reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Przychody z tytułu dzierżawy części gospodarstwa rolnego nie są objęte podatkiem PIT

Przychody z tytułu dzierżawy części gospodarstwa rolnego nie są objęte podatkiem PIT

Uzyskanie przychodów z tytułu dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie tworzy obowiązku uiszczenia od nich podatku od osób fizycznych, o ile przedmiotem samej umowy są działy specjalne produkcji rolnej, gospodarstwo rolne lub jego składniki. Dodatkowo z treści samej umowy musi wynikać zobowiązanie do wykorzystywania przedmiotu umowy do celów rolniczych.

Tak w wydanej przez siebie interpretacji z 18 marca 2014 r. uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Dzierżawa części gospodarstwa rolnego

Wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji przepisu prawa podatkowego, posiada gospodarstwo rolne, za które – na podstawie ustawy o podatku rolnym -  opłaca podatek rolny. Równocześnie z prowadzeniem gospodarstwa prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą, od której - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odprowadza podatek liniowy. W zakresie tej działalności jest także podatnikiem VAT. Jest on również objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w ZUS.

Podatnik, chcąc rozszerzyć swoją działalność o charakterze pozarolniczym, planuje wydzierżawienie przynależnej mu ziemi. Umowa zawarta między podatnikiem a dzierżawcą miałaby zobowiązywać dzierżawcę do wykorzystywania ziemi jedynie do celów rolniczych, niezwiązanych z działami specjalnymi produkcji rolnej i miałaby być podpisana na okres dłuższy niż rok.

W związku z zaistniałą sytuacją po stronie wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości czy uzyskany z tytułu umowy dzierżawy przychód powinien zostać zaliczony do źródeł przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ wydający interpretację stwierdził, że w ten sposób osiągnięte przychody nie mieszczą się w katalogu źródeł przychodów przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1). Oznacza to, że przychody te nie są opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Opodatkowanie działalności rolniczej

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012r., poz. 361 z późniejszymi zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

 Wyczerpująca definicja działalności rolniczej znajduje się w tej samej ustawie i zgodnie z nią działalność rolnicza obejmuje działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1. miesiąc - w przypadku roślin,

2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Zatem podstawowymi cechami działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów  pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli w stanie nieprzetworzonym. Wszelkie inne przychody związane z działalnością rolniczą, czy też przy jej prowadzeniu powstające – nie stanowią przychodów.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Limity ulg i odliczeń w PIT 2013 / 2014

Opodatkowane z tytułu PIT źródła przychodów

Co ważne, artykuł 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT wylicza wszystkie źródła przychodów podlegających z jego tytułu opodatkowaniu, zaliczając do nich najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak więc widać, źródłem przychodów w rozumieniu tego przepisu nie jest dzierżawa gospodarstwa lub jego składników na cele rolnicze.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama