REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.
PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR w nowej wersji od 18 listopada 2020 r. Nowe wzory deklaracji mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Kto ma obowiązek wystawić i przesłać PIT-11, PIT-4R lub PIT-8AR?

Nowe wersje formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autopromocja

Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmienia brzmienie załączników 4, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2397), czyli wprowadza nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 18 listopada 2020 r.

Nowe wersje wzorów PIT, określone niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Przy czym, zachowują ważność deklaracje lub informacje podatkowe, które zostały złożone na formularzach dotychczasowych przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia.

Zobacz: Formularze podatkowe

PIT-11(26) - wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek

Wzór informacji PIT-11, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-11?

Przypomnijmy, że informację PIT-11 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić m.in.:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu praw majątkowych, 

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a dodatkowo inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT,

Autopromocja

- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o PIT

- jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a dodatkowo inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów (innych niż zwolnione z podatku),

- organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy,

- biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- areszty śledcze, a dodatkowo zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym,

- spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,

- oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,

- centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, wskazane w art. 35 ustawy o PIT,

- podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

- komornik sądowy albo podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy i obliczający, pobierający i wpłacający te zobowiązania wskazane w art. 42e ustawy o PIT.

Kiedy złożyć PIT-11?

Informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11) należy złożyć:

- do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu;

- do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi;

- w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT;

- do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-4R(10) - wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy

Wzór nowej deklaracji PIT-4R, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja o pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i trafia do urzędu skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach rozliczanych przez osobę trzecią (płatników).

Podatnik sporządza jedną deklarację PIT-4R niezależnie od liczby pracowników (świadczeniobiorców), za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

Deklaracji nie sporządzają podatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie. PIT-4R jest deklaracją płatnika (podmiotu obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego je na rzecz urzędu skarbowego), a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.

Kiedy złożyć PIT-4R?

Jeżeli chodzi o termin składania, to deklarację PIT-4R należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33-35, art. 41 i art. 42e ustawy o PIT, przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy o PIT, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem - do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

PIT-8AR(9) - wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wzór nowej deklaracji PIT-4AR, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-8AR?

Deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy o PIT, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.).

Kiedy złożyć PIT-8AR?

Deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności.

Deklarację otrzymuje urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak przesłać PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR?

Istnieje kilka możliwości. Deklaracje PIT można przesłać przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych resortu finansów. Aby to zrobić:

- wejdź na stronę e-Deklaracje

- pobierz odpowiedni formularz dotyczący wybranego przez Ciebie podatku

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij

Deklaracje PIT można wysłać przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów), bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane formularze. Aby to zrobić:

- pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij dokument ze swojej aplikacji

Można także wykorzystać Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Aby to zrobić:

- uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij dokument do UBD

Uwaga! PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

autor: Adam Kuchta

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1940

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA