Kategorie

PIT przez Internet w systemie e-Deklaracje – pytania i odpowiedzi ekspertów MF

PIT przez Internet w systemie e-Deklaracje – pytania i odpowiedzi ekspertów MF
PIT przez Internet w systemie e-Deklaracje – pytania i odpowiedzi ekspertów MF
Aby wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe PIT nie trzeba odwiedzać Urzędu Skarbowego i stać w tamtejszych kolejkach. Wszystko można załatwić nie wychodząc z domu, przez Internet m.in. za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Jednak nawet ta wygodniejsza i szybsza forma czasem sprawia podatnikom kłopoty i budzi wątpliwości. Zostaną one omówione na podstawie pytań zadawanym ekspertom Ministerstwa Finansów na portalu szybkipit.pl.

Przychód za poprzedni rok

Podczas wypełnienia zeznania podatkowego przez podatnika, fiskus musi mieć możliwość  zweryfikowania tożsamości osoby, która je wysyła. Zatem niezbędne jest przygotowanie, oprócz podstawowych danych osobowych tj. imię, nazwisko, data urodzenia i numer PESEL, także kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Poniższe pytania zadano w wypadku utracenia dokumentów potwierdzających wcześniejszy przychód albo nieposiadania przychodu w latach ubiegłych:

 Witam, czy aby złożyć zeznanie przez Internet potrzebuję dochodu za rok 2014? Co jeśli rozliczałam się przez Internet i nie posiadam go, ponieważ zepsuł mi się komputer. Czy jej możliwość otrzymać jakieś potwierdzenie z US?

MF: Aby wysłać zeznanie podatkowe za rok 2015 poprzez system e-Deklaracje w danych autoryzujących należy podać m.in. kwotę przychodu za 2014 rok. Kwotę przychodu niezbędną do autoryzacji wysyłki elektronicznej można sprawdzić we właściwym urzędzie skarbowym, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe za rok 2014.

Czy pierwsze zeznanie podatkowe mogę złożyć online lub wysyłając pocztą czy muszę to zrobić osobiście?

MF: Istnieje możliwość złożenia zeznania przez Internet lub pocztą w przypadku rozliczania się po raz pierwszy. W przypadku, gdy za rok 2014 nie było składane żadne zeznanie/rozliczenie podatkowe, w celu autoryzacji wysyłki elektronicznej, w polu kwota przychodu za rok 2014 należy wpisać wartość „0” (zero).

Druki PIT i broszury informacyjne MF

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Reklama

O prawidłowym złożeniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną świadczy wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego lub złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba składająca zeznanie otrzyma status 200 i pobrała UPO to zeznanie zostało złożone prawidłowo.

Status dokumentu 411 - Weryfikacja negatywna oznacza, że w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym za dany okres (rok). Jeśli nie ma się dostępu do deklaracji wysłanej wcześniej, która została przetworzona prawidłowo (uzyskała status 200) można wystąpić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o wydanie kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zeznania przesłanego drogą elektroniczną.

W trakcie wysyłki zeznania do systemu  e-Deklaracje, deklaracji  nadawany jest numer referencyjny składający się z 32 znaków (cyfr i małych liter a-f). W celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu należy pobrać pusty formularz UPO ze strony Portalu Podatkowego, w formularzu wpisać numer referencyjny i sprawdzić status. Po uzyskaniu statusu „200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO" pojawia się możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru, będącego dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania.

Jeśli deklaracja złożona jako pierwsza wysłana była za pomocą usługi PFR to podczas wysyłki nadany był sześcioznakowy kod i wysyłany na podany w czasie wysyłki adres e-mail. Za pomocą adresu e-mail i kodu można wcześniej wysłaną deklarację wyszukać i pobrać UPO.

Jaki PIT można złożyć drogą elektroniczną

Przez Internet można złożyć formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki: PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, SSE-R.

Reklama

Witam, rozliczam po raz pierwszy małoletnie dziecko na pit37, wysyłając drogą elektroniczną w końcowym etapie jako podatnik będący ojcem dziecka mam wpisać w celu weryfikacji swój dochód z ubiegłego roku?? A pieniążki wpłyną na moje konto czy przyjdą przekazem pocztowym? Pozdrawiam i czekam na odp.

MF: Nie ma możliwości przesłania elektronicznie deklaracji PIT-37 przez małoletnie dziecko, gdyż wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego. W zakresie złożenia podpisu na zeznaniu składanym na imię i nazwisko dziecka małoletniego, podpis rodziców (bądź jednego z rodziców), jako przedstawicieli ustawowych, składany jest w części "Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika".

Jeżeli urząd skarbowy nie będzie posiadał informacji o rachunku bankowym zwrot nastąpi w gotówce przekazem pocztowym lub w kasie. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. Ponadto, jako przedstawiciel ustawowy, może Pan zażądać zwrotu nadpłaty na swój rachunek bankowy.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Przelew na konto właściwego US

Wykazana w zeznaniu podatkowym nadpłata może zostać przelana na konto bankowego Urzędu Skarbowego. Aktualne numery rachunków bankowych urzędów skarbowych zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07.12.2015r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MF z 2015 r. poz. 86). Numer ów można znaleźć także na stronie internetowej US bądź skorzystać z wyszukiwarki teleadresowej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Zwrot podatku na konto

Aby otrzymać zwrot na konto bankowe podatnicy są zobowiązani wypełnić odpowiedni druk: CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7, na którym należy wpisać numer konta, a także złożyć ten wniosek we właściwym US, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie poprzez system e-Deklaracje przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wysłałem już PIT-37 drogą elektroniczną. Nie wpisałem numeru konta, na który chce dostać zwrot nadpłaty. Czy mogę to jakoś uzupełnić tą samą drogą ?

MF: Jeżeli urząd skarbowy nie posiada informacji o Pana aktualnym numerze rachunku bankowego należy złożyć właściwe zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub poprzez system e-Deklaracje (autoryzując wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe.

Wypełnianie PIT/O – odliczenia

Nie mogę wpisać kwot odliczeń na formularzu PIT-0, podobnie nie mogę wpisać żadnych danych (KRS, kwoty itd) w celu przekazania 1% organizacjom pożytku publ. - dotyczy PIT 37.

MF: W przypadku korzystania z usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR), brak możliwości edycji zeznania i załącznika PIT/O oznaczać może, że:

- nie jest się w trybie edycji dokumentu. W celu powrotu do edycji, w przypadku wyszukania wcześniej wysłanej deklaracji, należy kliknąć przycisk „Edytuj/Koryguj/Wyślij”;

- lub w trybie edycji przeszło się do wysyłki, wówczas nad deklaracją znajduje się komunikat <Przed naciśnięciem przycisku "Dalej", sprawdź swoją deklarację. W celu zmiany danych wykazanych w deklaracji należy nacisnąć przycisk "Wróć". >.

Ulga na dziecko 2015 / 2016


Błąd podczas elektronicznej wysyłki formularza

Jak co roku skorzystałem z wtyczki do programu Acrobat Reader w celu złożenia PIT-37. W ostatnim kroku wysyłania otrzymałem błąd "Ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają dostęp do tej właściwości lub metody ..". Nie dostałem numeru referencyjnego ani UPO. Wyszukałem rozwiązanie i zmieniłem odpowiednio ustawienia programu, jednak przy ponownej próbie wysłania deklaracji dostałem kod błędu "411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym". Co mam zrobić w takiej sytuacji? Nie mam UPO, a numer referencyjny mam tylko z tej kolejnej, nieudanej próby, czyli jest bezużyteczny. Jak mam sprawdzić czy moje zeznanie w ogóle dotarło i czy poprawnie? Jak mogę teraz dostać UPO?

MF: W przypadku braku numeru referencyjnego (deklaracji która została przetworzona prawidłowo  ze statusem 200) należy skontaktować się z pomocą techniczną systemu e-Deklaracje e-mail info.e-deklaracje@mf.gov.pl, podając dane identyfikacyjne  PESEL/NIP, imię i nazwisko, rodzaj składanego formularza (np. PIT-37), datę złożenia deklaracji (może być orientacyjna).

Następnie w celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu należy pobrać pusty formularz UPO ze strony Portalu Podatkowego, w formularzu wpisać numer referencyjny i sprawdzić status. Po uzyskaniu statusu „200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO" pojawia się możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru, będącego dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania.

W przypadku występowania błędu 411 prosimy sprawdzić, czy omyłkowo nie została wysyłana deklaracja za 2014 r.

e-deklaracje - korekta zeznania

Witam, rozliczałam swój PIT przez internet. Po złożeniu dowiedziałam się o możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - mamy niepełnosprawnego synka. Czy korektę PIT mogę znowu złożyć przez internet czy konieczne będzie przedstawienie np. orzeczenia i lepiej zrobić to osobiście?

MF: Korektę zeznania może Pani również przesłać drogą elektroniczną. W tym celu należy w pozycji „Cel złożenia formularza” zaznaczyć „Korekta zeznania”. Do zeznania nie dołącza się orzeczenia o niepełnosprawności.

Źródło: Pytania podatników i odpowiedzi ekspertów Ministerstwa Finansów na portalu szybkipit.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?