REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r.

Zasady przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. /Fot. Fotolia
Zasady przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Użytki rolne dla potrzeb podatku rolnego w przypadku, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI, należy przeliczać stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

REKLAMA

Autopromocja

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2015 r. znak PO.3123.292.2015 w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI, Lzr-RVI, Ministerstwo Finansów wyjaśniło:

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów - m.in. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych. Oznacza to, że ewidencja odzwierciedla stan faktyczny i prawny nieruchomości w zakresie wskazanych danych.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawę m.in. wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Sposób zakładania, prowadzenia ewidencji oraz szczegółowy zakres informacji nią objętych został określony rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542). Zgodnie z § 68  ust. 1 pkt 1 rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: a) grunty orne - R, b) sady - S, c) łąki trwałe - Ł, d) pastwiska trwałe - Ps, e) grunty rolne zabudowane - Br, f) grunty pod stawami - Wsr, g) grunty pod rowami - W, h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązujący Załącznik nr 1a („Specyfikacja modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów  i budynków”), stanowiący integralną część tego rozporządzenia, przewiduje w katalogu obiektów EGiB klasę obiektów o nazwie klasoużytek (EGB_Klasouzytek), oznaczającą wspólną część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki ewidencyjnej.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

REKLAMA

Jak wynika z pisma  Głównego Geodety Kraju z dnia 26 października 2015 r., stosownie do treści Załącznika nr 1a, oznaczenie klasoużytku, może między innymi przyjmować postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU (oznaczenie rodzaju użytku gruntowego), OZU (oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna) oraz OZK (oznaczenie klasy bonitacyjnej), w sytuacji, gdy OFU jest różne od OZU. Element OFU jest wówczas oddzielony od elementu OZU myślnikiem, przy czym zasada ta nie dotyczy użytków ekologicznych.

W kontekście powyższego, należy domniemywać, że wskazywane we wniosku oznaczenia gruntów, jakie znalazły się w zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Lzr-RVI, odnoszą się, w tych konkretnych przypadkach, do klasoużytku występującego na danym obszarze, gdzie oznaczeniem rodzaju użytku gruntowego (OFU) jest jedynie pierwszy z członów (odpowiednio Wsr, Br, W i Lzr).

W konsekwencji, stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. nowego brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381,  z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.r. - grunty pod stawami (Wsr), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr), grunty pod rowami (W) oraz grunty rolne zabudowane (Br) należy przeliczać na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w art. 4 ust. 7 u.p.r., bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego.

Zmiany w podatku rolnym od 2016 roku

Przeliczniki powierzchni, zawarte w art. 4 ust. 5 u.p.r. odnoszą się do użytków rolnych obejmujących wyłącznie grunty orne (R), łąki trwałe (Ł) i pastwiska trwałe (Ps). Przeliczników tych nie stosuje się do gruntów enumeratywne wskazanych w art. 4 ust. 7 u.p.r. Dlatego, dla ustalenia liczby hektarów przeliczeniowych, bez znaczenia jest oznaczenie użytku gruntowego wraz z ustaloną klasą bonitacyjną znajdującego się za myślnikiem (np. -PsVI, -RIV, -ŁIV, -RVI).

Ponadto należy zauważyć, iż jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby przeliczanie na hektary przeliczeniowe gruntów oznaczonych w ewidencji jako Wsr, Lzr, W, Br, według przeliczników określonych w art. 4 ust. 5 u.p.r., to zostałoby to zapisane podobnie jak w przypadku sposobu przeliczania powierzchni sadów, o którym mowa w art. 4 ust. 6 u.p.r.

Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.r. zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI i VIz. Co oznacza, iż wszystkie użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) dla których oznaczono w ewidencji gruntów klasę bonitacyjną V, VI, VIz są zwolnione z opodatkowania.

Powyższe wyjaśnienia będą miały również zastosowanie do nieaktualnych oznaczeń w ewidencji dotyczących gruntów rolnych zabudowanych, przyjmujących postać np. B-RIV, B-PsV, B-ŁV - do czasu dokonania ich modyfikacji.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w przypadku zmian przeznaczenia użytków rolnych podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (np. właściciele lub w niektórych przypadkach samoistni posiadacze), zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju, obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykazywania w ewidencji gruntów i budynków oznaczenia Ws-PsVI, ani jako oznaczenia rodzaju użytku gruntowego, ani jako oznaczenia klasoużytku. Zgodnie z treścią wspomnianego wyżej Załącznika nr 1a do rozporządzenia, oznaczenie klasoużytku przyjmuje wartość OFU w przypadku użytków gruntowych nie objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów, tj. dla OFU = Lz, B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp, ELz, E-Wp, E-Ws, E-N, N, Wm, Wp, Ws, Tr, Ls oraz E-Ls.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o przekazanie właściwemu miejscowo staroście informacji na temat wskazanego wyżej oznaczenia gruntu, w celu umożliwienia podjęcia ewentualnych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 listopada 2015 r. znak PL-LS.833.22.2015 do Burmistrza Miasta i Gminy… w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

REKLAMA

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia a świadczenie z ZFŚS

Zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest obejmowane zajęciem komorniczym. Co w sytuacji, gdy takiemu pracownikowi należy się świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. dofinansowanie urlopu. Czy ze świadczenia z zfśs pracodawca może dokonać potrącenia? Okazuje się, że to bardzo kontrowersyjny problem.

REKLAMA