REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki na wykonanie zapisu nie są kosztami uzyskania przychodu w PIT

Wydatki na wykonanie zapisu nie są kosztami uzyskania przychodu w PIT
Wydatki na wykonanie zapisu nie są kosztami uzyskania przychodu w PIT

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki poniesione na wykonanie zapisu testamentowego nie mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Tak uznał Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej 13 marca 2014 r. przez .

Autopromocja

Zapis testamentowy

Na mocy testamentu wnioskodawca nabył wprost 1/3 część spadku w udziale, a także został zobowiązany do wykonania zapisu testamentowego, polegającego na spieniężeniu nabytej w ten sposób masy spadkowej, w skład której, w szczególności, wchodziła nieruchomość. Środki w ten sposób uzyskane spadkobiercy mieli podzielić na cztery równe części.

Spadkobiercy zostali również zobowiązani do tego by jedna z ów części została przeniesiona w równych częściach na rzecz wnucząt testatora, w tym po 1/5 wskazanego udziału na rzecz synów wnioskującego. Niecałe 3 lata po śmierci spadkodawcy doszło do sprzedaży rzeczonej masy spadkowej i podziału uzyskanej w ten sposób kwoty pieniężnej zgodnie z treścią zapisu.

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiło się pytanie, czy wykonanie zapisu testamentowego poprzez sprzedaż 1/3 udziału masy spadkowej (obciążonej zapisem nieruchomości) podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W sytuacji, w której temu zwolnieniu jednak by nie podlegała i tym samym konieczne by było obciążenie jej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca posiadał wątpliwości co do sposobu obliczenia podstawy wymiaru podatku.

Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zapis testamentowy a podatek od spadków i darowizn

Podstawa wymiaru podatku

Organ uznał, że do tej sprawy nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn. Oznacza to, że nie ma miejsca zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody (art.9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2012r. Nr 361 ze zm.). Wysokość dochodu stanowi różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2).

Jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c))

Kluczową kwestią pozwalającą określić, czy zbycie, które miało miejsce, jest jednym ze źródeł przychodu, jest dokładne określenie momentu nabycia spadku.

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć PIT od przychodów ze sprzedaży nieruchomości

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor Księgowego

Spadek - moment jego otwarcia i nabycia

Definicję spadku zawiera art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i określa go jako ogół praw i obowiązków zmarłego wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. Spadkodawcy przysługuje prawo by w drodze rozrządzenia testamentowego zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby. Jest to tzw. zapis (art. 968 ust. 1).

W myśl z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Oznacza to, że dokonane w przedmiotowej sprawie zbycie spełnia wszystkie przesłanki pozwalające zakwalifikować je jako przychód  - zbycie miało charakter odpłatny, zostało dokonane poza prowadzoną działalnością gospodarczą i przed upływem 5 lat od nabycia udziału w spadku.

Wiąże się to z koniecznością odprowadzenia z tego tytułu podatku. W myśl art. 30e ust. 1, 4 i 5 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Koszty uzyskania przychodu – koszty sprzedaży

Jak już wyżej wspomniano, dochód oblicza się poprzez odjęcie od kwoty przychodu tzw. kosztów jego uzyskania.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Ustalenia ceny dokonuje sam podatnik. Jeżeli jednak, bez uzasadnionej przyczyny, odbiega ona od wartości rynkowej, przychód zostanie określony przez powołany do tego organ.

Ponieważ pojęcie kosztów sprzedaży nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, powinno się stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Jako przykład kosztów można podać związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, podatek od czynności cywilnoprawnych. Co ważne, między wydatkami a odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Ów związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uiszczeniem kwoty zapisu testamentowego przez wnioskodawcę a zbyciem nieruchomości w przedmiotowej sprawie nie występuje  – wykonanie zapisu nie jest konieczne dla zbycia nieruchomości. Oznacza to, że wykonanie zapisu nie stanowi kosztów odpłatnego zbycia.


Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Dodatkowo, przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku zaliczane są wyłącznie:

-  udokumentowane nakłady na tą nieruchomość zwiększające jej wartość,

- kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów określa się w oparciu o faktury VAT i inne dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych.

Żadnej z powyższych kategorii nie stanowi więc kwota zapisu testamentowego, w konsekwencji koszty jego poniesienia nie mogą być przyjęte – w rozumieniu analizowanego przepisu – jako koszty obniżające podstawę obliczenia podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Reasumując, dokonana sprzedaż odziedziczonej nieruchomości jest źródłem przychodów, a dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Poniesionego wydatku na wykonanie zapisu testamentowego nie można kwalifikować ani jako kosztu odpłatnego zbycia, ani jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Powoduje to brak możliwości pomniejszenia kwoty uzyskanej przez sprzedaż nieruchomości o kwotę uiszczonych na rzecz potomstwa zapisów testamentowych. Możliwym jest jednak zaliczenie do kosztów odpłatnego zbycia poniesione koszty sporządzonego aktu notarialnego jako dokumentu, na podstawie którego doszło do zbycia nieruchomości.

Źródło: Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 marca 2014 r. (ITPB2/415-1167/13/DSZ).

Opracowała Magda Dubiel

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA