reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej w zakresie VAT przewiduje opublikowany 9 listopada 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. WIS-y podatnicy będą mogli uzyskać już od 1 kwietnia 2019 r. ale WIS-y otrzymane przed 1 stycznia 2020 r. będą chronić podatników dopiero w odniesieniu do transakcji, realizowanych w 2020 roku.

Ostatecznie, zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,  przepisy określające zasady dot. wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.
Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT.

Co to jest wiążąca informacja stawkowa

WIS to nowa instytucja w podatku VAT łącząca funkcjonalności i zalety opinii klasyfikacyjnych ZUS i indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie stawek VAT dla poszczególnych towarów i usług.

Wiążące informacje stawkowe (w formie decyzji administracyjnych) będzie wydawał dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczony (rozporządzeniem wykonawczym) przez Ministra Finansów.

W wiążącej informacji stawkowej znajdą się następujące informacje:

  • opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji,
  • klasyfikacja danego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii
  • lub pozycji PKWiU,
  • wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi.

Wiążące informacje stawkowe będą wydawane na odnośnie opodatkowania VAT (ustalenia stawki podatku) dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Podatnicy będą też mogli wykorzystać WIS przy stosowaniu przepisów dot. VAT, które nie określają stawki VAT a przywołują klasyfikację statystyczną, np. na potrzeby:
- opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o VAT),

- stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej (załącznik nr 13 do ustawy o VAT),

- zwolnienia podmiotowego (zał. nr 12 do ustawy o VAT określa towary, którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego),

- zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W przypadku tych regulacji o ich stosowaniu przesądza odpowiednie klasyfikowanie towarów według CN albo usług według PKWiU. 

Kto będzie mógł uzyskać WIS

Wiążąca informacja stawkowa będzie wydawana na wniosek (wzór wniosku określi w rozporządzeniu minister finansów):

1) Podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT –  gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.

2) Zamawiającego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Polecamy: Akademia VAT

Wniosek o WIS

Jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi.

Wzór wniosku zostanie ustalony przez ministra finansów w rozporządzeniu. W uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji ustawy o VAT wskazano następujące elementy (dane), które będzie zawierał wniosek:

- dane wnioskodawcy  a także dane pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli został ustanowiony),

- szczegółowy opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS, który pozwoli na zidentyfikowanie go zgodnie z CN albo PKWiU

Do wniosku będą mogły być również dołączone wszelkiego rodzaju dokumenty, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (np. fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta)

Za każdy wniosek trzeba będzie zapłacić urzędową opłatę w wysokości 40 zł.

Wniosek będzie składany do dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego do wydawania WIS przez ministra finansów. Wyznaczonych do spraw WIS może być jeden lub więcej dyrektorów izb administracji skarbowej.

Termin wydania WIS

Organ podatkowy (dyrektor izby administracji skarbowej) powinien wydać WIS bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (zgodnie ze wskazanym w art. 41g ustawy o VAT przepisem art. 139 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Czasem do rozpatrzenia wniosku o WIS będzie konieczne przeprowadzenie badań lub analiz przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria (badania te lub analizy są wykonywane na koszt wnioskodawcy). W takim przypadku termin 3-miesięczny na wydanie WIS zaczyna biec od dnia otrzymania wyników tych badań lub analiz.

Ochrona prawna jaką daje WIS

  Podobnie jak indywidualna interpretacja podatkowa także WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.

Zatem żaden organ podatkowy nie będzie mógł skutecznie zakwestionować np. wysokości stawki podatkowej na sprzedawany towar stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS i wniosku o jej wydanie.

WIS będą mogli posługiwać się również inne podmioty niż wnioskodawca, który uzyskał WIS jeżeli przedmiotem ich transakcji będą towar lub usługa objęte daną WIS.

Zastosowanie się do WIS wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej tego samego towaru  lub usługi nie może szkodzić podatnikowi, także w razie zakwestionowania np. stawki VAT stosowanej w oparciu o WIS przez organ podatkowy. W takiej sytuacji wobec podatników nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

WIS wydawane będą przez wyznaczonego przez Ministra Finansów dyrektora izby administracji skarbowej, który będzie występował w tym przypadku w roli organu pierwszej instancji. Organem odwoławczym od WIS (organem drugiej instancji) będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama