| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Zwolnienia > Dopłaty do zimowisk, ferii – zwolnienie z PIT

Dopłaty do zimowisk, ferii – zwolnienie z PIT

W przypadku gdy dopłata do zimowisk, ferii dla dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas w całości korzysta ze zwolnienia z PIT, natomiast gdy dopłata pochodzi z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł. A co z dopłatami do półkolonii, półzimowisk?

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym zimowisk, ferii

Jak wynika z  art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

- z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

- z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Ponadto, jak zastrzegł ustawodawca, dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- wypoczynek jest zorganizowany,

- organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

- forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

- dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Wskazanie w przepisach form wypoczynku, oznacza zatem, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana jest z wypoczynkiem zorganizowanym.

Organy podatkowe definiując powyższe formy wypoczynku, powołując się na Uniwersalny Słownik Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., wskazują, że pod ich pojęciem należy rozumieć:

- wczasy, czyli wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki,

- kolonie, czyli zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania,

- obóz, czyli forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu, nauką czegoś,

- zimowisko, czyli zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych,

- wycieczka, czyli wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych.

Aby zwolnienie z PIT miało zastosowanie - wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania. Istotne jest zatem, aby podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci statutowo zajmował się tego typu działalnością, lub też w ramach działalności gospodarczej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne czy inne podmioty prowadzące działalność w formie domów wczasowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. oraz podmioty, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, tj.:

- kościoły, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego,

- stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje - które również zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością,

- szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej - o których mowa w art. 92c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).

Dopłaty do półkolonii, półzimowisk

Półkolonie i półzimowisko to forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana najczęściej przez szkoły, domy kultury lub prywatne placówki w czasie wakacji lub ferii zimowych. W ciągu dnia dzieci mają zorganizowane przeróżne zajęcia edukacyjne, aktywnie spędzają czas, są pod stałą opieką, mają zapewnione wyżywienie – tak jak na zimowisku czy kolonii – jednak po południu są odbierane przez rodziców i wracają do domu.

Powstaje pytanie czy do form wypoczynku dziecka, których dofinansowanie może zostać zwolnione z podatku PIT można zaliczyć również półkolonie i półzimowiska?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że tak, wskazując, że dla zwolnienia podatkowego nie ma znaczenia, że półkolonie, czy też półzimowiska nie zostały wprost wymienione wśród form wypoczynku wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znajduje to potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (0115-KDIT2-2.4011.338.2017.1.BK), w której czytamy: „Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca dopłaca ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie półkolonii lub półzimowiska przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności w tym zakresie, dopłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

A zatem dopłaty do półkolonii, półzimowiska jako jednej z form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 – pomimo, że nie jest enumeratywnie wymieniona przez ustawodawcę w ustawie o PIT można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »