REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020
Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej w zakresie VAT przewiduje opublikowany 9 listopada 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. WIS-y podatnicy będą mogli uzyskać już od 1 kwietnia 2019 r. ale WIS-y otrzymane przed 1 stycznia 2020 r. będą chronić podatników dopiero w odniesieniu do transakcji, realizowanych w 2020 roku.

Ostatecznie, zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawprzepisy określające zasady dot. wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.
Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT.

REKLAMA

Autopromocja

Co to jest wiążąca informacja stawkowa

WIS to nowa instytucja w podatku VAT łącząca funkcjonalności i zalety opinii klasyfikacyjnych ZUS i indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie stawek VAT dla poszczególnych towarów i usług.

Wiążące informacje stawkowe (w formie decyzji administracyjnych) będzie wydawał dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczony (rozporządzeniem wykonawczym) przez Ministra Finansów.

W wiążącej informacji stawkowej znajdą się następujące informacje:

  • opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji,
  • klasyfikacja danego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii
  • lub pozycji PKWiU,
  • wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi.

Wiążące informacje stawkowe będą wydawane na odnośnie opodatkowania VAT (ustalenia stawki podatku) dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnicy będą też mogli wykorzystać WIS przy stosowaniu przepisów dot. VAT, które nie określają stawki VAT a przywołują klasyfikację statystyczną, np. na potrzeby:
- opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o VAT),

- stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej (załącznik nr 13 do ustawy o VAT),

- zwolnienia podmiotowego (zał. nr 12 do ustawy o VAT określa towary, którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego),

- zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W przypadku tych regulacji o ich stosowaniu przesądza odpowiednie klasyfikowanie towarów według CN albo usług według PKWiU. 

Kto będzie mógł uzyskać WIS

Wiążąca informacja stawkowa będzie wydawana na wniosek (wzór wniosku określi w rozporządzeniu minister finansów):

1) Podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT –  gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.

2) Zamawiającego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Polecamy: Akademia VAT

Wniosek o WIS

Jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi.

Wzór wniosku zostanie ustalony przez ministra finansów w rozporządzeniu. W uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji ustawy o VAT wskazano następujące elementy (dane), które będzie zawierał wniosek:

- dane wnioskodawcy  a także dane pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli został ustanowiony),

- szczegółowy opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS, który pozwoli na zidentyfikowanie go zgodnie z CN albo PKWiU

Do wniosku będą mogły być również dołączone wszelkiego rodzaju dokumenty, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (np. fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta)

Za każdy wniosek trzeba będzie zapłacić urzędową opłatę w wysokości 40 zł.

Wniosek będzie składany do dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego do wydawania WIS przez ministra finansów. Wyznaczonych do spraw WIS może być jeden lub więcej dyrektorów izb administracji skarbowej.

Termin wydania WIS

Organ podatkowy (dyrektor izby administracji skarbowej) powinien wydać WIS bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

REKLAMA

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (zgodnie ze wskazanym w art. 41g ustawy o VAT przepisem art. 139 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Czasem do rozpatrzenia wniosku o WIS będzie konieczne przeprowadzenie badań lub analiz przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria (badania te lub analizy są wykonywane na koszt wnioskodawcy). W takim przypadku termin 3-miesięczny na wydanie WIS zaczyna biec od dnia otrzymania wyników tych badań lub analiz.

Ochrona prawna jaką daje WIS

  Podobnie jak indywidualna interpretacja podatkowa także WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.

Zatem żaden organ podatkowy nie będzie mógł skutecznie zakwestionować np. wysokości stawki podatkowej na sprzedawany towar stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS i wniosku o jej wydanie.

WIS będą mogli posługiwać się również inne podmioty niż wnioskodawca, który uzyskał WIS jeżeli przedmiotem ich transakcji będą towar lub usługa objęte daną WIS.

Zastosowanie się do WIS wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej tego samego towaru  lub usługi nie może szkodzić podatnikowi, także w razie zakwestionowania np. stawki VAT stosowanej w oparciu o WIS przez organ podatkowy. W takiej sytuacji wobec podatników nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

WIS wydawane będą przez wyznaczonego przez Ministra Finansów dyrektora izby administracji skarbowej, który będzie występował w tym przypadku w roli organu pierwszej instancji. Organem odwoławczym od WIS (organem drugiej instancji) będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.


Wygaśnięcie lub zmiana WIS

W omawianym projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano, że WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT, które odnoszą się bezpośrednio do towaru  albo usługi będących przedmiotem WIS, o ile WIS stanie się niezgodna z nowymi przepisami (np. zmiana stawki VAT na dany towar). Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

WIS może też być zmieniona lub uchylona przez organ podatkowy (w każdym czasie) – z urzędu lub na wniosek adresata WIS, gdy decyzja WIS jest nieprawidłowa lub gdy staje się niezgodna z prawem w wyniku:

1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej,

2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów,

3) gdy przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z:

a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,

b) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

4) pomyłki organu podatkowego lub z innych powodów (w tym przypadków, o których mowa w art. 240 i 247 Ordynacji podatkowej).

WIS zamiast indywidualnej interpretacji podatkowej

W zakresie objętym WIS nie będą wydawane indywidualne interpretacje podatkowe. Dlatego też  jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację wyłącznie na temat właściwej stawki  dla sprzedawanego przez niego towaru albo usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS.

W okresie przejściowym (tj. od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.) podatnicy będą mogli uzyskać indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące określenia właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu przed dniem 1 stycznia 2020 r. Interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał od tej daty.

Uzyskanie przez podatników WIS będzie możliwe już od 1 kwietnia 2019 r. ale tylko w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2020 r.

Zatem odnośnie transakcji realizowanych do końca 2019 roku ochronę prawną będą jak dotąd dawały jedynie interpretacje podatkowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA