reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PCC > Podatek od czynności cywilnoprawnych – zmiany od 2016 roku

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zmiany od 2016 roku

15 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza ona także pewne zmiany w przepisach o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959). Wraz z drobnymi, redakcyjnymi zmianami sformułowań ustawowych, w zasadzie poszerzony zostanie także zakres opodatkowania. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. i będą mieć zastosowanie do tych czynności cywilnoprawnych, wobec których obowiązek podatkowy powstał po tej dacie.

Zniesienie współwłasności

Od teraz, opodatkowaniu będzie podlegało odpłatne, częściowe zniesienie współwłasności które obejmują przyznanie rzeczy wspólnej albo jej części na dalszą współwłasność niektórym dotychczasowym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych. Projektodawca argumentuje, że w ten sposób uda się uszczelnić system podatkowy. Gdyż w obecnym stanie prawnym, częstą praktyką jest znoszenie współwłasności etapami, aby uniknąć albo zminimalizować obciążenia nakładane przez fiskusa. Podatek zapłacimy także wyodrębniając odpłatnie lokale na rzecz współwłaścicieli. (art. 1 w ust. 2 pkt 3).

Umowa zamiany rzeczy

Do art. 1, został dodany także ust. 4a, który stanowi, że umowa zamiany rzeczy podlega opodatkowaniu także gdy tylko jeden z przedmiotów czynności prawnej znajduje się na terytorium RP. W brzmieniu dotychczas obowiązujących przepisów, aby podatek mógł zostać nałożony, obie rzeczy (lub prawa majątkowe) musiały znajdować się na terytorium naszego kraju.

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne

W art. 2 ustawy uchyla się ust. 3, co spowoduje nałożenie podatku od umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym lub egzekucyjnym. Płatnikiem obowiązanym do uiszczenia opłaty jest w obecnym stanie prawnym kupujący (kiedyś, solidarnie kupujący z dłużnikiem lub upadłym byli zobowiązani do zapłaty podatku), tak więc bezcelowa wydaje się powyższa regulacja.

VAT – zwolnienie od pcc

Dalej, w art. 2 pkt. 4, zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych zostają czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT oraz zwolnione od tego podatku, z wyjątkami wskazanymi w tym artykule (umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych). Chodzi tutaj o uniknięcie podwójnego opodatkowania. Wątpliwości powstają jednak, gdy umowa sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub praw wymienionych w art. 2 pkt 4 ustawy opodatkowana jest VAT jedynie w pewnym zakresie, czy wtedy spełniona będzie przesłanka do wyłączenia podatku od czynności cywilnoprawnych? W świetle ustawy o VAT, zbycie nieruchomości może być jedynie w pewnym zakresie opodatkowane, a w pozostałej części zwolnione lub wyłączone od tego podatku i w tym zakresie powinno być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Pożyczka odnawialna

Projekt przewiduje także inny niż do tej pory sposób opodatkowania pożyczki odnawialnej (rewolwingowej). Charakteryzuje się ona tym, że pożyczkodawca zobowiązuje się do udostępnienie pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy, z której ten może w różnym czasie pobrać pieniądze jednorazowo lub w transzach. Po spłacie tychże, pożyczkobiorca może ponownie pobrać pieniądze. W efekcie, realna wysokość pożyczki czasami znacznie przekracza sumę określoną w umowie. Brak szczególnych regulacji w tym zakresie prowadzi do nieopodatkowywania części środków pieniężnych przekazywanych tytułem takiej czynności Projekt ustawy przewiduje aby zmienić moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy, z chwili dokonania czynności (zawarcia umowy pożyczki) na chwilę każdorazowej wypłaty środków pieniężnych na podstawie umowy pożyczki odnawialnej. Dodatkowo, zmieni się podstawa opodatkowania dla umowy pożyczki tego typu – będzie to każdorazowy moment wypłaty środków pieniężnych (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Nabycie gospodarstw rolnych

Zniesione zostaje zwolnienie od omawianego podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część (art. 9 pkt 2 ustawy). Zdarzało się, że przedsiębiorcy nadużywali tego przepisu, nabywając grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne. Dlatego też wycofano tą regulację, gdyż nie spełniała ona swojego celu i przynosiła straty dla budżetów gmin.

Umowa pożyczki między osobami najbliższymi – zwolnienie od podatku

Doprecyzowane zostają ponadto warunki dotyczące zwolnienia od podatku z tytułu pożyczki w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami najbliższymi. Pierwszym warunkiem jest złożenie przez pożyczkobiorcę deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Drugim warunkiem, tak jak do tej pory, jest udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Proponuje się, aby do art. 9 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy dodać możliwość dokumentowania przekazanych środków także na rachunek płatniczy.

Dokumenty elektroniczne

Aby zwiększyć szybkość i efektywność przekazywania danych, zmniejszyć koszty oraz liczbę dokumentów składanych w formie papierowej wprowadzono dla płatnika (wg. ustawy jest nim notariusz) obowiązek przekazywania właściwemu organowi wyłącznie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, której integralną częścią będzie informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom (art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy). Sporządzone w formie papierowej albo elektronicznej mogą być informacje zawierających dane z aktów notarialnych dotyczące tych czynności, z tytułu których są płatnikami lub odpisów tych aktów (art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama