REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Stawka VAT na leki weterynaryjne
Stawka VAT na leki weterynaryjne
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przychyliło się do argumentów wysuwanych przez producentów leków, weterynarzy, rolników i wycofało się z pomysłu podwyższenia stawki VAT na leki weterynaryjne. W efekcie stawka VAT na te produkty lecznicze pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 8%.

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport z konsultacji publicznych projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

REKLAMA

Autopromocja

Podstawowym elementem nowelizacji jest propozycja wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Proponowane rozwiązanie pociągnęło za sobą istotne zmiany w zakresie stawek VAT, tj. wprowadzona zostanie nowa matryca stawek VAT. W efekcie część stawek zostanie obniżona, ale znajdą się również przypadki podwyższenia VAT na niektóre towary. Ta druga sytuacja wystąpiła w przypadku leków weterynaryjnych.

VAT na leki weterynaryjne

Pierwotny projekt noweli przewidywał podwyższenie stawki VAT na leki weterynaryjne z 8% do poziomu 23%. W ramach konsultacji publicznych okazało się jednak, że projektowana regulacja spotkała się z szerokim sprzeciwem wielu środowisk przedsiębiorców, producentów leków, importerów, weterynarzy czy producentów rolnych.

REKLAMA

Postulat utrzymanie obniżonej stawki został wysunięty m.in. przez Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych czy Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo Finansów ostatecznie przychyliło się do argumentów, które pojawiły się w toku konsultacji. W związku z powyższym produkty lecznicze weterynaryjne pozostaną objęte preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Przyjrzymy się argumentom wysuwanym podczas konsultacji.

Konfederacja Lewiatan zgłosiła postulat usunięcia z poz. 15 załącznika nr 1 do Projektu sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” wskazując, co następuje:

„Poz. 15 bez względu na CN - Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Należy pozytywnie ocenić połączenie w jednej pozycji załącznika dotychczasowej treści dwóch pozycji obecnie obowiązującego załącznika nr 3 do ustawy o VAT (poz. 88 i 89) - w zakresie obu sposobów uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Sprzyja to przejrzystości stosowania regulacji.

Natomiast wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe.

Przede wszystkim nie jest znana przyczyna takiego wyłączenia – brak jest odniesienia się w uzasadnieniu do tej zmiany, trudno zatem ocenić czy przesłanki do podwyższenia stawki na produkty lecznicze weterynaryjne znajduje racjonalne uzasadnienie.

Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych ma wymiar fiskalny.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, których dopuszczenie do obrotu następuje co do zasady w sposób tożsamy jak produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, objęta jest obniżoną stawką VAT.

Dyrektywa VAT (załącznik III) zezwala na stosowanie stawki obniżonej do dostawy produktów leczniczych weterynaryjnych, z czego korzysta szereg państw członkowskich. Ma to duże znaczenie dla nabywców produktów leczniczych weterynaryjnych (hodowcy, rolnicy ryczałtowi, osoby fizyczne - posiadacze zwierząt domowych).”

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET:

„Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe, nie znajduje wytłumaczenia ani w uzasadnieniu do ustawy ani w dokumencie Ocena Skutków Regulacji. Skutek tej zmiany odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich czy domowych ale również konsumenci. Może również dojść do zagrożenia zdrowia publicznego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, objęta jest obniżoną stawką VAT, niezależnie czy dostarczane są jako element usługi weterynaryjnej czy też osobno. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wskazuje produkty lecznicze przeznaczone dla zwierząt jako jedną z kategorii towarów, które państwa członkowskie mogą objąć obniżoną stawką VAT.

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. A zatem dotyczyć będzie właścicieli zwierząt domowych, ale także tych hodowców zwierząt, którzy nie zawsze są podatnikami VAT. Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej – obrotu substancjami aktywnymi, ale także - co bardzo niebezpieczne – skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

Podwyższenie stawki VAT na dostawę leków weterynaryjnych zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne – koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność. Nie powinny być używane u zwierząt towarzyszących, o ile mają swoje odpowiedniki w palecie oferowanych na rynku lokalnym leków weterynaryjnych.”


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna:

„Zastrzeżenia co do planowanego podniesienia stawki VAT przewidzianej dla produktów leczniczych weterynaryjnych z 8 % do 23 %.

Zmiana ta wynika z zaproponowanego nowego brzmienia obecnego załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%".

Takie rozwiązanie, to jest jednolite traktowanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i produktów leczniczych weterynaryjnych, ma swoje głębokie uzasadnienie, które wynika z faktu, iż zarówno jedne jak i drugie służą w ogólnym rozrachunku ochronie zdrowia publicznego i ochronie zdrowia ludzi. Należy bowiem pamiętać, iż działalność lekarzy weterynarii w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt świadczących usługi weterynaryjne polega również na ochronie zdrowia ludzi poprzez ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie odzwierzęcych” chorób zakaźnych, nadzór nad żywnością zwierzęcego pochodzenia, a więc weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego.

Wprowadzenie wyższej stawki na produkty lecznicze weterynaryjne najprawdopodobniej spowodowałoby podwyższenie cen usług weterynaryjnych, w szczególności tych w zakładach leczniczych weterynaryjnych działających na terenach wiejskich, co miałoby bezpośredni wpływ na podwyższenie kosztów chowu i hodowli zwierząt gospodarskich dla rolników i niewątpliwie negatywnie odbiłoby się na całej branży rolniczej. Wyższe koszty poniosą także właściciele małych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów choćby z powodu droższych szczepionek. Należy również pamiętać o wzroście kosztów wykonywania ustawowych zadań przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w szczególności w zakresie szczepień na wściekliznę oraz zwalczania chorób zakaźnych. Oprócz powyższego proponowana zmiana bardzo negatywnie wpłynie na działalność schronisk, stowarzyszeń i organizacji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, dla których koszty produktów leczniczych weterynaryjnych kupowanych dla zwierząt, którymi się opiekują stanowią bardzo dużą część ich wydatków i ich zwiększeniu organizacje te, zwłaszcza mniejsze, mogą po prostu nie podołać.”

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych:

„Sprzeciw wobec podniesienia stawki VAT na produkty lecznicze weterynaryjne.

Skutek zmiany stawki VAT odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich, ale także konsumenci.

Może się to przyczynić również do zagrożenia zdrowia publicznego - zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Wzrost cen leków weterynaryjnych może doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnego obrotu substancjami aktywnymi, ale także co bardzo niebezpieczne skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. Projektowany przepis może więc zaszkodzić producentom mięsa, mleka, jaj, miodu, ryb.

Wzrost stawki VAT może doprowadzi również do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność.”

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz:

„Postulat usunięcia z poz. 15 załącznika nr 2 do projektu ustawy sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych".

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. Będzie zatem dotyczyć także tych hodowców zwierząt, którzy nie są podatnikami VAT. Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej — obrotu substancjami aktywnymi, ale także - co bardzo niebezpieczne — skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

Działanie takie może zwiększyć ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne — koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.”

Zobacz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA