reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć PIT od przychodów ze sprzedaży nieruchomości

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć PIT od przychodów ze sprzedaży nieruchomości

Przeznaczenie w przeciągu dwóch lat kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na zakup działki budowlanej w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkaniowych powoduje zwolnienie od obowiązku opłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma tu znaczenia ile nieruchomości już posiada podatnik. Tak uznał w indywidualnej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Darowizna i sprzedaż nieruchomości

W danej sprawie wnioskodawczyni otrzymała od swojej matki w drodze umowy darowizny nieruchomość, którą w 2014 r. ma zamiar sprzedać. Uzyskane w ten sposób fundusze mają zostać przeznaczone na zakup nowej działki budowlanej, na osobiste cele mieszkaniowe.

W nawiązaniu do powyższego stanu faktycznego pojawiły się wątpliwości co do tego, czy przeznaczając przychód uzyskany przez sprzedaż nieruchomości na zakup działki na własne cele mieszkaniowe, pojawi się konieczność odprowadzenia podatku od sprzedaży darowanej nieruchomości. Wnioskodawczyni jest bowiem (oprócz przedmiotowej darowanej nieruchomości) współwłaścicielką domu na zasadach wspólnoty małżeńskiej.

Opodatkowanie zakupu nieruchomości

Kiedy sprzedając nieruchomość trzeba zapłacić PIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu.

Sprzedający powinien w takiej sytuacji zapłacić podatek w wysokości 19% dochodu uzyskanego z tytułu zbycia nieruchomości i praw wymienionych w powoływanym już art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c).

Dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Co do zasady wysokość przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych określa sam podatnik, wskazując na ich wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Jednak w sytuacji, w której cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodu

Wartość kosztów poniesionych z tytułu odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób określa się w oparciu o sztywne ramy ustawowe. Kosztami w takim wypadku są udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o PIT).

Wysokość samych nakładów ustala się w oparciu o faktury VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Ulga internetowa - żona dotąd nie odliczała

Trwała zabudowa meblowa - interpretacja ogólna MF

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają nie zapłacić PIT

Wolnymi od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Wyczerpujące wyliczenie wydatków na własne cele mieszkaniowe znajduje się w art. 21 ust. 25. Wymienione zostały w nim wydatki na:

a. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d. budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa dodatkowo zastrzega, że jako wydatki, o których mowa w ust. 25, nie traktuje się wydatków poniesionych na:

1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Zdefiniowane ustawowo zostało pojęcie „własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia”. Jest to budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama