REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.
PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR w nowej wersji od 18 listopada 2020 r. Nowe wzory deklaracji mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Kto ma obowiązek wystawić i przesłać PIT-11, PIT-4R lub PIT-8AR?

Nowe wersje formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

REKLAMA

Autopromocja

Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmienia brzmienie załączników 4, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2397), czyli wprowadza nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 18 listopada 2020 r.

Nowe wersje wzorów PIT, określone niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Przy czym, zachowują ważność deklaracje lub informacje podatkowe, które zostały złożone na formularzach dotychczasowych przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia.

Zobacz: Formularze podatkowe

PIT-11(26) - wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek

Wzór informacji PIT-11, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-11?

Przypomnijmy, że informację PIT-11 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić m.in.:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu praw majątkowych, 

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a dodatkowo inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT,

- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o PIT

- jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a dodatkowo inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów (innych niż zwolnione z podatku),

- organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy,

- biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- areszty śledcze, a dodatkowo zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym,

- spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,

- oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,

- centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, wskazane w art. 35 ustawy o PIT,

- podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

- komornik sądowy albo podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy i obliczający, pobierający i wpłacający te zobowiązania wskazane w art. 42e ustawy o PIT.

Kiedy złożyć PIT-11?

Informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11) należy złożyć:

- do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu;

- do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi;

- w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT;

- do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-4R(10) - wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy

Wzór nowej deklaracji PIT-4R, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja o pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i trafia do urzędu skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach rozliczanych przez osobę trzecią (płatników).

REKLAMA

Podatnik sporządza jedną deklarację PIT-4R niezależnie od liczby pracowników (świadczeniobiorców), za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

Deklaracji nie sporządzają podatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie. PIT-4R jest deklaracją płatnika (podmiotu obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego je na rzecz urzędu skarbowego), a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.

Kiedy złożyć PIT-4R?

Jeżeli chodzi o termin składania, to deklarację PIT-4R należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33-35, art. 41 i art. 42e ustawy o PIT, przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy o PIT, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem - do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

PIT-8AR(9) - wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wzór nowej deklaracji PIT-4AR, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (poz. 1940).

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Kto wystawia PIT-8AR?

Deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy o PIT, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.).

Kiedy złożyć PIT-8AR?

Deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności.

Deklarację otrzymuje urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak przesłać PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR?

Istnieje kilka możliwości. Deklaracje PIT można przesłać przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych resortu finansów. Aby to zrobić:

- wejdź na stronę e-Deklaracje

- pobierz odpowiedni formularz dotyczący wybranego przez Ciebie podatku

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij

Deklaracje PIT można wysłać przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów), bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane formularze. Aby to zrobić:

- pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij dokument ze swojej aplikacji

Można także wykorzystać Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Aby to zrobić:

- uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT

- wypełnij formularz

- podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

- wyślij dokument do UBD

Uwaga! PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

autor: Adam Kuchta

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1940

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA