| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Rozliczenie roczne na PIT-28

Rozliczenie roczne na PIT-28

Zasady rozliczenia rocznego na druku PIT-28 wyjaśniają eksperci z Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. W szczególności radzą jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z PIT-28, kiedy można skorygować lub uzupełnić zeznanie, jakie są konsekwencje złożenia zeznania po terminie oraz z jakich ulg mogą skorzystać ryczałtowcy.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z tymi przepisami, podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy). Wzór formularza PIT-28 określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1358). Rozporządzenie określa również wzory załączników do zeznania PIT-28.

Podatnicy, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do formularza PIT-28 dołączają informację PIT-28/A o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Natomiast podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych do formularza PIT-28 dołączają informację PIT-28/B o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Ponadto podatnicy, którzy korzystają z przysługujących im odliczeń od przychodów, w zależności od rodzaju odliczanych wydatków, załączają do zeznania PIT-28: informację PIT/O o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku lub informację PIT/D o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Zapisz się na nasz newsletter

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Jeżeli podatnik, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie złoży do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym zeznania PIT-28 wraz z załącznikami albo nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów, powinien jak najszybciej uzupełnić braki w tym zakresie. Bowiem za niezłożenie informacji podatkowej w terminie określonym w przepisach prawa podatkowego grozi odpowiedzialność przewidziana w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U.  z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.).

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej oraz z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tu m.in. o składki na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), ulgę internetową, darowizny (na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »