| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Zasady przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r.

Zasady przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r.

Użytki rolne dla potrzeb podatku rolnego w przypadku, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI, należy przeliczać stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W kontekście powyższego, należy domniemywać, że wskazywane we wniosku oznaczenia gruntów, jakie znalazły się w zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Lzr-RVI, odnoszą się, w tych konkretnych przypadkach, do klasoużytku występującego na danym obszarze, gdzie oznaczeniem rodzaju użytku gruntowego (OFU) jest jedynie pierwszy z członów (odpowiednio Wsr, Br, W i Lzr).

W konsekwencji, stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381,  z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.r. - grunty pod stawami (Wsr), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr), grunty pod rowami (W) oraz grunty rolne zabudowane (Br) należy przeliczać na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w art. 4 ust. 7 u.p.r., bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego.

Zmiany w podatku rolnym od 2016 roku

Przeliczniki powierzchni, zawarte w art. 4 ust. 5 u.p.r. odnoszą się do użytków rolnych obejmujących wyłącznie grunty orne (R), łąki trwałe (Ł) i pastwiska trwałe (Ps). Przeliczników tych nie stosuje się do gruntów enumeratywne wskazanych w art. 4 ust. 7 u.p.r. Dlatego, dla ustalenia liczby hektarów przeliczeniowych, bez znaczenia jest oznaczenie użytku gruntowego wraz z ustaloną klasą bonitacyjną znajdującego się za myślnikiem (np. -PsVI, -RIV, -ŁIV, -RVI).

Ponadto należy zauważyć, iż jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby przeliczanie na hektary przeliczeniowe gruntów oznaczonych w ewidencji jako Wsr, Lzr, W, Br, według przeliczników określonych w art. 4 ust. 5 u.p.r., to zostałoby to zapisane podobnie jak w przypadku sposobu przeliczania powierzchni sadów, o którym mowa w art. 4 ust. 6 u.p.r.

Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.r. zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI i VIz. Co oznacza, iż wszystkie użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) dla których oznaczono w ewidencji gruntów klasę bonitacyjną V, VI, VIz są zwolnione z opodatkowania.

Powyższe wyjaśnienia będą miały również zastosowanie do nieaktualnych oznaczeń w ewidencji dotyczących gruntów rolnych zabudowanych, przyjmujących postać np. B-RIV, B-PsV, B-ŁV - do czasu dokonania ich modyfikacji.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w przypadku zmian przeznaczenia użytków rolnych podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (np. właściciele lub w niektórych przypadkach samoistni posiadacze), zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »