| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Jak prawidłowo opodatkować PIT diety w podróży służbowej?

Jak prawidłowo opodatkować PIT diety w podróży służbowej?

Diety za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku do określonej wysokości. Czy ewentualną różnicę pomiędzy zwracanymi środkami a przysługującą dietą należy opodatkować, czy też nie?

Ogólne zasady zwolnienia diet z podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Powyższe limity określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Zasadniczo, pracownikowi w podróży krajowej oraz zagranicznej przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i do jej wysokości przysługuje zwolnienie z PIT.

Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Czy w takim przypadku zwolnienie z PIT dotyczy całej kwoty zapewnionego wyżywienia czy też należałoby zastosować limit diety?

Stanowisko organów podatkowych

Minister Finansów prezentuje niejednolite stanowisko odnośnie opodatkowania zwrotu kosztów wyżywienia pracownika w podróży służbowej. Przykładowo, w Interpretacji Indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2010 r (IPPB4/415-430/10-2/MP), Minister Finansów potwierdził, że wydatki z tytułu zapewnienia bezpłatnego całodziennego wyżywienia pracownikom odbywających krajowe i zagraniczne podróże służbowe (poprzez zwrot wybranym pracownikom kosztów posiłków w trakcie tych podróży), niezależnie od ich wysokości (tj. niezależnie, czy wartość zwrotu nie przekracza kwot diet wynikających z rozporządzeń) podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Następnie wydana została zmiana wyżej wspomnianej interpretacji indywidualnej (Zmiana Interpretacji Indywidualnej z dnia 31 października 2012, sygn. DD3/033/41/ILG/12/PK-836), zgodnie z którą nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety podlega opodatkowaniu.

W odpowiedzi na Zmianę Interpretacji, wnioskodawca wezwał organ interpretacyjny do usunięcia naruszenia prawa, a gdy ten podtrzymał pogląd, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd stanął na stanowisku, że ustawodawca wprowadził limit diety, który nie jest przychodem, ale tylko w przypadku ryczałtowego rozliczania i tym samym uznał pierwotną interpretację z dnia 24 sierpnia 2010 r. za prawidłową, a uchylił interpretację późniejszą, zmienioną.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W odpowiedzi na cytowany Wyrok WSA, organ wniósł skargę kasacyjną, a wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi. Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 roku (sygn. II FSK 416/14) zauważył, że „rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że w takiej sytuacji zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT nie określa limitu dla należności związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej”. Dodatkowo NSA orzekł, że „bez znaczenia dla osiągnięcia przez pracowników przysporzenia jest również to, że wydatki na wyżywienie zwracane pracownikom odpowiadają kwotom z przedstawionych przez nich faktur i rachunków”.

Tak więc w cytowanym Wyroku, NSA zgodził się z organem podatkowym, że niezależnie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyżywienie podczas wykonywania zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy lub poza stałym miejscem pracy (dieta lub bezpłatne wyżywienie), ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta część otrzymanego świadczenia związanego z wyżywieniem, która nie przekracza wysokości diety określonej w przepisach wykonawczych.

Opodatkowanie różnicy pomiędzy zwróconą pracownikowi kwotą, a przysługującą dietą

Co do zasady, opodatkowanie wspomnianej nadwyżki nie jest jednoznacznie zasadne. W tym miejscu należałoby wskazać, że pracodawca ma również możliwość zapewnić pracownikowi całodniowe bezpłatne wyżywienie (zgodnie z Rozporządzeniem) - wówczas co do zasady dieta nie przysługuje.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »