| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

Zmianie ulegnie definicja produktów rolnych, obejmując wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy. W efekcie poszerzony zostanie katalog produktów rolnych, przykładowo, o orzeszki ziemne, kiwi, owoce tropikalne i podzwrotnikowe czy rośliny wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym lub farmacji.

W dniu 14 marca 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Zmiany mają wejście w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., z wyjątkiem części przepisów, które planowane są na 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS), zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności oraz przepisy o charakterze technicznym, polegające na „przełożeniu” obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN (kody, podpozycje, pozycje lub działy) lub symbole PKWiU 2015 bez zmiany zakresu odpowiednich regulacji.

Jednym z elementów nowelizacji jest zatem modyfikacja systemu ryczałtowego dla rolników. Przyjrzyjmy się, co zaproponował ustawodawca w tym zakresie.

System ryczałtowy dla rolników

Zanim przejdziemy do zapisów projektu, wyjaśnijmy, że elementem polskiego systemu VAT jest (wprowadzony w zgodzie z regulacjami unijnymi) system ryczałtowy dla rolników, szczegółowo uregulowany w art. 115–118 ustawy o VAT.

System ten ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności rolniczej poprzez odciążenie od obowiązków spoczywających na podatnikach (obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze), jednocześnie jego celem jest zrekompensowanie podatku uiszczonego przy zakupie środków do produkcji rolnej (którego – korzystając ze zwolnienia od podatku – rolnicy nie mogą odliczyć). Istotą zatem tego systemu jest wsparcie rolnictwa poprzez rekompensatę przynajmniej części poniesionych wydatków związanych z zakupem środków produkcji i inwestycjami. Ponadto istniejący kształt przepisów w tym zakresie miał wprowadzić jasne i przejrzyste zasady rozliczania podatku VAT i w efekcie – ochronę interesów rolników.

Koszt tego wsparcia finalnie jest ponoszony przez budżet państwa, nabywca bowiem produktów rolnych, który wypłaci rolnikowi ryczałtowemu kwotę zryczałtowanego zwrotu, ma prawo – przy spełnieniu określonych warunków – do obniżenia swojego podatku należnego o kwotę tego zwrotu.

Jak jest obecnie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywana przez rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej oraz świadczenie przez niego usług rolniczych są zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Jednocześnie rolnikowi ryczałtowemu przysługuje od nabywcy produktów rolnych (podatnika VAT czynnego) zryczałtowany zwrot podatku (art. 115 ust. 1 ustawy o VAT).

Obecnie produkty rolne obejmują wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 ustawy o VAT).

Co się zmieni?

Mając na względzie potrzebę ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego (poprzez odniesienie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu, zaproponowano objęcie definicją produktów rolnych:

- wszystkich towarów pochodzących z (będących efektem) działalności rolniczej rolnika ryczałtowego (gdzie wraz z rozwojem techniki i technologii istnieje możliwość produkowania w Polsce coraz szerszej gamy tego rodzaju towarów) oraz

- produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (spełniających warunki określone w art. 20 ust. 1c–1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nowe definicje zaproponowane w nowelizacji:

Produkty rolne - rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c–1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);

Usługi rolnicze – rozumie się przez to:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Rozszerzono w związku z tym katalog produktów rolnych przykładowo o następujące towary: orzeszki ziemne, kiwi, owoce tropikalne i podzwrotnikowe, rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych (m.in. bazylia pospolita, lipa, oregano Origanum vulgare (Lebiodka pospolita), mięta), ryby morskie, materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu (przy założeniu, że pochodzą z własnej działalności rolnika ryczałtowego – dotychczasowy warunek).

W konsekwencji powyższej zmiany proponuje się uchylenie załącznika nr 2 (a także odniesienie do niego w definicji produktów rolnych zawartej w art. 2 pkt 20 ustawy o VAT).

Ponadto z uwagi na uchylenie załącznika nr 2 do ustawy o VAT usługi w nim wymienione zostaną przeniesione (wraz z aktualnymi grupowaniami PKWiU 2015) do definicji usług rolniczych. Tym samym odpowiednio zmianie uległo brzmienie tej definicji (art. 2 pkt 21 ustawy o VAT).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »