Kategorie

Nowa matryca VAT – czy firma jest przygotowana na zmiany?

Kancelaria LTCA
Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.
Kajetan Kubicz
Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA
Nowa matryca VAT – czy firma jest przygotowana na zmiany? /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oraz instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS). W dniu 13 marca 2019 roku, na 78 posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Założenia nowelizacji

Reklama

Z założenia nowelizacja ma na celu uproszczenie rozbudowanego i skomplikowanego dla przedsiębiorców systemu stosowania różnych stawek VAT w oparciu o klasyfikację statystyczną PKWiU. Obowiązująca ustawa zakłada stosowanie trzech stawek podatku VAT, tj. stawki podstawowej – 23% VAT oraz dwóch stawek preferencyjnych w wysokości 5% VAT oraz 8% VAT. Zaznaczenia jednak wymaga, że zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania zależne jest od rodzajów dokonywanych transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług i identyfikacji określonych towarów lub usług w odpowiednim załączniku do ustawy o VAT (np. załączniku nr 3 stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% VAT, czy załączniku nr 10 stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% VAT).

Każdorazowo jednak załączniki te odnoszą się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co z kolei rodzi liczne problemy z prawidłowym przyporządkowaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU i tym samym budzi wątpliwości w zakresie wyboru właściwej stawki opodatkowania, w szczególności dla wyrobów podobnych (przykładowo: woda mineralna opodatkowana jest stawką preferencyjną 8% VAT, natomiast woda źródlana stawką podstawową 23% VAT).

Nowa matryca stawek VAT – plusy i minusy

Reklama

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów uznało za konieczne dokonanie zmian sposobu identyfikowania towarów na potrzeby podatku VAT, poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) i tym samym ujednolicenia klasyfikacji towarów w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie, względem usług zaproponowano stosowanie aktualnej klasyfikacji – PKWiU 2015, która jednak nie skutkuje zmianą zakresu stosowania stawek podatku VAT.

Największe zmiany obejmują więc towary, które (w miarę możliwości) objęte zostały jednolitą stawką opodatkowania dla całych działów Nomenklatury scalonej (CN). Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji, nowa matryca VAT oparta została na prostocie i przejrzystości, co w konsekwencji ma prowadzić do wykluczenia pewnych niekonsekwencji w dotychczasowym stosowaniu stawek, gdzie podobne towary (towary takiej samej kategorii) są opodatkowane według różnych stawek (przykładowo: pieczywo i produkty ciastkarskie, które obecnie objęte są trzema stawkami: pieczywo świeże w zależności od daty przydatności do spożycia do 14 dni –  5% lub powyżej 14 dni – 8%, a wyroby ciastkarskie w zależności od daty przydatności do spożycia do 45 dni – 8% lub powyżej 45 dni – 23%).

Zmiany te, nie w każdym przypadku są jednak korzystne. Względem niektórych rodzajów towarów dokonano podwyższenia stawek opodatkowania nawet z 5% VAT na 23% VAT (dotyczy to m.in. napojów z owoców i warzyw zawierających mniej niż 50% wsadu warzywnego w składzie surowcowym, czy owoców morza).

O pewnego rodzaju niekorzystnej zmianie możemy również mówić względem towarów objętych tzw. mechanizmem odwrotnego obciążenia (reverse chargé). Jak już wspomniano, ustawodawca starał się aby danym rodzajem opodatkowania objęte zostały całe działy CN. Skutkiem tego, nowelizacja zakłada rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, z którym w przyszłości może się wiązać obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności, tzw. split payment (dotyczy to m.in. takich wyrobów stalowych jak: sztaby, pręty, kształtowniki, blachy, czy też folii z takich metali jak: nikiel, aluminium, ołów, cynk, cyna, a nawet blach i folii z miedzi).

Konsekwencją są także pewne zmiany w instytucji solidarnej odpowiedzialności, którą objęto dodatkowo wyroby gotowe z żeliwa i stali, miedzi, niklu, aluminium, ołowiu, cynku i cyny (np. różnego typu konstrukcje i odlewy, rynny, ramy okien i drzwi, drabiny, wyroby sanitarne i ich części, pojemniki, zbiorniki, cysterny, łańcuchy, kraty, siatki, gwoździe, igły, sprężyny, śruby).

W związku z powyższym, każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na oczekujące go zmiany w zakresie opodatkowania VAT oferowanych produktów (towarów) oraz dokładnie zweryfikować, czy wciąż może on stosować stawkę preferencyjną, czy nie zmieniła się jej wysokość. W przedmiotowym zakresie pomocnym może się okazać instytucja wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Wiążąca informacja Stawkowa (WIS)

WIS jest jednym z podstawowych założeń wypracowanej koncepcji identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i ma stanowić instrument zapewniający podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT.

Zgodnie z nowelizacją, WIS będzie decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej KIS (podobnie jak decyzje o zmianie lub uchyleniu WIS). Decyzja ta, będzie wydawana na wniosek podatnika i będzie zawierać opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem oraz klasyfikację, aby mogła być wykorzystana na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Podatnik wnioskujący o wydanie WIS zostanie objęty analogiczną ochroną co w przypadku wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a zatem fiskus nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS. Co jednak istotne i odróżniające WIS od obecnie stosowanych interpretacji podatkowych to okoliczność, iż WIS będzie wiążąca także w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy. Oznacza to, że WIS będą mogli stosować (i korzystać z ochrony) pozostali podatnicy, o ile że przedmiotem dokonywanych przez nich transakcji będą towary lub usługi będące przedmiotem zastosowanej WIS.

Jest to niezwykle istotna zmiana, z całą pewnością korzystna dla podatników. W tym wypadku, zalecanym jest jednak, aby przedsiębiorca stosujący WIS, wydaną dla innego podmiotu, był pewien tożsamości towarów lub usług stosowanych przez niego i tych, będących przedmiotem WIS. Pamiętać należy o konsekwencjach związanych np. z odmienną strukturą (składem) danego towaru lub charakterem danego świadczenia, co może wpływać na ocenę klasyfikacji CN danego towaru lub PKWiU danej usługi, a w konsekwencji będzie wpływać na zastosowanie właściwej stawki. 

Co z interpretacjami?

W związku z powyższym, w zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne. Jeżeli więc przedsiębiorca  będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki opodatkowania dla sprzedawanego towaru albo świadczonej usługi, będzie to możliwe jedynie w drodze złożenia wniosku o wydanie WIS. W tym zakresie, wniosek o WIS nie będzie się znacząco różnił od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, co do zasady w obu przypadkach opłata wyniesie 40,00 zł (lub jej wielokrotność), a termin wydania WIS przez organ nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz możliwe będzie poniesienie wyższych opłat lub dłuższy czas oczekiwania na zakończenie postępowania).

Interpretacje indywidualne dotyczące stawki VAT będą wydawane jedynie w zakresie obecnie obowiązujących stawek i czynności podlegających opodatkowaniu przed dniem 1 stycznia 2020 roku, tj. przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji.

Jednocześnie, mimo że przepisy nowelizacji będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2020 r., wniosek o WIS będzie można składać już od 1 czerwca 2019 roku i od tego czasu możliwe będzie uzyskanie przez podatników pewności co do zastosowania określonej stawki VAT w przyszłości. WIS wydane w roku 2019  będą bowiem chronić podatników zasadniczo dopiero w odniesieniu do transakcji, których będą oni dokonywać po dniu 1 stycznia 2020 r., wcześniejsze umożliwienie wystąpienia o WIS ma na celu przygotowanie podatników do nowych realiów.

W odniesieniu do powyższego należy ocenić, że WIS będzie instytucją korzystną z punktu widzenia wszystkich podatników, przede wszystkim z uwagi na możliwość uniknięcia błędów klasyfikacyjnych i  licznych nieprawidłowości w stosowaniu preferencyjnych stawek opodatkowania.

Nowa matryca VAT, od czasu zakończenia konsultacji społecznych w dniu 15 lutego 2019 roku przeszła niezwykle szybką ścieżkę legislacyjną i wszystko wskazuje na to, że nowelizacja zostanie przyjęta bez większych poprawek. Przedsiębiorcy powinni więc rzetelnie przygotować się do planowanych zmian i ocenić zasadność wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS już od czerwca bieżącego roku.

Adwokat Kajetan Kubicz
Senior Associate w dziale podatkowym LTCA

Podstawa:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa  z dnia 08.11.2018 r. (druk 3255).

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.