reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Wspólne rozliczenie z małżonkiem w 2016 roku

Wspólne rozliczenie z małżonkiem w 2016 roku

Wspólne rozliczenie małżonków to przykład często wykorzystywanej preferencji przy składaniu zeznań rocznych PIT. Decyzję, czy skorzystać z niej, podejmują indywidualnie podatnicy. Należy jednak spełnić przy tym pewne kryteria.

Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego mają małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska.

Możliwe jest także opodatkowanie wspólnie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy:    

a) podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub

b) współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego, o ile między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

„Mój mąż zmarł w zeszłym roku, prowadził działalność gospodarczą (zasady ogólne) i pobierał emeryturę. Wystąpiłam do KRUS o wydanie PIT-11A męża. Czy to mnie zobowiązuje do tego, abym rozliczyła się wspólnie z małżonkiem? Czy mogę rozliczyć się indywidualnie, a mąż pozostanie nierozliczony, mimo, że jestem w posiadaniu jego PIT-11A za 2015 r.?”

Odpowiedź ekspertów MF:

W przypadku śmierci podatnika nie ma obowiązku złożenia do urzędu skarbowego zeznania w imieniu osoby zmarłej. W związku z tym może Pani dokonać indywidualnego rozliczenia, ponieważ wspólne opodatkowanie z małżonkiem jest przywilejem, a nie obowiązkiem.

Jednak spełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków nie jest wystarczające, aby móc rozliczyć się razem ze współmałżonkiem. Może być ono złożone jeżeli:

1.  małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

a) podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub

b) mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej –jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

2.  żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

a) 19% podatkiem liniowym,

b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa),

c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,

d) podatkiem tonażowym;

3.  wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, wyrażony w zeznaniu podatkowym, zostanie złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku; jeżeli małżonkowie, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, nie złożą wspólnego zeznania podatkowego, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku o wspólne opodatkowania małżonków.

Druki PIT i broszury informacyjne MF

„Do tej pory rozliczałam się wspólnie z mężem na jednym PIT-cie, ponieważ obydwoje uzyskiwaliśmy dochody. W tym roku po raz pierwszy nie uzyskałam dochodu z żadnego źródła. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Wraz z dzieckiem jestem zgłoszona przez zakład pracy męża do ubezpieczenia zdrowotnego. W jaki sposób mam rozliczyć się w tym roku?”

Odpowiedź ekspertów MF:

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie:
- pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
- między którymi istniała, przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
- jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy PIT (podatek liniowy 19%), ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (warunek ten nie dotyczy osiągania przychodów z umów najmu prywatnego).

Jeżeli powyższe warunki są spełnione to możecie Państwo złożyć wspólne zeznanie podatkowe PIT-37 (nawet jeżeli nie uzyskała Pani żadnych dochodów w 2015). Należy pamiętać, że aby skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia zeznanie podatkowe za 2015 rok trzeba złożyć w terminie do 2 maja 2016 roku.

W jaki sposób dokonywać obliczeń we wspólnym rozliczeniu

W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym, małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich. W takim przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama