| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, pomoc w formie ulgi inwestycyjnej będzie udzielana (zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014) jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych. Pomoc skierowana jest do podatników podatku rolnego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Ulga inwestycyjna określona w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

Dotychczas wsparcie w postaci ulgi inwestycyjnej było kwalifikowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) jako „Inwestycje w gospodarstwach rolnych".

Dopłaty bezpośrednie dla rolników na lata 2015-2020

W związku z nową perspektywą finansową pomocy w rolnictwie uchwaloną na lata 2014-2020, oraz wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), pomoc w formie ulgi inwestycyjnej będzie udzielana na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych.

Udzielanie pomocy w oparciu o przepisy rozporządzenia 702/2014 w ramach zatwierdzonego programu pomocy dotyczy beneficjentów - podatników podatku rolnego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP), w rozumieniu definicji zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia 702/2014.

Podatek rolny w 2015 r.

Komisja Europejska zatwierdziła wymagane zestawienie informacji na temat programu pomocy 13 stycznia 2015 r. i opublikowała program pod sygnaturą: SA.40223 (2014/XA). 

Ulgi inwestycyjnej udziela się przy zachowaniu następujących zasad:

  1. 1pomoc w formie ulgi inwestycyjnej, stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie będzie mogła przekroczyć dla danego gospodarstwa rolnego progu ekwiwalentu dotacji brutto w wysokości 500 tys. euro na jedną inwestycję,
  2. inwestycje objęte ulgą służyć będą realizacji celów, o których mowa w art. 14 ust. 3 lit. a – c rozporządzenia 702/2014 i będą zgodne z przepisami wskazanymi w art. 14 ust. 5 tego rozporządzenia w zakresie ochrony środowiska,
  3. pomoc nie będzie przyznawana na realizacje zadań wskazanych w art. 14 ust. 9, jak również konieczne będzie spełnienie wymogów wynikających z art. 14 ust. 4 w odniesieniu do pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii oraz z art. 14 ust. 6  lit. f w odniesieniu do pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych, przy czym nie będą objęte pomocą roboty odwadniające,
  4. pomoc nie będzie udzielana przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 702/2014, które wyklucza udzielanie pomocy takim  przedsiębiorstwom,
  5. stosownie do postanowień art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) pomoc nie będzie udzielana beneficjentom, na których ciąży obowiązek zwrotu wcześniej udzielonej pomocy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze założenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »