, jeśli świadczenie to przekracza miesięcznie kwotę 500 zł.

Zdaniem spółki, ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. W konsekwencji, zdaniem spółki, ponoszone przez nią wydatki za noclegi mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań, a ich koszt nie stanowi u pracowników przysporzenia majątkowego i nie powinien być traktowany jako przychód ze stosunku pracy.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe, jednak Minister Finansów zmienił z urzędu to stanowisko. W uzasadnieniu wskazał, że jeżeli miejsce zamieszkania oddelegowanego pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy spoza innej miejscowości, niż tej w której znajduje się zakład pracy, spółka oblicza i pobiera zaliczki na podatek od wartości świadczeń, jakie pracownik otrzymał z tytułu bezpłatnego zakwaterowania, stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia.

WSA w Warszawie uchylił wskazaną zmianę interpretacji. Zdaniem sądu niezasadne jest stanowisko organu, że opisane we wniosku świadczenia pracodawcy będą stanowiły dla pracowników przychód. W ocenie sądu, świadczenie polegające na skorzystaniu przez pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą z bezpłatnego zakwaterowania nie będzie spełnione w interesie pracowników, ale w interesie pracodawcy i nie przyniesie pracownikom korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musieliby ponieść.

Rozstrzygając ostatecznie sprawę NSA był jednak innego zdania. Zdaniem NSA, skoro to nie jest wyjazd służbowy, czyli nie wchodzimy w kwestie rozliczenia delegacji pracownika, tylko jest to skierowanie do stałego wykonywania pracy w miejscu oddelegowania, to należy w tym zakresie odnieść się do argumentów Sądu Najwyższego, który wskazuje, że z samego faktu zamieszkiwania poza stałym miejscem pobytu (w miejscu wykonywania pracy) nie wynika, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy i że używa lokalu, w którym został zakwaterowany, w celach służbowych. Zestawienie linii orzeczniczej kształtowanej przez sądy administracyjne z uwzględnieniem wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) oraz stanowiska prezentowanego przez sądy powszechne, w szczególności w uchwale SN z 10 grudnia 2015 r. ( III UZP 14/15) prowadzi więc do wniosku, że udostępnienie przez pracodawcę nieodpłatnie pracownikom nie będącym w podróży służbowej, lecz delegowanych do stałego miejsca pracy poza granicami kraju, kwatery, mieszkania służbowego może i powinno być kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie, po stronie pracownika.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl 

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »