| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części, którą powinien sfinansować pracownik - skutki w PIT

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części, którą powinien sfinansować pracownik - skutki w PIT

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których na skutek przeprowadzonych kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako ZUS), pracodawcy zobowiązani są do zweryfikowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. na skutek konieczności oskładkowania świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Pracodawcy, dokonując wpłaty zaległych składek ZUS, często pozbawieni są możliwości dochodzenia od pracowników/byłych pracowników zwrotu tej części składek, która powinna obciążać pracowników.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy takie opłacenie składek powoduje powstanie przychodu podatkowego pracowników.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawca przychód ujmuje szeroko, jako każde przysporzenie majątkowe podatnika, bez względu na formę w jakiej jest ono otrzymane.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS, w części obciążającej pracowników, których pracodawca nie odprowadził we właściwym momencie w przeszłości,  stanowi dla tych pracowników/ byłych pracowników przysporzenie majątkowe. W stosunku do osób, które w momencie opłacania składek są pracownikami płatnika składek, jest to przychód pochodzący ze stosunku pracy.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Pracodawca powinien, zatem obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, a nadto uwzględnić to przysporzenie w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach – PIT-11, wystawionej za rok, w którym dokonano płatności. Natomiast w stosunku do osób, które w momencie płatności nie są związane stosunkiem pracy z takim płatnikiem składek – zdaniem organów podatkowych – przysporzenie to stanowi przychód z innych źródeł , o którym mowa w art. 20 ustawy o PDOF. W związku z tym, pracodawca na podstawie art. 42 tej ustawy obowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-8C (tak min. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 19.01.2017 r., znak: 1462-IPPB4.4511.1250.2016.1.JK3, Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 5.04.2015 r., znak:3063-ILPB1-1.4511.107.2017.1.KF czy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 7.01.2016 r. znak IPTPB1/ 4511- 598/15-4/AP).

Zatem opłacenie składek za pracowników (byłych jak i obecnych) może stanowić przyrost ich majątku powstały na skutek pozostawienia w nim środków, które zostałyby przeznaczone na pokrycie zaległości ZUS, gdyby pracodawca dochodził zwrotu opłaconych składek.

Z drugiej strony, sądy administracyjne stoją na utrwalonym stanowisku, iż całościowe opłacenie składek przez pracodawcę nie powoduje przysporzenia majątkowego pracowników. Argumentacja oparta jest o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r., sygn. akt: K 7/13, w którym stwierdzono iż z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia, gdy zostało ono spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i powinno przynieść pracownikowi wymierną korzyść w postaci powiększenia aktywów lub zmniejszenia wydatków, a nadto korzyść powinna być wymierna i przypisana konkretnemu pracownikowi.

Zadaniem sądów – pracodawca, który opłaca zaległe składki ZUS w części obciążającej pracowników nie dokonuje przysporzenia w interesie pracowników, bowiem czyni to jedynie w wykonaniu zobowiązań ustawowych, które wcześniej naruszył, tj. nie przekazał składek na rzecz ZUS w wysokości, która wynika z przepisów prawa. Dodatkowo sądy zwracają uwagę na fakt, iż niepobranie przez płatnika składek w odpowiednim okresie skutkowało wypłaceniem świadczeń dla pracowników w wyższej wysokości i pobraniem zaliczki na podatek dochodowy od całości wypłaconych dochodów (zaliczki wyższej niż należna). W tym zakresie rozpoznanie zapłaty przez płatnika zaległych składek jako dochodu podatkowego pracownika oznaczałoby podwójne opodatkowanie tych samych kwot.

W świetle powyższego, nie można traktować opłacenia składek przez pracodawcę, jako dokonanie nieodpłatnych przysporzeń na rzecz obecnych, jak i byłych pracowników. Pracodawca nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji PIT-11 ani PIT-8C.

Przykładowo powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z 27.10.2015 r., sygn. akt II FSK 1891/13, nieprawomocnym wyroku WSA w Łodzi z 09.02.2017 r., sygn. akt: I SA/Łd 1107/16, czy wyroku WSA we Wrocławiu z 20.12.2016 r., sygn. akt: I SA/Wr 1092/16.

Kamil Stefaniak,
Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP sp. z o. o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »