Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT po 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0.) – progi podatkowe, wynagrodzenia (brutto-netto), składka zdrowotna i inne ważniejsze zmiany

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
PIT po 1 lipca 2022 r. – progi podatkowe, wynagrodzenia (brutto-netto), składka zdrowotna i inne ważniejsze zmiany
PIT po 1 lipca 2022 r. – progi podatkowe, wynagrodzenia (brutto-netto), składka zdrowotna i inne ważniejsze zmiany
Polski Ład 1.0 zakładał zmniejszenie nierówności społecznych, co miało zaowocować polepszeniem warunków życia obywateli. W rzeczywistości założenia Polskiego Ładu stały się nie do końca realne, wprowadziły spore zamieszanie oraz okazały się dla niektórych wręcz krzywdzące. Zgodnie z kampanią MF, KAS i PFR Polski Ład 2.0 i jego niskie podatki mają przynieść obywatelom korzyści na lata. Pytanie, jak wiele zmienia się w stosunku do obowiązujących zasad opodatkowania nim wprowadzono Polski Ład. Zatem co nas czeka od 1 lipca 2022?
rozwiń >

PIT 2022 - najważniejsze zmiany od 1 lipca

 1. Koniec ulgi dla klasy średniej
 2. Koniec mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
 3. Obniżenie stawki PIT z 17 % do 12 % w pierwszym progu podatkowym
 4. Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 5 100,00 zł na 3 600,00 zł
 5. Nowe zasady stosowanie kwoty wolnej od podatku
 6. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla kwoty 250,00 zł miesięcznie
 7. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków składanych przez podatników PIT
 8. Zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 9. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych w ramach PIT-0 o zasiłki macierzyńskie
 10. Składka zdrowotna w kosztach działalności gospodarczej
 11. Możliwość zmiany formy opodatkowania
 12. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków podatnika

Koniec ulgi dla klasy średniej i podwójnym obliczaniem zaliczki podatku

Ulga dla klasy średniej, której istotą było zrekompensowanie braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku przechodzi do historii. Ulga kończy swe zastosowanie i nie będzie dłużej obowiązku uwzględniania jej przy naliczeniach za okres od stycznia do czerwca 2022. Jeśli jednak dla podatnika uwzględnienie ulgi dla klasy średniej podczas rozliczenia roku 2022 okaże się być korzystniejsze niż nowe zasady, podatnik wyjątkowo będzie miał możliwość z niej skorzystać.
W rozliczeniu podatkowym za 2022 rok przewidziane zostało rozwiązanie polegające na obliczeniu zobowiązania podatkowego uwzględniające zmiany systemu w trakcie roku podatkowego. W sytuacji gdy zobowiązanie obliczone z zastosowaniem zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 roku będzie wyższe od zobowiązania obliczonego z zastosowaniem zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022 r.  (czyli z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i 17% PIT), naczelnik urzędu skarbowego zwróci powstałą różnicę podatnikowi. Zarówno obliczenie ewentualnej kwoty do zwrotu, jak i jej zwrot, nie wymagają od podatnika i płatnika żadnego działania, natomiast naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

Lipcowe zmiany obejmują również zniesienie mechanizmu obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z ideą przepisów Polskiego Ładu, jak i równocześnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku podatkowym 2021. Płatnik pozostanie przy obliczaniu zaliczek według nowych zasad, czyli
z uwzględnieniem niższej stawki podatku oraz niższej kwoty zmniejszającej podatek.

Zmiana stawki PIT i obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

Stawka PIT zostaje obniżona w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%. Zmiana dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Nowa stawka podatkowa będzie obowiązywać za cały rok podatkowy tj. od stycznia do grudnia 2022 r.

Progi podatkowe

Limit dochodów

Stawka podatku

I próg podatkowy

od 30 000 zł do 120 000 zł

12%

II próg podatkowy

od 120 000 zł do 1 mln zł

32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł w ciągu roku

Obniżenie stawki PIT do 12% ma swoje konsekwencje w równoczesnym obniżeniu miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. Z początkiem 2022 roku kwota ta wynosiła 5100 zł, od lipca 2022 r. zostaje obniżona do kwoty 3 600 zł ( tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Kwota zmniejszająca podatek niezmiennie stosowana będzie na podstawie oświadczenia PIT-2, jednak podatnik będzie miał możliwość korzystać z niej w sposób bardziej elastyczny. Mając więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie miał możliwość złożenia PIT-2 maksymalnie trzem z nich.
W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Na te zmiany należy jednak jeszcze poczekać, gdyż mają mieć zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2023. Oznacza to, że od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2 będzie u pracownika stosował kwotę zmniejszającą na dotychczasowych zasadach, ale
w wysokości 300 zł.

Wynagrodzenia brutto-netto od 1 lipca 2022 r. - przykłady

Poniżej przykładowe kwoty wynagrodzenia brutto i netto, naliczone zgodnie z Nowym Ładem 2.0

OD 1 LIPCA 2022

BRUTTO

NETTO

3 010,00 zł

2 363,56 zł

6 000,00 zł

4 419,43 zł

9 000,00 zł

6 465,15 zł

Zmiany w rozliczaniu PIT dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Pomimo wykluczenia osób samotnie wychowujących dzieci z grona osób, które miały możliwość wspólnego rozliczenia, zgodnie z nowymi przepisami będą mogli jednak się rozliczyć ze swoim dzieckiem za rok 2022. Od stycznia 2022 w miejsce preferencji podatkowej wstąpiła ulga dla samotnego rodzica stanowiąca odliczenie od podatku w stałej wysokości 1500 zł, która od lipca zostaje zlikwidowana. Wspólne rozliczenie z dzieckiem będzie znacznie korzystniejsze z uwagi na wyższą kwotę wolną od podatku, z której rodzice będą mogli skorzystać podwójnie. Kolejną, istotną zmianą we wspólnym rozliczeniu będzie zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Dotychczas przekroczenie progu 3089,00 zł wiązało się
z utratą możliwości wspólnego rozliczenia. Zapowiedziano jednak znaczne zwiększenie limitu zarobków dziecka - do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku. Kwota zarobków dziecka może zostać podwyższona
w latach kolejnych, gdyż będzie wynosiła równowartość dwunastokrotności renty socjalnej, a ponadto od rent rodzinnych dzieci do ukończenia 18 roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych w ramach PIT-0 o zasiłki macierzyńskie

Z dniem 1 lipca 2022 roku zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników, do których dziś adresowana jest ulga PIT-0, w tym ulga dla młodych czy ulga na powrót, nie będą rodziły obowiązku poboru podatku, jeżeli wraz z pozostałymi przychodami objętymi wskazanymi ulgami nie przekroczą
w skali roku kwoty 85 528 zł. Zwolnienie to przysługuje w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres:

- urlopu macierzyńskiego

- urlopu rodzicielskiego

- urlopu ojcowskiego

Pozostałe świadczenia, jak m.in.: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wypadkowy, których płatnikiem jest organ rentowy nie podlegają zwolnieniu.

Zatem od lipca 2022 roku zasiłki macierzyńskie wypłacone przez pracodawcę nie powinny być pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Łączna kwota przychodu dla wszystkich świadczeń objętych ulgą PIT-0 nie może przekroczyć 85 528,00 zł. Przychody wykraczające poza ten limit podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Tym samym jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, a pracownik pobiera wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, to każdy z tych podmiotów weryfikuje wysokość przychodów wyłączenie dla świadczeń przez niego wypłacanych. Co istotne, pracownik objęty ulgą dla młodych może złożyć do ZUS wniosek o niepobieranie zaliczki PIT ponieważ ZUS będzie stosował zwolnienie z podatku tylko na wniosek podatnika nie zaś z urzędu.

Polecamy: „Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia”

Polecamy: Komplet „PIT 2022. Komentarz + suplement z komentarzem do zmian od 1 lipca 2022 r.”

Składka zdrowotna w kosztach działalności gospodarczej i zmiana formy opodatkowania

Podatnicy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym dzięki lipcowym zmianom będą mogli zaliczyć wartość zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności, dzięki czemu obniży się wysokość podstawy opodatkowania. Ustawodawca wprowadza jednak limit obniżenia do kwoty 8700,00 zł rocznie. Płatnicy ryczałtu będą mieli możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o 50% kwoty opłaconych przez niego składek zdrowotnych, co daje maksymalne  503,91 zł obniżenia miesięcznie. Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej przewidziano możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Składka zdrowotna pozostaje bez odliczenia dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

Jeśli w przedsiębiorstwie została wybrana za rok 2022 forma opodatkowania taka jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź podatek liniowy, to pojawi się możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne do 30 kwietnia 2023. Zmiana w celu rozliczenia połowy roku na zasadach ogólnych w przypadku ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwa do
22 sierpnia 2022.

Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków podatnika

Z dniem 1 stycznia 2023 roku oświadczenia i wnioski podatnik będzie składał na piśmie lub w inny sposób przyjęty u płatnika. Oświadczenia mogą być składane według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej bądź wzoru sporządzonego przez pracodawcę. Co do zasady płatnik będzie uwzględniał wnioski najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym je otrzymał zaś w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- najpóźniej po drugim miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenia i wnioski, co do zasady będą obowiązywały również
w kolejnych latach podatkowych. Jednakże po ustaniu stosunku prawnego, oświadczenia i wnioski podatnika będą pomijane, z wyjątkiem wniosków o obliczenie zaliczek bez zastosowania zwolnienia od podatku (złożone przez osobę, która nie ukończyła 26 lat) bądź miesięcznych tj. podstawowych
i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak również wniosków o niestosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Wycofanie lub zmiana złożonych dokumentów następuje poprzez złożenie kolejnego oświadczenia lub wniosku na piśmie. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na obliczenie zaliczki podatkowej, podatnik powinien zmienić lub wycofać uprzednio złożony wniosek lub oświadczenie. Należy nadmienić, że oświadczenia i wnioski złożone przez podatnika przed 1 stycznia 2023 roku zachowują moc.

Uporządkowanie przepisów dotyczących składanych oświadczeń i wniosków podatnika obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku dotyczy:

- oświadczenia w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

- oświadczenia składanego pracodawcy w sprawie szczególnego sposobu obliczania zaliczki
w przypadku zamiaru opodatkowania dochodu na zasadach określonych dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci

- wniosku o obliczanie zaliczek bez stosowania tzw. ulgi dla młodych lub bez kwotowych miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (250,00 zł- od 1 stycznia 2022 r. albo 300,00 zł-
od 1 stycznia 2023 r.)

- oświadczenia o spełnieniu warunku dla zastosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości (300 zł)

- wniosku o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku dodano regulację określającą przypadki wyłączenia odpowiedzialności płatnika, który nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń, mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Ewa Mróz, Specjalista ds. kadr i płac
Alicja Koszela, Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot zaliczki zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej - jak dokonać korekty
  W jaki sposób dokonywać korekty w przypadku zwrotu zaliczki udokumentowanej paragonem? Czy konieczna jest korekta paragonu? Czy dla sposobu dokonywania korekty ma znaczenie to, czy otrzymanie zaliczki zostało również udokumentowane fakturą?
  Iloraz rodzinny w podatkach - proporcjonalna ulga podatkowa w zależności od liczby dzieci
  Zależy nam, aby przymierzyć się do wprowadzenia tzw. ilorazu rodzinnego, czyli proporcjonalnej ulgi podatkowej w zależności od liczby dzieci - zapowiedziała 2 lipca 2022 r. minister rodziny Marlena Maląg podczas panelu ekonomicznego na X Zjeździe Dużych Rodzin.
  Będzie podatek od nadmiarowych zysków banków?
  Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział 4 lipca 2022 r., że nie wyklucza wprowadzenia ewentualnego podatku od nadmiarowych zysków banków. Dodał, że to nie jest temat tabu. 2 lipca br. prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, to zostaną obłożone dodatkowym podatkiem od zysków.
  Przedsiębiorcy częściej wnioskują o uwolnienie pieniędzy z rachunków VAT. Nie chcą mrozić środków w czasie inflacji
  Według danych resortu finansów, w I kwartale 2022 r. wpłynęło o prawie 18% więcej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Wnioskowana kwota do uwolnienia wzrosła rdr. o przeszło 69%. Z kolei ogólnie uwolniona suma wyniosła ok. 7,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 96%. Liczba wydanych zgód podskoczyła o ok. 20%, a odmów – o ponad 9%. Najwięcej pozwoleń otrzymały podmioty, w przypadku których brakuje informacji o PKD. Natomiast z odpowiedziami odmownymi zetknęli się głównie wnioskodawcy zajmujący się sprzedażą herbaty, kawy, kakao i przypraw. Zarówno na początku 2022 roku, jak i rok wcześniej, średni czas procedowania w sprawie wyniósł 21 dni.
  Kalkulator wynagrodzeń (brutto-netto) Ministerstwa Finansów (umowa o pracę i zlecenie)
  W dniu 1 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki kalkulator wynagrodzeń. To pierwsza faza szerszego wdrożenia. Na początku kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie na rękę dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz umowach zlecenia w ujęciu miesięcznym oraz uwzględniając rozliczenie roczne. W kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian podatkowych przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników.
  PIT-DZ (informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+) - konsultacje podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje wzoru nowego formularza podatkowego - PIT-DZ, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+". Formularz ten będzie niezbędny dla rocznego rozliczenia tego zwolnienia.
  Dobrowolny CIT? Jaki CIT płacą w Polsce spółki z niemieckim kapitałem? Z reguły poniżej 1% przychodów
  W raporcie z 30 czerwca 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje, że podatek CIT staje się niemal dobrowolną daniną w Polsce dla dużych koncernów. Spośród badanych 18 niemieckich spółek jedynie 4 zapłaciły podatek CIT w badanym okresie większy niż 1% przychodów. Żadna z badanych firm motoryzacyjnych nie zapłaciła podatku wynoszącego choćby 1% przychodów. Przykładowo Volkswagen Motor Polska zapłacił w latach 2012-2022 podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w kwocie wynoszącej 0,003% przychodów tej spółki.
  Podatek u źródła 2022 - ułatwienia dla płatników technicznych od 1 lipca
  Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2022 r. weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Podatek od sprzedaży rzeczy używanych
  Wiele serwisów zachęca użytkowników do sprzedaży niepotrzebnych rzeczy przy użyciu internetowego ogłoszenia. Lepiej pozbyć się nieużywanych mebli za niewielką cenę niż przechowywać bez celu na balkonie. Pojawia się jednak pytanie – jak to wygląda od strony podatkowej? Czy urząd skarbowy może nas ścigać za niezgłoszoną sprzedaż na OLX?
  Ceny benzyny, diesla i LPG na stacjach benzynowych - początek lipca 2022 r.
  Promocja Orlenu stała się wyzwaniem dla innych sieci stacji paliw, które w ostatnim tygodniu czerwca obniżyły ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. W kolejnych dniach tendencja spadkowa dotycząca cen benzyn może się utrzymać - oceniają analitycy e-petrol.pl w analizie z 1 lipca 2022 r.
  PIT od lipca 2022 r. Kto zyska a kto straci? 4 grupy podatników
  Pracodawcy już wiedzą, że mimo propagandy medialnej o „obniżce podatków” większość pracowników otrzyma mniej do ręki w lipcu niż w czerwcu. Skorzystają tylko najwyżej zarabiający; oni zarobią w dwójnasób: będą płacić mniejszą zaliczkę o pięć punktów procentowych oraz otrzymają zwrot nadpłaty za pierwsze pół roku (stawkę 12% stosuje się od początku roku) - wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Prosta Spółka Akcyjna. Jak założyć?
  Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) obchodzi dzisiaj swoje pierwsze urodziny. P.S.A. jest nowoczesnym, prostym i zarazem tanim narzędziem dla polskich przedsiębiorców, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. P.S.A., łącząca cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, to odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki.
  Ceny gazu w 2022 roku - obniżka 15% dla biznesu od lipca
  PGNiG Obrót Detaliczny obniża w lipcu 2022 roku ceny gazu dla klientów biznesowych o 15 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - poinformowała spółka 1 lipca.
  Inflacja w czerwcu 2022 r. - 15,6 proc. (rdr), 1,5 proc. (mdm) - GUS [tabela]
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc. (rdr - czyli w porównaniu do cen w czerwcu 2021 roku), a w porównaniu z majem 2022 r. (mdm) ceny wzrosły o 1,5 proc. - podał 1 lipca Główny Urząd Statystyczny.
  Naczelnicy urzędów skarbowych z wglądem w rachunki bankowe podatników od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r., w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.